Camp MAGNÈTIC: http://www.walter-fendt.de/ph14s/mfbar_s.htm    

 

Camp magnètic creat per una corrent elèctrica:  http://www.walter-fendt.de/ph14s/mfwire_s.htm    

 

Moviment d’una partícula carregada en un camp elèctric uniforme:

http://canu.ucalgary.ca/map/content/force/elcrmagn/simulate/potentials/applet.html    

 

http://canu.ucalgary.ca/map/content/force/elcrmagn/simulate/magnetic/applet.html    

 

Com varia el camp magnètic en una bobina si augmento el nombre d’espires:

http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/solenoid.html     

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/magnetico/cMagnetico.html    

 

CICLOTRÓ:

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/ciclotron/ciclo.html   

 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/fuerzamag.html  

 

http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/EngCyclotron.swf    

 

ESPECTRÒMETRE DE MASSES:

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/espectrometro/espectro.html   

 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/espectrometro.html    

 

MOTOR, ALTERNADORS, DINAMOS, generador de corrent :

 

http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/Motor.swf     

 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/electricmotor_s.htm    

 

http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/Generator.swf   

 

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator_en.jnlp   

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/generador/generador.htm  

 

http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/EngElectromagnetic_force.swf     (F = I l B)

 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/generator_s.htm   

 

galvanometre: http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/galvano.html   

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/galvanometro/galvanometro.htm   

 

càrrega i descàrrega d’un condensador: http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electri/condo2.html  

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/rc/rc.htm   

 

 

Experiment de Henry:  http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/EngInduced_Electromotive_Force.swf    

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/varilla1/varilla1.htm   

 

PILA VOLTAICA: http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/EngVoltaic_Cell.swf  

 

Pila DANIELL: http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/flash/EngDaniell_cell.swf