Classe interactiva sobre el so i altres aspectes de les ones.

 

SO. Intensitat d’una ona sonora. To d’una sonora (versió primària)  http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/9_10/changing_sounds_fs.shtml

 

La intensitat, el to i el timbre en una ona sonora.

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/sound-pitch-loudness-timbre.htm

 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/frequency-pitch-sound.htm    

 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/frequency-pitch-sound.htm#sub4   L’oida i l’edat.

 

I quant teniem una altra ona com la llum, què es el que varia?

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/wavebasics/index.html    

 

El so és una ona longitudinal: funcionament de l’altaveu: http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html   

 

Escales logarítmiques:  http://homepage.cem.itesm.mx/lgomez/webquestlogscales/activity.htm   

 

Heu estudiat dos: la dels decibels i l’escala de Richter.

 

Què és l’escala de Richter? http://www.buzzle.com/articles/richter-scale-formula.html

 

Comparació entre les dues escales (Richter vs Mercalli): http://www.buzzle.com/articles/richter-scale-vs-mercalli-scale.html

 

Què és un decibel?  http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm

 

Què és un harmònic?  http://www.phys.unsw.edu.au/jw/sound.spectrum.html

 

http://www.phys.unsw.edu.au/jw/strings.html  

 

http://library.thinkquest.org/19537/cgi-bin/showharm.cgi   Aneu mirant¡¡¡¡¡¡¡

 

Més sobre els harmònics: http://www.phys.unsw.edu.au/jw/harmonics.html 

 

http://www.phys.unsw.edu.au/jw/woodwind.html#harmonic 

 

Ones de pressió: http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/sound-pressure-density.htm     

 

Velocitat del so:   http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/sound-speed.htm

 

Audiometria : http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html  

 

Voz de pitufo: http://phys.unsw.edu.au/phys_about/PHYSICS!/SPEECH_HELIUM/speech.html    

 

Diferència entre la velocitat depropagació i la velocitat de vibració : http://www.acs.psu.edu/users/sparrow/movies/animations3.html  

 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/mexican-wave.htm    

 

soroll : http://www.soundsolutionconsultants.co.uk/pages/db-simulator.aspx  

 

 

 

Com funciona una guitarra: http://www.phys.unsw.edu.au/music/guitar/

 

Com funciona un violí:       http://www.phys.unsw.edu.au/jw/violindex.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcció d’un instrument musical Luthier: http://www.musemath.com/flash/logarithms_1.html