Temes biblics
que han anat sortint...

  

EL "TESTIMONIUM FLAVIANUM" (II) (març 2022)
D'Orígenes a Eusebi
LA MORT D'EN JAUME, EL GERMÀ DEL SENYOR (gener 2022)
Segons quatre testimonis
ELS "PASTORS" DE L'EVANGELI DE LLUC (desembre 2021)
Carta a Víctor Codina
ÉS JESÚS DE NATZARET
UN "OBJECTE" DELS HISTORIADORS?
(desembre 2021)
El Testimonium de Flavi Josep (I)
Primer capítol: Presentació dels suposats textos
DE LA SOMERA AL CAVALL (juliol 2021)
Dels evangelis a l'Apocalipsi
A partir de John Dominic Crossan
LA MEVA "NADALA" 2020 (desembre 2020)
Aprofitant la "postal nadalenca" de la Maite.
EL NOM "CRISTIANS", EN EL SEU ORIGEN,
¿TÉ ALGUNA COSA A VEURE AMB JESÚS DE NATZARET?
(setembre 2020)
LA DOBLE INCLUSIÓ
A LA [DOBLE] OBRA LLUQUIANA
(agost 2020)
Amb un preàmbul sobre el Teòfil d'en Rius-Camps
REVUELTA DE MUJERES EN LA IGLESIA (març 2020)
¿Dónde está la "comunidad de iguales que trajo Jesús?
TERCIANDO CON JUAN fERNANDO
SOBRE DIVERSOS TEMAS
(gener 2020)
Jesús servido y mantenido por mujeres
"Volver a Jesús" ¿es una solución?
¿Hizo Jesús una "opción laical"?
¿Murió Jesús por "anticlerical"?
¿DE QUÉ HABLARON,
AQUELLOS 15 DÍAS,
PEDRO Y PABLO?
(juliol 2019)
¿Hablaron de la "institución de la eucaristía"?
Cosas que ya sabíamos antes de ir a dormir, pero que conviene recordarlas.
¿CÓMO HA IDO CAMBIANDO NUESTRA COMPRENSIÓN DE DIOS? (març 2019)
Una relectura de Éxodo 3
A partir de un sermón en el domingo III de Cuaresma
LOS "PASTORES DEL EVANGELIO DE LUCAS",
¿ERAN UNOS POBRES MARGINADOS?
MIS COMENTARIOS A UN ESCRITO DE ORIOL JUNQUERAS (desembre 2018)
MIS COMENTARIOS A UN ESCRITO DE VÍCTOR CODINA (desembre 2018)
El nacimiento de Jesús, ¿fue anunciado a unos pobres marginados?
¿Fue anunciado sólo a unos pobres marginados?
CUANDO BARUC NO ES BARUC (desembre 2018)
La lección no aprendida de un "deuterocanónico"
Es un "sermón" a un grupo de mujeres de un instituto secular
.
DE LAS TRES LECTURAS, ¿PODREMOS SALVAR ALGUNA? (octubre 2018)
Una pregunta sobre las lecturas bíblicas que leemos en las misas
Es un "sermón" a un grupo de mujeres de un instituto secular.
.
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(agost 2018)
María Magdalena, ¿la "canónica" versus la "gnóstica"?
Sexto capítulo: Intento de diferenciar bien la figua de “María Magdalena” que emerge de los diversos documentos neo-testamentarios de la figura de “María Magdalena” ofrecida (de manera diversa) por los documentos gnósticos.
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(juliol 2018)
María Magdalena en el santoral y en la liturgia
Quinto capítulo: Tanto en la iglesia occidental como en la oriental. Los cambios (que parecen ser desconocidos por Leonardo Boff) introducidos en la iglesia occidental a partir del concilio Vaticano II.
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(juny 2018)
Y la mujer de Lc 7, 36ss ¿era una prostituta?
Cuarto capítulo: La palabra “pecadora” no necesariamente debe traducirse por “prostituta
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(maig 2018)
¿Cómo se llegó a la identificación?
Tercer capítulo: El camino que va de “los siete demonios” de Lc 8, 1-3 al sermón del papa Gregorio Magno
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(maig 2018)
La mujer sin nombre
Segundo capítulo: Cómo la mujer profetisa (sin nombre) de Mc / Mt, que unge la cabeza de Jesús (unción mesiánica, unción real) no es aceptada por el evangelio de Juan ni, mucho menos, por el evangelio de Lucas
ENSEÑAR AL QUE NO SABE...
