Canvi d’estats de la matèria:

 

http://personal.telefonica.terra.es/web/matmo/animaedu/modelocinetico/

 

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/waterphases/status_water.htm  

 

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=States_of_Matter

 

Escales termomètriques:

http://www.educaplus.org/play-116-Escalas-termométricas.html  

 

Què és la pressió?

http://www.educaplus.org/gases/tcm_y_p.html  

 

Pressió atmosfèrica:

http://www.educaplus.org/gases/con_presion.html 

 

Exercici de la pilota al sol: una senzilla aproximació:

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Gas_Properties  

 

El pont de Tacoma: aire, vibracions i d’altres fenòmens complexos

http://www.youtube.com/watch?v=qL8MhSjEpQ8  

 

Una altra versió:

http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw&feature=fvw