Adreces  (simulacions, apunts, exàmens, guies per a l’estudi, vídeos, pràctiques, powerpoints, etc.)

per a universitaris  (1r cicle; 2n cicle, doctorat, màsters, etc.) de

 

           Química      Física       Mates     Biologia

 

            

 

      Adreces de Química

 

Química general          Química analítica          Química inorgànica         Química física

 

Química orgànica         Bioquímica                   Química tècnica  (enginyeria química)           

 

 

Química general   (inclourem les pàgines amb applets d’un nivell de 2n de BAT - 1r de carrera)

 

Repetitorium der AtomPhysik  Simulacions professionals dels orbitals, àtom de Bohr i l’experiment de Rutherford.

AcidBaseLab     Impressionant programa de càlcul de valoracions àcidobase freeware. Recentment ha aparegut la darrera versió, que millora les prestacions de les anteriors     

Advanced Chemistry Development  (ACDlabs)    Software freeware i de pagament. Per escriure estructures, formulació, predicció de constants, RMN, cromatografia, etc. Extraordinàriament útil un cop el tens dominat.

Chemistry Experiment Simulations, Tutorials and Conceptual Computer Animations for Introduction to College Chemistry (aka General Chemistry)         increíble col·lecció danimacions de física i química amb un acabat professional i molt didàctic. Correspondrien a un 2n de BAT – primer de carrera, però es pot aplicar a cursos superiors o inferiors. Es poden baixar i prescindir de la connexió a Internet.

PhET Physics Education Technology   Hi ha simulacions en castellà i a més es poden baixar totes. Nivell 2n de BAT - primer de carrera. Aspectes de química i de física.

Applets diversos Dartmouth (chemlab)  Col·lecció de diferents applets de química.

Educaplus.org    Applets i altres materials per a 2n de BAT o 1r de carrera.

TIGER  Simulacions pensades per a la docència de la química a distància. Nivell 2n de Bat i carrera. També hi ha imatges i material de mates.

http://www.creative-chemistry.org.uk/index.htm    Encara que la presentació sembli infantil es pot aplicar perfectament a un 2n de BAT - 1r de carrera. Tractament multimèdia de conceptes químics.

Materials de quimica i enginyeria química  ETSII Madrid

Visual Quantum Mechanics algunes de les millors simulacions ja són de pagament.      

Tom’s free chemistry software       Completíssima col·lecció de programes, recursos, ... de les diferents disciplines de la química. Comences a mirar i no sortiries mai.

http://www.oldmanhonda.com/     Conté animacions de física, química, biologia, etc. Alguns apartats exigeixen registrar-se per fer-los servir.

Freeware   D’aquí es pot aprofitar gairebé tot. És qüestió de perdre temps.

Web Elements periodic table.   Impressionant taula periòdica amb informació completíssima dels elements que hi surten, configuracions electròniques, acudits, vídeos, els diferents compostos que formen, etc.

 

The orbitron: a gallery of atomic orbitals amb molecular orbitals on the WWW     Imponent col·lecció de dibuixos sobre els orbitals atòmics i part dels moleculars.

 

Aula virtual Ernesto de Jesus    Apunts i exercicis de química inorgànica de qualitat excepcional, com si fos un llibre. Hi ha enllaç químic, formulació, determinació estructural de compostos inorgànics, etc.

 

Fundamentos químicos de la ingeniería.      Problemes i exàmens de química general

 

Apunts, exercicis i monografies sobre física, química, mates i tecnologia.     Pot ser una primera recerca ràpida d’apunts i exercicis a un nivell de 2n BAT, 1r o 2n de carrera de les disciplines esmentades.

 

http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm   Impressionant col·lecció d’adreces, applets i similars sobre biologia, també te material de química.

 

Simulacions sobre temes de química general (en anglès)  Una simulació per cada tema d’un llibre clàssic de química general americà.

 

http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/animations/   Té animacions de química general, orgànica i bioquímica.

 

http://dta.utalca.cl/quimica/    Anar a “Laboratorio virtual”.  

 

http://chemsite.lsrhs.net/HomepageStuff/flashLinks.html    Interessant col·lecció de simulacions. 

 

http://www.esf.edu/chemistry/dibble/animations.htm   

 

http://employees.oneonta.edu/kotzjc/GenChem.html 

 

http://www.mpcfaculty.net/ron_rinehart/exptdemo.htm     

 

http://www.klte.hu/~lenteg/animate.html  Chemistry animations and movies on the World Wide Web

 

http://faculty.washington.edu/dwoodman/UWhome.html  

 

http://www.ucm.es/info/diciex/programas/quimica/index.html   

 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/dmencer/chemsims.htm   

 

 

Química  analítica

 

Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo

ChemEQL V3.0   El programa calcula i dibuixa: thermodynamic equilibrium concentrations of species in complex chemical systems. It handles homogeneous solutions, dissolution, precipitation, titrations with acids, bases, or other components. Adsorption on up to five different particulate surfaces can be modeled with the choice of the Constant Capacitance, Diffuse Layer (Generalized Two Layer), Basic Stern Layer, or Triple Layer model to consider surface charges. Corrections for ionic strength can be made and activities calculated. Kinetic reactions can be simulated with one rate determining process in a system of otherwise fast thermodynamic chemical equilibrium. Two-dimensional logarithmic diagrams, such as pe-pH, or generally pX vs. pY, can be calculated. A drawing option is implemented. A library with over 1750 thermodynamic stability constants allows quick access, comfortable creation of input matrices and hence easy use of the program. A second library contains more than 300 solubility products that can be introduced if solid phases are modeled. Both libraries can be altered and extended with new reactions and stability constants. Output data are formatted for .xls or for import in a graphic program.

Fa tota la impressió de ser un programa freeware on-line que aprofita la plataforma JAVA molt potent però això sí cal una inversió de temps considerable.

Laborant Chemstation Programa freeware que permet fer diverses operacions i càlculs. Cal perdre temps per dominar el programa però està força bé.

AcidBaseLab     Impressionant programa de càlcul de valoracions àcidobase freeware. Recentment ha aparegut la darrera versió, que millora les prestacions de les anteriors  

http://www.uhu.es/alfredo_velasco/Enlaces.htm     Enorme quantitat d’enllaços de química analítica.       

Liquid Chromatography is a program authored mainly by Michelle Spaziani at UMass Amherst. The program offers a series of animations and simulations designed to teach the fundamental concepts of chromatography. Download the 6 Mb installation file here.

Cyclic Volt Sim comprises a series of tutorials and simulations designed to teach cyclic voltammetry at the advanced undergraduate level. This program was authored mainly by Shawn Sheehan at UMass. Emphasis is placed on interpretation of voltammetric curves, not on the theory behind their origin. Download the 6 Mb installation file here.

Bromatquim       Pàgines, pràctiques i enllaços relacionats amb la didàctica i l'aprenentatge de l'anàlisi química dels aliments i altres temes afins. Fet pel company d’institut Paco Fernández.

http://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/aquifis.html     Material de química analítica relacionat amb el medi ambient.

http://www.beloit.edu/~chem/excel/index.html    Recursos en excel per a química analítica.

