PAU Logse: 1. cientificotècnica

 

Administració i direcció d'empreses
Arquitectura
Arquitectura tècnica
Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències empresarials
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Educació social
Enginyer geòleg
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de camins, canals i ports
Enginyeria de forests
Enginyeria de mines
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial
Enginyeria química
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica en topografia
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Estadística
Filosofia
Física
Geografia
Geologia
Gestió i administració pública
Humanitats
Logopèdia
Màquines navals (dipl.)
Matemàtiques
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Navegació marítima
Òptica i optometria
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU Logse: 2. ciències de la salut

 

Administració i direcció d'empreses
Arquitectura
Arquitectura tècnica
Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències empresarials
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Educació social
Enginyer geòleg
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de camins, canals i ports
Enginyeria de forests
Enginyeria de mines
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial
Enginyeria química
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Farmàcia
Filosofia
Física

 


Fisioteràpia
Geografia
Geologia
Gestió i administració pública
Humanitats
Infermeria
Logopèdia
Màquines navals (dipl.)
Matemàtiques
Medicina
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Navegació marítima
Nutrició humana i dietètica
Odontologia
Òptica i optometria
Pedagogia
Periodisme
Podologia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme
Veterinària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU Logse: 3. humanitats

 

Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Educació social
Filologia alemanya
Filologia anglesa
Filologia àrab
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia eslava
Filologia francesa
Filologia gallega
Filologia hebrea
Filologia hispànica
Filologia italiana
Filologia portuguesa
Filologia romànica
Filosofia
Geografia
Gestió i administració pública
Història
Història de l'art
Humanitats
Logopèdia
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme

 

PAU Logse: 4. ciències socials

 

Administració i direcció d'empreses
Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències empresarials
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Educació social
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Estadística
Filosofia
Geografia
Gestió i administració pública
Història
Història de l'art
Humanitats
Logopèdia
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme

 

 

 

 

 

 

PAU Logse: 5. arts

 

Belles arts
Biblioteconomia i documentació
Ciències de l'activitat física i de l'esport
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Educació social
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Filosofia
Geografia
Gestió i administració pública
Història
Història de l'art
Humanitats
Logopèdia
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Relacions laborals
Sociologia
Teràpia ocupacional
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)
Treball social
Turisme

Àmbit de Ciències de la Salut

 

 

1r cicle

 


Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Nutrició humana i dietètica
Òptica i optometria
Podologia
Teràpia ocupacional

 

 

 

 

1r i 2n cicle


Farmàcia
Medicina
Odontologia
Veterinària

 

 

2n cicle


Ciència i tecnologia dels aliments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit de ciències

 

1r cicle


Estadística

 

1r i 2n cicle


Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Física
Geologia
Matemàtiques
Química

 

2n cicle


Bioquímica
Ciències i tècniques estadístiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit tècnic

 

1r cicle


Arquitectura tècnica
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Enginyeria tècnica en disseny industrial
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
Enginyeria tècnica en topografia
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell
Màquines navals (dipl.)
Navegació marítima

 

 

1r i 2n cicle


Arquitectura
Enginyer geòleg
Enginyeria aeronàutica
Enginyeria agronòmica
Enginyeria de camins, canals i ports
Enginyeria de forests
Enginyeria de mines
Enginyeria de telecomunicació
Enginyeria en informàtica
Enginyeria industrial
Enginyeria química

2n cicle


Enginyeria de materials
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial
Enginyeria en electrònica
Enginyeria en organització industrial
Enologia
Màquines navals (llic.)
Nàutica i transport marítim

 

 

 

Àmbit d’humanitats

 

1r i 2n cicle

 


Belles arts
Filologia alemanya
Filologia anglesa
Filologia àrab
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia eslava
Filologia francesa
Filologia gallega
Filologia hebrea
Filologia hispànica
Filologia italiana
Filologia portuguesa
Filologia romànica
Filosofia
Geografia
Història
Història de l'art
Humanitats
Traducció i interpretació (alemany)
Traducció i interpretació (anglès)
Traducció i interpretació (francès)

 

 

 

2n cicle

 


Antropologia social i cultural
Estudis d'Àsia oriental
Història i ciències de la música
Lingüística
Teoria de la literatura i literatura comparada

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit de ciències socials

 

1r cicle


Biblioteconomia i documentació
Ciències empresarials
Educació social
Gestió i administració pública
Mestre, especialitat de llengua estrangera
Mestre, especialitat d'educació especial
Mestre, especialitat d'educació física
Mestre, especialitat d'educació infantil
Mestre, especialitat d'educació musical
Mestre, especialitat d'educació primària
Relacions laborals
Treball social
Turisme

 

 

 

1r i 2n cicle


Administració i direcció d'empreses
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Dret
Economia
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Sociologia

 

 

 

2n cicle


Ciències actuarials i financeres
Ciències del treball
Criminologia
Documentació
Investigació i tècniques de mercat
Psicopedagogia