http://phet.colorado.edu/sims/build-an-atom/build-an-atom_en.jnlp  

 

Un altre visió dels isòtops: http://www.uhu.es/quimiorg/atomos.html   

 

Com quedaria tot això a l’àtom més senzill: l’hidrogen

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.3-an-ions.shtml   

 

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.3-an-isotopes.shtml 

 

http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_iii/simulaciones/isotopos_archivos/frame.htm 

 

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl  

 

Àtom de liti:

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.3-an-lithium.shtml 

 

 

 

http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay3.html

 

Joc molt bó:     http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/atom/builder.html 

 

http://phet.colorado.edu/sims/build-an-atom/build-an-atom_en.jnlp   Aneu on diu Joc¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

  

 

 

 

 

 

Ampliació:

http://www.educaplus.org/play-74-Constructor-de-átomos.html   

 

http://www.aip.org/history/electron/jjhome.htm   

 

Sospites de la presència dels neutrons: http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl   Heu de buscar evidences for neutrons.