Educational Applets    Tracta sobretot de química analítica, els instruments, i el tractament de la senyal.

http://course1.winona.edu/jfranz/movies/instrumentsimulations.htm   Petits vídeos sobre el funcionament de determinats instruments de mesura.

http://course1.winona.edu/jfranz/   Pàgina mare de l’anterior, però hi ha links que no funcionen

http://www.geocities.com/proyectoweb2001/    Docència amb internet a química analítica.       

http://www.uvm.edu/~jgoldber/courses/courses.html  

Calidad alimentaria

Química analítica  Anar a ficheros

http://www.uv.es/~baeza/qai.html  Esquemes de química analítica.

http://science.widener.edu/svb/stats/stats.html   Statistics for Analytical Chemistry

http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html   

http://www.panreac.com/new/esp/publicaciones/publicaciones01.htm  

http://www.uclm.es/profesorado/gfregapane/58108/index.htm

http://www.aetox.es/   

http://mail.fq.edu.uy/~dec/ecampos/cursos.html   

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/manchi/alim/alim.html     

 

Química  inorgànica

Web Elements periodic table.   Impressionant taula periòdica amb informació completíssima dels elements que hi surten, configuracions electròniques, acudits, vídeos, els diferents compostos que formen, etc.

 

The orbitron: a gallery of atomic orbitals amb molecular orbitals on the WWW     Imponent col·lecció de dibuixos sobre els orbitals atòmics i part dels moleculars.

 

Aula virtual Ernesto de Jesus    Apunts i exercicis de química inorgànica de qualitat excepcional, com si fos un llibre. Hi ha enllaç químic, formulació, determinació estructural de compostos inorgànics, etc.

 

The chemichal Thesaurus reaction chemistry database   base de dades amb informació sobre diferents tipus de reacció incloent els mecanismes. Es pot baixar la primitiva versió sense Internet.

 

Taula periòdica dels elements  En català i interactiva.  

 

Atomic Quantum Mechanics: Visualizing the wave function    

 

http://chemistry.boisestate.edu/people/richardbanks/index.html    

 

http://www.terra.es/personal3/jjalss2/clases.htm   

 

http://www.uclm.es/profesorado/afantinolo/Docencia/Inorganica/   Docència de química inorgànica

 

http://plantasquimicas.iespana.es/  

 

http://www.uclm.es/profesorado/fcarrillo/quimicainorganica.htm   

 

http://mail.fq.edu.uy/~dec/ecampos/cursos.html     

 

http://www.ill.fr/dif/3D-crystals/  

 

http://www.phys.ncl.ac.uk/staff/njpg/symmetry/  

 

Química física

Química quàntica online   Diferents simulacions per entendre conceptes de mecànica quàntica

Física con ordenador. Curso Interactivo de Física en Internet    del professor Ángel Franco García. El nivell d’alguns dels applets pot ser elevat, però són molt interessants. Ell mateix el descriu de la següent manera. “Es un curso de Física general que trata desde conceptos simples como el movimiento rectilíneo hasta otros más complejos como las bandas de energía de los sólidos. La interactividad se logra mediante los 363 applets insertados en sus páginas webs que son simulaciones de sistemas físicos, prácticas de laboratorio, experiencias de gran relevancia histórica, problemas interactivos, problemas-juego, etc.” Té també programació en llenguatge JAVA. És pot baixar el curs sencer.

PhET Physics Education Technology   Hi ha simulacions en castellà i a més es poden baixar totes. Nivell 2n de BAT primer de carrera. Aspectes de química i de física.

Atomic Quantum Mechanics: Visualizing the wave function    

Visual Quantum Mechanics algunes de les millors simulacions ja són de pagament.  

http://stark.udg.es/~emili/docent/       Apunts de diferents assignatures de l’àrea de Química Física. Molt i molt bé. En català!!!

 

http://www.ua.es/cuantica/         Diferents materials de química quàntica

 

http://joule.qfa.uam.es/beta-2.0/temario.php     Material de química física amb problemes resolts. es tracta de mirar a les diferents assignatures que ofereixen al Departament perquè en algunes els apunts, links, exàmens, etc, valen la pena.

 

http://www.uniovi.es/qcg/d-qf2/    Espectacular pàgina web per a l’ensenyament de la química física.

 

http://www.uco.es/~qf1romej/   

 

http://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/aquifis.html     Material de química analítica (també química física) relacionat amb el medi ambient.

