Igualació de reaccions químiques.

 

http://www.educaplus.org/play-69-Ajuste-de-reacciones.html

 

http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/balancing_equations_tutorial.htm

 

http://www.quia.com/ba/22228.html  

 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/ajuste.html 

 

http://www.alcaste.com/departamentos/ciencias/actividades_multimedia/fqeso/actividades_qeso/reacciones_quimicas/ajuste_ecuaciones/ques1.htm 

 

http://www.chemcollective.org/applets/stoich.php  

 

Ampliació:

http://www.educaplus.org/play-86-Reacciones-redox.html