Dimarts 05/10/2010    Dimecres 06/10/2010

 

Per a preparar l’examen!!!!!!!!!!!

 

http://descartes.cnice.mec.es/eda/eda2008/professors_cat/practiques/P3/bosch_lluis_P3/sist_metric/longitud2.htm

 

http://descartes.cnice.mec.es/eda/eda2008/professors_cat/practiques/P3/bosch_lluis_P3/sist_metric/capacitat2.htm    

 

http://descartes.cnice.mec.es/eda/eda2008/professors_cat/practiques/P3/bosch_lluis_P3/sist_metric/massa2.htm  

 

http://descartes.cnice.mec.es/eda/eda2008/professors_cat/practiques/P3/bosch_lluis_P3/sist_metric/superficie2.htm  

 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/m2m3/volumen1.htm    

 

 

Aplicacions mesures a la vida real: La corona de Hieró:

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/problema.htm    

 

Una balança diferent:

http://www.educaplus.org/play-104-Balanza-monoplato.html     

 

Juguem amb la densitat:

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_en.html   

 

Comproveu com al variar la densitat d’un líquid es pot fer surar o enfonsar una substància. Ep, no teniu massa temps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=17