 

http://www.citchile.cl/termo/temas.htm    Material de termodinàmica.

 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz/adi/termo.html    Problemes i exàmens de termodinàmica química.

 

http://research.chem.psu.edu/shsgroup/chem647/java.html   Interactive demonstrations

 

http://www.uv.es/qflab/2006_07/pages/asignaturas_v.html   Laboratoris de Química Física.

 

Química orgànica     

         Apunts i exercicis de química orgànica    Pàgina web del professor E. Brunet

         Compostos orgànics; compostos aromàtics i heterocicles       Pàgina web de la professora Olga Juanes Recio

       Animation chemischer Vorgänge   Brutal col·lecció danimacions sobre mecanismes de reaccions (principalment orgàniques)

Mecanismes de reaccions orgàniques (en alemany).

 

The chemichal Thesaurus reaction chemistry database   base de dades amb informació sobre diferents tipus de reacció incloent els mecanismes. Es pot baixar la primitiva versió sense Internet.

http://dta.utalca.cl/quimica/    Anar a Laboratorio virtual.

http://ochem.jsd.claremont.edu/tutorials.htm  Tutorials en forma de vídeos o simulacions.

http://www.ugr.es/~quiored/   Tutorials en castellà, i molts altres recursos.

http://science.csustan.edu/tutorial/   Material variat; també de química analítica.

http://flashchem.nelson.com/info.html  

http://www.uhu.es/330099005/index.htm  

http://www.uhu.es/quimiorg/    

http://www.telecable.es/personales/albatros1/quimica/      Introducción a la química orgànica.

 

 

 

      

Bioquímica  

     Bioquimica de 1r de carrera    Té una apunts amb fotografies de gran qualitat    

http://ibmc.umh.es/  Instituto de Biología Molecular y Celular

 

http://ibmc.umh.es/biorom/contenido/index.html   CD-ROM amb material per a l’aprenentatge de bioquímica,  biotecnologia i nanotecnologia. Es pot baixar però té

400 MB !!!!!!

 

http://ibmc.umh.es/practicas/default_6.htm     i aquí es tracta de perdre temps que sobra informació.

 

http://www.aw-bc.com/mathews/    Dibuixos i esquemes accessibles lliurement des d’Intenet. 

Animation  chemischer Vorgänge   Brutal col·lecció danimacions sobre mecanismes de reaccions (principalment orgàniques)

http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm   Impressionant col·lecció d’adreces, applets i similars sobre biologia, també te material de química.

              Física de los procesos biológicos  

 

Química tècnica

              Assignatures d’enginyeria química. Amparo Gómez

Materials de quimica i enginyeria química  ETSII Madrid

http://www.sciencegems.com/engineer.html   

http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/Main.htm 

           http://www.diquima.upm.es/docencia_all.html     presentacions de química industrial

 

         http://plantasquimicas.iespana.es/    

 

         http://www.iq.uva.es/calor/    

 

         http://www.iq.uva.es/integ/  

 

         http://www.iq.uva.es/termoap/  

 

         http://www.iq.uva.es/fentrans/  

 

         http://www.isa.cie.uva.es/~maria/docencia.html   Docència en ingeniería química.

 

         http://www.upv.es/dtalim/herraweb.htm  Ingeniería de alimentos.

 

         http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/eeymar/    Química agrícola.

 

         http://www.geovirtual.cl/  

 

 

 

 

Física

    

Física con ordenador. Curso Interactivo de Física en Internet    del professor Ángel Franco García. El nivell d’alguns dels applets pot ser elevat, però són molt interessants. Ell mateix el descriu de la següent manera. “Es un curso de Física general que trata desde conceptos simples como el movimiento rectilíneo hasta otros más complejos como las bandas de energía de los sólidos. La interactividad se logra mediante los 363 applets insertados en sus páginas webs que son simulaciones de sistemas físicos, prácticas de laboratorio, experiencias de gran relevancia histórica, problemas interactivos, problemas-juego, etc.” Té també programació en llenguatge JAVA. És pot baixar el curs sencer.

