ADRECES INTERESSANTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA BIOLOGIA i LA GEOLOGIA.

 

           *          ÍNDICE DE BIOLOGÍA.    Pàgina web de la  professora Luengo.

 

*          Pàgina web del professor i company d’institut Josep M Llort   Biografies de biòlegs famosos, programes educatius d’ordinador de biologia (el joc dels gens) i altres elements didàctics.

 

*          RECURSOS INTERNET BIOLOGIA.

 

           *          EL ÁRBOL DE LA VIDA.  

 

*         Museo geominero (Instituto Geológico y Minero de España)     Té una amplíssima col·lecció de fòssils i de minerals que ens poden ajudar a les classes. 

 

          *          TODO CORAZÓN    Tracta el tema del cor i la salut per diferents nivells educatius. Presentació molt adient per docència.

          

           *         Sumanas, Inc. Multimedia Development Services     Té algunes animacions de lliure accés que no estan gens malament. Les més interesssants són sobre biologia, tot i que toca altres disciplines. Dintre d’aquesta pàgina destaquem la secció Science in Focus amb animacions sobre temes actuals.

 

*         HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE     Destacaríem principalment les animacions, vídeos i els laboratoris virtuals. Paga la pena perdre una bona estona.

 

*         http://users.telenet.be/educypedia/education/biology.htm    Els links són de gran qualitat.

 

*         Animation biologischer und chemischer Vorgänge    Animacions de biologia i de química.

 

*     http://tierra.rediris.es

 

*       http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm   Impressionant col·lecció d’adreces, applets i similars sobre biologia, també te material de química.

 

*          Animacions de la ZDF          Hi ha simulacions interactives de volcans, allaus, relativitat, astronomia, videos, etc. Només està en alemany. 

 

*         http://chemmac1.usc.edu/bruno/java/javaap.html      Col·lecció d’applets sobre biologia i química

          

*         http://www.cellsalive.com    Simulacions sobre diferents aspectes de la vida cel·lular     

 

*         Educació i formació mediambiental (amBientech)     Activitats multimèdia i dades per al tractament de temes mediambiental al batxillerat, l’ESO i cicles formatius. Fetes a casa nostra.

 

*      http://ibmc.umh.es/  Instituto de Biología Molecular y Celular

 

*      http://ibmc.umh.es/biorom/contenido/index.html   CD-ROM amb material per a l’aprenentatge de bioquímica,  biotecnologia i nanotecnologia. Es pot baixar però té 400 MB !!!!!!

 

*         http://ibmc.umh.es/practicas/default_6.htm     i aquí es tracta de perdre temps que sobra informació.

 

*         http://www.aw-bc.com/mathews/    Dibuixos i esquemes accessibles lliurement des d’Intenet.  

 

*      Explicació de la revolució copernicana

 

*         Simulació d’una electroforesi.   Applet força complert del que és aquest mètode d’anàlisi. Dintre de la mateixa pàgina web tenim links d’electroforesi a la WWW

 

*         fotonatura.org    Col·lecció de fotos sobre animals, plantes i temes de natura

 

*         Biology Labs On-Line      12 Simulacions de pagament

 

*         http://users.telenet.be/educypedia/education/geology.htm 

 

*         Geologia i Geofísica       Secció de geologia i geofísica de la pàgina web Multimedia Physik.

 

*         Earth Observatory       Trobareu dades, imatges, notícies, tòpics, biografies, experiments, missions, glosari, etc. És un lloc per perdre-hi temps.

 

*       http://www.sciencegems.com/earth.html

 

*       http://www.sciencegems.com/life.html

 

*         Simulacions de geologia per Macintosh      Molt ben fetes però en principi només per Macintosh.

 

*         Pàgina web del J Butler       Enorme quantitat de recursos per geologia; els programes (software de geologia) són per Macintosh

 

*         Geology Labs On-Line      Conté tres simulacions gratuites interessants

 

*         Simulació sobre l'epicentre i la magnitud d'un terratrèmol       Bons acabats.

 

*         Una altra simulació del mateix fet (però digital)   

 

*         Geodynamo    La Terra és un gran imant. Imatges i links.

 

*         Crystal Shape Laboratory

 

*         Crystal Structures    

 

*         Cristalografia (materials del professor Rousseau)    Applets de cristalografia.

 

*          Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

*         Understanding Our Planet Through Chemistry (and Geology)       

 

*         Documents Pedagogiques de l'Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg      Moltíssima informació sobre els terratrèmols.

 

          *          Institute of Geophysics and Planetary Physics      És un nivell per llicenciats més que per estudiants.

 

*         Recursos d’Internet per a les Ciències Socials.      Boníssima pàgina web per a la docència de les Ciències Socials. Hi destaquem una secció amb tot tipus de

                                                                                                 mapes de Catalunya 

 

*         Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.    S’hi pot trobar molta informació sobre els temes que afecten el Medi Ambient. Hi destacaríem

                                                                                               Unidad de Acción por el Ozono   que al subapartat d’enllaços té mapes sobre l’estat actual i passat de l’ozó, els efectes dels rajos UV, productes que no fan malbé la capa d’ozó.

 

*         Total Ozone Mapping Spectrometer.      Informació, dades i imatges sobre l’estat de la capa d’ozó.

 

*          The Ozone Hole Tour.    Informació sobre el forat de la capa d’ozó (descobriment, història, reaccions implicades, models matemàtics aplicats, etc.) de la Universitat de Cambridge.

 

*         PROYECTO BIOLÓGICO.  

 

*          Construeix tu mateix un àcar.       Diferents vistes d’un àcar amb el microscopi que l’alumne ha de muntar com si fos una caixa de sabates.

 

*         ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A).     Es pot trobar material divulgatiu, publicacions tècniques, revistes i material didàctic.

 

*         Ciències Naturals.    Completíssima pàgina web amb molta informació per a la docència de la biologia i la geologia.

 

*         Panel Intergubernamental sobre cambio climático de la ONU.

 

*         Sexoconseso.

 

           *         http://www.sonic.net/%7Enbs/projects/anthro201/exper/

 

           *         http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/       Disecció d’una granota

 

           *         http://www.sonic.net/%7Enbs/projects/bio115l/form.html

 

*         http://www.rcsb.org/pdb/

 

*         http://www.scripps.edu/mb/olson/people/gmm/index.html

 

*         http://modelscience.com/products_sp.html          Laboratori virtual

 

*         http://www.nsimonco.com/virtlab.htm        Laboratori virtual

 

*         http://www.mos.org/sln/sem/sem.html         Galeria d’imatges fetes amb un microscopi electrònic.

 

*         http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/  Interessants animacions sobre diferents aspectes científics. Poques però ben fetes. Destacaríem    

                                 DNA Workshop Activity     on l’alumne pot dirigir la replicació de l’ADN i la síntesi de proteïnes. 

 

*         http://micro.magnet.fsu.edu/       Moltes fotos i altres recursos, com per exemple un microscopi electrònic interactiu. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/virtual/virtual.html      Brutal

 

http://jcrystal.com/steffenweber/JAVA/jcrystal/index0.html   

 

http://wulfenite.fandm.edu/New%20CrystalAnimations%20-%20K.html