Adreces Tema 4

Quan es van descobrir els diferents elements:

http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/basics/DiscoveryOfElementsTimeline.gif

Magnitud del nombre d’Avogadro: http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Avogadro/Avogadro.htm   

Escala de temperatures:  http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/basics/Thermometers.gif  

Tub de rajos catòdics:  Una mica de teoria: http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Videos/RayosCatodicos/IndexD.htm

http://www.uc.cl/sw_educ/qda1106/CAP2/2A/2A2/index.htm  

Les primeres imatges:

http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/structure/CRT-Plates640.gif

http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/structure/CRT-Magnet640.gif   

Simulació senzilla:   http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/crookestube/index.html  

Pas per pas com funciona i el que es pot obtenir: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20At%c3%b3micos%20.NET/Modelos/Experiencias/ExperienciaThomsonRayosCatodicos.aspx  

http://www.youtube.com/watch?v=U1iWE2SVjEc&feature=related   

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/catodicos.htm  

http://chemmovies.unl.edu/ChemAnime/CATHRAYD/CATHRAYD.html   funciona?

Relació càrrega-massa: http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/atomo/carga-masa.htm

Rajos Canals (descobriment del protó):    http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/structure/Canal_Ray-CRT.html 

Experiment de Rutherford:  http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/structure/GoldFoilExperiment.jpg 

http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/structure/GoldDescription500x475.gif 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8RuO2ekNGw  

http://phet.colorado.edu/sims/rutherford-scattering/rutherford-scattering_en.jar  

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/rutherford/rutherford.html

Experiment de Millikan: http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/structure/OilDrop.html

http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hillchem3/chapter7/medialib/0701.html  

http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/atomo/millikan.htm 

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20At%c3%b3micos%20.NET/Modelos/Experiencias/ExperienciaThomsonMillikan.aspx 

Què és un orbital?: http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/atomo/modeloactual.htm  

http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/   Tots els orbitals

Spin de l’electró: http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/structure/ElectronSpin.html  

http://winter.group.shef.ac.uk/vsepr/  

Configuracions electròniques: http://www.webelements.com/hydrogen/atoms.html  

http://tablaperiodica.educaplus.org/   o a l’adreça: http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/configuracion.html  

http://www.chemcollective.org/applets/pertable.php  

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/period/electron.htm

Visió antiga configuracions electròniques: http://www.deciencias.net/simulaciones/quimica/atomo/comp/estructura.htm 

Àtom de Bohr: http://science.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/bohratom.swf  

Espectres: http://www.educaplus.org/luz/espectros.html

http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html  

http://web.phys.ksu.edu/vqm/software/online/vqm/html/h2spec.html 

http://jersey.uoregon.edu/vlab/ae2/Ae2.html  

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/linesp16.swf    

PHET     http://phet.colorado.edu/sims/hydrogen-atom/hydrogen-atom_en.jar 

Simulacions dels diferents models:

http://phet.colorado.edu/sims/hydrogen-atom/hydrogen-atom_en.jar  

Quadre resum de tots els models: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20At%c3%b3micos%20.NET/Modelos/MAtomicos.aspx  

 

http://www.chemistryland.com/ElementarySchool/BuildingBlocks/BuildingElements.html