Chemistry Experiment Simulations, Tutorials and Conceptual Computer Animations for Introduction to College Chemistry (aka General Chemistry)         increíble col·lecció d’animacions de  física  i química amb un acabat professional i molt didàctic. Correspondrien a un 2n de BAT – primer de carrera, però es pot aplicar a cursos superiors o inferiors. Es poden baixar i prescindir de la connexió a Internet.

PhET Physics Education Technology   Hi ha simulacions en castellà i a més es poden baixar totes. Nivell 2n de BAT primer de carrera. Aspectes de química i de física.

Universitat de Buffalo   Conjunt d’applets d’electrònica d’alt nivell i acabats.

 

http://bacterio.uc3m.es/    Docència de física a la Universitat

 

http://www.acienciasgalilei.com/videos/video.htm 

 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html   

 

Enunciats d'exercicis d'oposicions

 

Universitat de Valladolid. Aquí destacaríem les següents adreces:

 

http://www.uva.es/consultas/asignaturas.php?ano_academico=0506&codigo_plan=277

 

I partint d’aquesta les diferents assignatures que semblen tenir més informació útil seria (s’ha d’anar a ficheros)

 

           ESTRUCTURA DE LA MATERIA

 

      MECANICA Y ONDAS

 

      TERMODINAMICA

 

           http://www.isa.cie.uva.es/~jesusm/Cienti/   Pàgina web oficial de l’assignatura Programació Científica

 

Baldufa: un entorn per a l 'aprenentatge de la física.   problemes i apunts d’algunes disciplines de física a nivell universitari però també de secundària.

 

Universitat de Girona. D’aquí destacaríem el següent:

 

http://copernic.udg.es/docencia/PubDoc.htm   Podeu trobar un llibre electrònic amb temes de física general de 1r de carrera:   

 

  http://www.udg.es/publicacions_factoria/fisicabasica/index.html

 

 i pràctiques del mateix nivell:                                    http://copernic.udg.es/docencia/guions.html 

 

 

 

Aspectes sobre relativitat        Materials de l’Instituto astrofísico de Canarias.

 

 

 

Apunts, exercicis i monografies sobre física, química, mates i tecnologia.

 

 

Pot ser una primera recerca ràpida d’apunts i exercicis a un nivell de 2n BAT, 1r o 2n de carrera de les disciplines esmentades.

 

 http://www.sciencegems.com/physical.html

 

 http://www.phy.mtu.edu/yap/gallery.html   Fotos i algun applet de nanotecnologia, física, etc.

 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/rvillar/Biologia/Biologia.html   Física de los procesos biológicos

 

http://dvf.mfc.uclv.edu.cu/Laboratorio%20Virtual/SIDEF.htm   Laboratorios virtuales de física (SIDEF)

 

http://colos.fcu.um.es/colos/gem/Default.htm   COLOS GEM Electromagnetismo

 

http://147.96.22.86/asignaturas/FIDISPOS/pagina_nueva_1.htm    Física de dispositivos

 

http://www.telecable.es/personales/albatros1/calor/   Transferencia de calor

 

http://www.pauta.us.es/profesor.jsp?id=172   Material d’acústica  (i alguna cosa més).

 

http://www.departamento.us.es/dfisap2/fundamentos.html   Fundamentos físicos hi ha altres materials.

 

http://www.unex.es/fisteor/andres/fisica_cuantica/fisica_cuantica.html   Física cuántica.

 

http://www.uhu.es/juanluis_aguado/fislets/index.html    fislets

 

http://www-fa.upc.es/    A determinades assignatures hi ha material per descarregar.

