http://www.educaplus.org/movi

  Diferència entre desplaçament i distància:

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Dist-desplaz/despl_applets.htm  

http://www.educaplus.org/movi/2_4distancia.html  

             

simulació d’un MRU

 

** Entrar a l’adreça: http://www.unalmed.edu.co/~daristiz/index.html 

Dintre de mecànica de la partícula entrem a

2.1.7 Simulación de un experimento sobre M.U.

 

Mireu també lo de l’angle pla.

 

simulació d’un MRUA:

 

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_fisica/simulacions/cinematica/mov_rectilini/mua4.htm

 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm