NORMATIVA.

 

            *          Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

            *          Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Ensenyament.

            *          Recull de normativa de la Delegació Territorial de Lleida.

 

            *          BoletínOficial del Estado.

 

            *          Sindicat CSI-CSIF.    Recull de normativa referida a l’ensenyament.

 

                       

                   RISCOS LABORALS.

 

            *          Principal del Instituto Nacional de Seguridad    Ministerio de Trabajo.              

           

            *          NWFSC MSDS Search

 

*          Hazardous Chemical Database

 

*          La companyia Merck té una pàgina web en alemany, anglès, francès i castella on a banda de moltes informacions sobre química i bioquímica es poden trobar les

 Fitxes de Dades de Seguretat Merck, col·lecció de

dades físico-químiques i de toxicitat sobre els compostos més emprats al laboratori.

També hi ha informació sobre  seguretat al laboratori