Diferència entre desplaçament i distància:

* 1r  Entrar a l’adreça:  http://www.educaplus.org/movi

           http://www.educaplus.org/movi/2_4distancia.html

           http://www.educaplus.org/movi/2_1pospunto.html

 

 

Què és un radiant?

 

      ** 2n  Entrar a les adreces:

     http://www.poisonapplet.com/trigonometry/radian_measurement_of_angles/ 

 

http://www.cnice.mecd.es/Descartes/Ingles/Medidas_de_angulos.htm

 

 

 

 

Simulació d’un M.R.U.A (triant les constants del moviment):

 

*** 3r  Entrar a l’adreça:

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/cinematica/mov_rectilini/mua4.htm    

 

 

  

 

Simulació d’un Moviment Circular (triant les constants del moviment):

**** 4t  Entrar a l’adreça:      

http://fislab.net

 

 

 Període i freqüencia

***** 5è  Entrar a l’adreça:

http://www.walter-fendt.de/ph14s/carousel_s.htm

 

                                                     

Paràboles

 

****** 6è  Entrar a l’adreça:

http://www.pntic.mec.es/Descartes/4a_eso/Funcion_cuadratica_parabola/Funcion_cuadratica_parabola.htm

 

 

http://www.pntic.mec.es/Descartes/Bach_HCS_1/Tipos_de_funciones_operaciones_con_funciones/familia2.htm