...ENSEÑAR A LEONARDO BOFF
(abril 2018)
¿Cómo y cuándo conocí a Leonardo Boff?
Reivindicando una "teología europea de la liberación" anterior a 1972.
Primer capítulo de una catequesis sobre María Magdalena
UN SERMÓN SOBRE LA NARRACIÓN DE LA PASIÓN (març 2018)
¿Recuerdos de su grupo? ¿Una mezcla de textos escriturísticos?
Resumiendo a John Dominic Crossan, sin excluir algún producto de "cosecha propia"
¿MISTERIO Y/O MILAGRO?
O
¿NI MISTERIO NI MILAGRO?
(desembre 2017)
Una "lectura teológica" ante el pesebre
Es un sermón navideño
La moneda del César (octubre 2017)
¿Qué hace esta moneda en el país de Yahvé?
El imposible diálogo entre Dios y el César
¿LA puerta o UNA puerta? (maig 2017)

Meditación en "tiempo pascual" delante de la puerta de la Parroquia de Bonavista
La "salvación" en un mundo pluralista.
LECTURA PERSONAL DE LOS EVANGELIOS (abril 2017)

Mis "matizaciones" a un artículo de Gonzalo Haya
Ya sé que me repito, ¡y mucho!, pero es que los otros también se repiten, ¡y mucho!, y no acaban de aceptar mis puntos de vista.
LES FONTS DE MERIBÀ / EL DIA DE MASSÀ
Les aigües de La Discussió / El día de La Temptació
(març 2017)
Nova actualització -gràcies a SILENCIO, novel·la d'Endo Shusaku, pel·lícula de Scorsese- de la sempre actual narració d'Èxode 17
"JESUCRIST" NO EXISTEIX
EN EL TEXT ORIGINAL DEL NOU TESTAMENT
(febrer 2017)
Recuperar el sentit original de l'expressió "són uns messiànics"
Per què a Antioquia els van anomenar "messiànics"?
EL CONY O EL MELIC? (setembre 2016)
A què es refereix el verset 3 del capítol 7 del Càntic dels Cantics?
Sense saber hebreu també podem donar la nostra opinió
VA MORIR JESÚS COM UN MARGINAT? (juny 2016)
Carta a Rafa Yuste sobre una afirmació de Manuel Fraijó
Un recorregut per l'evangeli de la passió /resurrecció
EXISTIEN "CRISTOLOGIES" ABANS DE JESÚS? (maig 2016)
Les primeres reflexions que els seguidors de Jesús van fer no començaven des de zero
Què pensava Pau quan va escriure la Primera Carta als Tessalonicencs? Dels diversos "mesianismes" a les diverses "cristologies".
¿SALVATS? SÍ. PERÒ ¿DE QUINA MANERA? (octubre 2015)
La interpretació sacrificial de la mort de Jesús, però en tenim d'altres...
Sermo in Dominica XXIX (18 octubre)
EL SECRET MESSIÀNIC (setembre 2015)
Què pensar de les ordres de Jesús absurdes, inútils i sense sentit de l'evangeli de Marc?
Sermo in Dominica XXIV (13 setembre)
UN HOME VA MORIR PER TOTS (juny 2015)
Quin sentit té avui dia?
Sermo in Dominica XII (21 juny)
DEL CONGRÉS D'AUGUST A LA MISSA DEL GALL (desembre 2014)
Per una relectura "política" del Misteri de Nadal seguint l'evangeli de Lluc
És un resum, preparat per ser publicat a la premsa d'UN SERMÓ PER LA NIT DE NADAl de l'any 2004
LES "DESHONESTIDADES" D'UN TEÒLEG "HONESTO" (setembre 2014)
Com parlar de Jesús d'una manera honesta
Algunes consideracions a partir del que vaig anar escoltant de Gonzalo Haya a Lamiarrita.
FEMENÍ I SINGULARS (juliol 2014)
Sobre les dones "imprudentes y atrevides" que ungiren Jesús.
Possibles anotacions exegètiques sobre alguna afirmació de Dolores Aleixandre en el seu llibre escondido centro
¿JESÚS ERA AMIC DELS POBRES
O MÉS AVIAT ELS SEUS AMICS /AMIGUES EREN MÉS AVIAT RICS?
