Què és la contaminació lumínica?

 

http://avex.org.free.fr/cartes-pl/espagne/zoom.html  

 

http://www.astrogranada.org/cieloscuro/htm/imagenes_cl_satelite.htm  

 

http://www.starlight2007.net/lpmaps.htm   Fixeu-vos en el fanal.

 

Colors:  http://phet.colorado.edu/sims/color-vision/color-vision_en.jnlp  

 

Visió humana:   http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/eyeball/index.html  

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/lightandcolor/vision.html  

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/mirrors/concave.html  

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/mirrors/concave1.html  

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/mirrors/convex.html  

 

 

El so:  http://phet.colorado.edu/sims/sound/sound_en.jnlp  

 

http://people.cs.ubc.ca/~kvdoel/sound_demo6.html  

 

Vocals: http://www.falstad.com/vowel/      

 

http://people.cs.ubc.ca/~kvdoel/bellsJavaSound/bells.html   

 

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?144NNNNNN     Aneu llegint els diferents apartats de la llum i el so.

 

La temperatura:

http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?152NNNNNN  

 

Transmissió de la calor:  http://www.edu365.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?153NNNNNN    

 

Eclipsis: 

 

Curiosament avui 15/1/2010 hi ha un eclipsi: http://www.shadowandsubstance.com/   

 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/lunarcycles/shadowsim.html   

 

Eclipsi de Sol: http://www.asc-csa.gc.ca/images/kid_eclipse_ani.gif  

 

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/time/eclipses.html  

 

Eclipsi de Sol a la Península Ibèrica del 3 d’octubre de 2005:  http://www.shadowandsubstance.com/10032005%20solar%20eclipse/October%203%20eclipse.swf 

 

Busqueu quin serà l’eclipsi de Sol i de Lluna més proper que es pugui veure des de Catalunya: http://astro.unl.edu/classaction/animations/lunarcycles/eclipsetable.html    

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap090125.html  

 

Eclipsis en general: http://www.asc-csa.gc.ca/eng/educators/resources/astronomy/multimedia/module3/solar_eclipses/solar_eclipses.swf   

 

Com es propaga el so: http://www.epd.gov.hk/epd/noise_education/web/ENG_EPD_HTML/m1/intro_6.html