Newton i les seves deduccions:  http://spaceplace.jpl.nasa.gov/sp/kids/orbits1.shtml   

 

 Què es realment la gravetat:  http://spaceplace.jpl.nasa.gov/sp/kids/orbits2.shtml

 

El teu pes en altres cossos:    http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/ 

 

La teva edat:  http://www.exploratorium.edu/ronh/age/index.html   

 

Galileu i els seus experiments:      Heu d’anar a baix de tot.

http://physics-animations.com/Physics/English/mech.htm 

 

 

Marees:  http://www.asc-csa.gc.ca/eng/educators/resources/astronomy/multimedia/module3/tides/tides.swf

 

Resultant de forces: http://www.walter-fendt.de/ph11s/resultant.htm   

 

Pressió hidrostàtica:  http://www.walter-fendt.de/ph11s/hydrostpr_s.htm 

 

Pes aparent Empenyiment:  http://www.walter-fendt.de/ph11s/buoyforce_s.htm

 

Com s’enfonsa un submarí: http://static.howstuffworks.com/flash/sub.swf 

 

 

http://physci.kennesaw.edu/javamirror/explrsci/dswmedia/floatlog.htm