Simulació del càlcul de la resultant d’un conjunt de vectors (o forces):

* 1r  Entrar a l’adreça:      

http://www.walter-fendt.de/ph11s/resultant_s.htm

 

 

Simulació de la Llei de Hooke:

 

** 2e  Entrar a l’adreça:

 http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/measurements/functions.html

 

http://www.colorado.edu/physics/phet/simulations/massspringlab/MassSpringLab2.swf

 

 

Simulació del càlcul de la força de fregament:

*** 3e  Entrar a l’adreça:

http://eris.unalmed.edu.co/~daristiz/

Dintre de mecànica de la partícula entrem a 

2.2.1 Fuerza de rozamiento:

 

Simulació de la conservació de l’energia mecànica:

****  4e  Entrar a l’adreça:

http://surendranath.tripod.com/Applets.html  

**  Posar-se damunt de   Applet menu  llavors tries  Dynamics   i ara   conservation of energy

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/cupula/cupula.htm#Fundamentos físicos

 

 

 

Simulació de l’efecte Joule:

*****    Entrar a l’adreça:      

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/circuit_elec/joule/heat_ita.htm