 

http://www.uv.es/~martinep/Electromagnetismo.htm    Brutal col·lecció de material

 

http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/    Material de meteorologia de la Universitat d’Aberdeen

 

http://ergodic.ugr.es/garrido/     Material de termodinàmica i física estadística

 

http://www.ugr.es/~jtorres/docencia.html    Física no lineal y modelos físico-matematicos de la actividad neuronal

 

http://www.uv.es/~munozv/teaching.html   Electromagnetismo y tecnología de materiales.

 

http://ergodic.ugr.es/FisicaEstadistica/     Física estadística y mecánica estadística

 

http://www.colos.org/     Conceptual learning of science.

 

http://www.sc.ehu.es/acpmiall/    Física general de 1r curs

 

http://personales.com/espana/madrid/fisica/     Problemes de física des de l’ESO fins a la Universitat.

 

http://www.uco.es/~fa1orgim/mogpp/general/indice.htm   Brutal colección de material de física de primer curso y mecánica.

 

http://www.imse.cnm.es/~rocio/EBAS/#Material      Electrònica bàsica

 

http://www.departamento.us.es/dfisap2/prog/index.php     Problemas resueltos de electromagnetismo y semiconductores.

 

http://www.departamento.us.es/dfisap2/prog/index.php   ondas electromagnéticas guiadas

 

http://www.cica.es/aliens/dfamnus/   Aneu a docència i trobareu una importantíssima quantitat de material, apunts, etc. però no de totes les assignatures. Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear

 

http://www.departamento.us.es/dmatcon/docencia.htm   Departamento de Física de la Materia Condensada.

 

http://www.xtec.net/~amussons/fisica/llibre.htm   Formulisme matemàtic necessari per entendre la física del segle XX.

 

http://rt210.sl.psu.edu/phys_anim/Phys_anim.htm   Animacions en anglès.

 

http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html   Simulació d’un reactor nuclear.

 

http://www.abdn.ac.uk/physics/px2013/    Imponent col·lecció de materials sobre òptica.

 

http://www.uclm.es/profesorado/jaazcarate/index.htm     

 

http://www.die.eis.uva.es/~daniel/docencia/te/  

 

http://www.escet.urjc.es/~fisica/docencia.html  

 

http://www.physics.orst.edu/~rubin/nacphy/CPapplets/  Computational Physics applets

 

http://www.abdn.ac.uk/physics/px3008/index.html    Electricitat i magnetisme.

 

http://www.abdn.ac.uk/physics/astro/   Astronomy .Aberdeen Univsersity

 

http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys10/phys10.html    

 

http://physics.merlot.org/teach.html 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

 

http://www.ele.uva.es/~imartin  I dintre d’aquesta web també:       http://www.ele.uva.es/~imartin/noticias/libros/fisica/index.html

 

http://www.gr.ssr.upm.es/eym/curso_web.html  

 

http://www.esi2.us.es/DFA/CEMI/home.htm  

 

http://www.ifent.org/lecciones/lecciones.htm   

 

http://aransa.upc.es/ED/  

 

http://caos.eis.uva.es/SelAccTema.asp?p_Asignatura=2   

 

 

 

Mates

 

http://www.mat.ucm.es/deptos/am/material-practicas/material-practicas-indice.html    

 

http://phys23p.sl.psu.edu/%7Emrg3/mathanim/vmath.html   

 

http://www.eio.uva.es/~mcruz/  

 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/soria/CALCULO1/calculo1.html   

 

http://www.ehu.es/izaballa/Ecu_Dif/ecu_dif.htm    

 

http://bellido.web.cern.ch/bellido/docencia/index.html  

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  

 

http://www.satd.uma.es/a_valverde/Calculo/index.html  

 

http://mathmatrix.narod.ru/Content.html  

 

 

Biologia

 

http://fmc.unizar.es/people/fff/FisicaBiologica/BP0506.htm 

 

http://www.ks.uiuc.edu/Gallery/Movies/  

 

http://science.nhmccd.edu/Biol/index.html