Classe 3r ESO 14/12/2010

 

Utillatge de laboratori: Què es fa servir i per què?

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/laboratori/utillatge/utillatge.htm   

 

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20catala/utillatge.html#11

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fisiqui/practicasq/node4.html   

 

Tècniques de laboratori:

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20catala/   Entreu als diferents apartats i subapartats.

 

http://rabfis15.uco.es/labquimica/Simulaciones/Principal.htm     

 

 

 

Joc sobre els materials de laboratori:        http://www.lourdesluengo.es/practicas/materiales.html

 

Joc determinació metalls: http://www.chemcollective.org/iqs/vlab/metalsCA.htm   

 

Puzzles i similars sobre material de  laboratori: http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/labquim/jclic/labquim.jclic.zip&lang=ca&title=Utillatge+i+operacions+al+laboratori+de+química    

 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/tralabor/jclic/tralabor.jclic.zip&lang=es&title=Trabajar+en+el+laboratorio+de+química