CICLES FORMATIUS

(GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

 

 

 

Activitats agràries

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Explotacions agràries extensives
-Explotacions agrícoles intensives
-Explotacions ramaderes
-Jardineria
-Treballs forestals i de conservació i de conservació del medi natural

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Gestió i Organització d'empreses agropecuàries
-Gestió i Organització de recursos naturals i paisatgístics.

2.000 hores
2.000 hores

Activitats Físiques i Esportives

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Conducció d'activitats
fisicoesportives en el medi natural

1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Animació d'activitats físiques i esportives

2.000 hores

 

 

Activitats maritimopesqueres

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Busseig a profunditat mitjana
-Operació, Control i Manteniment de màquines i  instal.lacions del vaixell
-Operacions de cultiu aqüícola
-Pesca i Transport marítim

1.400 hores
2.000 hores
1.700 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Navegació, Pesca i Transport marítim
-Producció aqüícola
-Supervisió i Control de màquines i instal.lacions
del vaixell

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

 

 

Administració

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Gestió administrativa

1.300 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Administració i Finances
-Secretariat

2.000 hores
1.300 hores

 

 

 

 

 

 

 

Arts Gràfiques

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Enquadernació i Manipulació de paper i cartró
-Impresió en arts gráfiques
-Preimpressió en arts gráfiques

1.400 hores
1.400 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Disseny i Producció editorial
-Producció en indústries d'arts gràfiques

2.000 hores
2.000 hores

 

 

Comerç Marquèting

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Comerç

1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Comerç internacional
-Gestió comercial i Màrqueting
-Gestió del transport
-Serveis al consumidor

2.000 hores
1.400 hores
2.000 hores
1.400 hores

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació, Imatge i So

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Laboratori d'imatge

1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Imatge
-Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
-Realització d'audiovisuals i espectacles
-So

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

 

 

 

 

Edificació i Obra Civil

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Acabats de construcció
-Obres de formigó
-Obres de la construcció
-Operacions i Manteniment de maquinària
de construcció

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Desenvolupament de proyectes urbánistics i
operacions topogràfiques

-Desenvolupament i Aplicació de proyectes de
construcció

-Realització i Plans d'obres

2.000 hores

2.000 hores

1.700 hores

 

 

 

 

 

 

Electricitat i electrònica

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Equips electrònics de consum
-Equips i instal.lacions electrotècniques

2.000 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Desenvolupament de productes electrònics
-Instal.lacions electrotècniques
-Sistemes de regulació i control automàtics
-Sistemes de telecomunicació i informàtics

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

 

 

 

Fabricació mecànica

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Fosa
-Mecanització
-Soldadura i Caldereria
-Tractaments superficials i tèrmics

1.400 hores
2.000 hores
2.000 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Construcions metàl.liques
-Desenvolupament de projectes mecànics
-Òptica d'ullera
-Producció per fosa i pulverimental.lúrgia
-Producció per mecanització

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

 

 

Fusta i moble

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Fabricació a mida i Instal.lació de fusteria i moble
-Fabricació industrial de fusteria i moble
-Transformació de fusta i suro

2.000 hores
1.400 hores
1.300 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Desenvolupament de productes en fusteria i moble
-Producció de fusta i moble

2.000 hores
2.000 hores

 

 

Hoteleria i turisme

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Cuina
-Pastisseria i Forneria
-Serveis de restaurant i bar

2.000 hores
1.400 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Agències de viatges
-Allotjament
-Animació turística
-Informació i Comercialització i turístiques
-Restauració

1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge personal

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Caracterització
-Estètica personal decorativa
-Perruqueria

2.000 hores
1.400 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Assessoria d'imatge personal
-Estètica

1.700 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

Indústries alimentàries

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Conservació vegetal, càrnia i de peix
-Elaboració d'olis i sucs
-Elaboració de productes làctics
-Elaboració de vins i altres begudes
-Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria
-Molineria i Indústries cerealistes
-Panificació i Rebosteria

1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Indústria alimentària

2.000 hores

 

 

 

 

 

Informàtica

Grau mitjà

CICLES

DURADA

Explotació de sistemes informàtics

2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

Administració de sistemes informàtics

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

2.000 hores

2.000 hores

 

 

 

 

Manteniment de vehicles autopropulsats

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Carrosseria
-Electromecànica de vehicles

2.000 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Automoció
-Manteniment aeromecànic
-Manteniment d'aviòvica

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment i serveis a la producció

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Instal.lació i Manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies

-Manteniment ferroviari
-Muntatge i Manteniment d'instal.lacions de fred,
climatització i producció de calor

2.000 hores

2.000 hores
2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Desenvolupament de projectes d'instal.lacions de
fluids, tèrmiques i de manutenció

-Manteniment d'equips industrials
-Manteniment i Muntatge d'instal.lacions d'edifici i
procés

2.000 hores

2.000 hores
2.000 hores

 

 

 

 

 

Química

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Laboratori
-Operacions de fabricació de productes farmacèutics
-Operacions de procés de pasta i paper
-Operacions de procés en planta química
-Operacions de transformació de plàstics i cautxú

1.300 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Anàlisi i Control
-Fabricació de productes farmacèutics i afins
-Indústries de procés de pasta i paper
-Indústries de procés químic
-Plàstics i Cautxú
-Química ambiental

2.000 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores

 

 

 

 

 

Sanitat

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Cures auxiliars d'infermeria
-Farmàcia

1.400 hores
1.300 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Anatomia patològica i Citologica
-Audiopròtesis
-Dietètica
-Documentació sanitària
-Higiene bucodental
-Imatge per al diagnóstic
-Laboratori de diagnòstic clìnic
-Ortesis i Pròtesis
-Pròtesis dentals
-Radioteràpia
-Salut ambiental

2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
1.400 hores
1.400 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
2.000 hores
1.700 hores
1.200 hores

 

 

 

 

 

Serveis socioculturals i a la comunitat

Grau mitjà

CICLES

DURADA

Atenció sociosanitària

2.000 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

Animació sociocultural

Educació infantil

Integració social

Interpretació de la llengua de signes

1.700 hores

2.000 hores

1.700 hores

2.000 hores

 

 

 

 

 

 

Tèxtil, confecció i pell

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Calçat i Marroquineria
-Confecció
-Operacions d'ennobliment tèxtil
-Producció de filatura i teixidura de calada
-Producció de teixits de punt

1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Adobs
-Patronatge
-Processos de confecció industrial
-Processos d'ennobliment tèxtil
-Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
-Processos tèxtils de teixidura i punt


1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores
1.400 hores

 

 

 

 

 

Vidre i ceràmica

Grau mitjà

CICLES

DURADA

-Operacions de fabricació de productes ceràmics
-Operacions de fabricació de vidre i transformats

1.400 hores
1.400 hores

Grau superior 

CICLES

DURADA

-Desenvolupament i Fabricació de productes ceràmics
-Fabricació i Transformació de productes de vidre


2.000 hores
1.400 hores