(gener 2014)
Segons una lectura imparcial dels evangelis
Ampliació de la intervenció al Fòrum Català de Teologia i Alliberament 2014.
NO ENS CAL RECULAR AL SEGLE I (novembre 2013)
Sobre una certa teologia feminista
No podem demanar a un jueu de la Palestina del segle I solucions pel nostre occidentalitzat sgle XXI
JESÚS DE NATZARET ES PODIA CASAR? FOU CONSIDERAT UN "MAMZER", UN FILL IL·LEGÍTIM? (juliol 2013)
"Nascut d'una dona, nascut sota la Llei". Què deia la legislació jueva?
Continuació d'un tema que ja vaig plantejar fa uns anys: I si Jesús no va fer una opció pel celibat?.
UN "PRÊT À PORTER" BÍBLIC: UN MATEIX VESTIT PER MELQUISEDEC I JESÚS (maig 2013)
El 11Q13 també conegut com 11QMelch
Un dels manuscrits descoberts a Qumran ens il·lumina sobre la manera de com es van "fabricar" els evangelis
ELS RELATS DE LA PASIÓ DE N.S. JESUCRIST
SÓN ELS RECORDS D'AMICS I AMIGUES?
ÉS UNA CONSTRUCCIÓ A PARTIR DE L'ANTIC TESTAMENT?
(abril 2013)
Història recordada o profecia historitzada?
Presento l'opinió d'en John Dominic Crossan. Potser tingui raó
La "meditació" que un grup dels seguidors de Jesús van fer aquell "dissabte sant", un dia que s'allarga fins ara
EL MOMENT HISTÒRIC DE JESÚS DE NATZARET (gener 2013)
Els actors secundaris a la vida de Jesús
Sense ells, molt possiblement, ens haguéssim quedat sense "Jesús de Natzaret"
QUATRE CATEQUESIS SOBRE EL PARENOSTRE (juliol 2012)
¿De quina "temptació" parla el parenostre?
És el quart "sermó" d'una sèrie de quatre que formen una catequesi sobre el parenostre de Jesús i els seus (no el nostre)
EL DOCUMENT Q. (març 2011)
¿Un evangeli no-cristià dintre dels evangelis canònics de Mateu i Lluc?
Reconèixer el Document Q com un "evangeli", amb la seva integritat, continuïtat i teologia pròpia, ¿ens portarà a canviar la nostra visió dels orígens del cristianisme?
Qui són aquests "bandolers" crucificats amb Jesús?
Qui són aquests lh|sth,j
¿QUI SÓN AQUESTS "BANDOLERS" CRUCIFICATS AMB JESÚS (desembre 2010)
Qui són aquests lh|sth,j
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/lestes_ct.htm
Els executats en el mateix moment acostumen a pertànyer al mateix "sumari"
LES ESCRTIPTURES HEBREES PARLEN DE JESÚS DE NATZARET? (desembre 2010)
Un sermó (ampliat) sobre les lectures litúrgiques del IV Diumenge d'Advent (Is 7, 10-17; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-25)
UNA "CARICATURA" POT SER PER A NOSALTRES "PARAULA DE DÉU"? (novembre 2010)
Un sermó sobre la paràbola del Fariseu i el Publicà (Lc 18, 9-14)
EL TERCER DIA JA ES VAN BARALLAR (abril 2010)
Les diverses opcions (retorn a Galilea / quedar-se a Jerusalem) que prenen els seguidors de Jesús després de la seva mort es posen com si vinguessin del mateix Jesús. Amb alguna reflexió actual sobre la unificació de totes les "províncies" jesuítiques d'España en una sola.
EL MOVIMENT DE JESÚS (abril 2010)
Una selecció de textos
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/moviment_ct.htm
Gerd Theissen, E.W. Stegemann - W. Stegemann, Charles Guignebert, Richard A. Horsley.
JESÚS, EL DEIXEBLE (desembre 2009)
Per què es va voler amagar que Jesús hagués estat deixeble de Joan, el Baptista?
¿ES POT PARLAR DEL REGNE DE DÉU
SENSE PARLAR DELS ROMANS?
(setembre 2009)
Una reflexió sobre el tema del Regne de Déu ajudats per la lectura de Los mitos políticos d'en Manuel García-Pelayo
I un diàleg amb Pope Godoy
EL "PLURALISME" DE LA COMUNITAT DE JERUSALEM (maig 2009)
Una reflexió sobre Ac 4, 32-35
Al seguir anant al Temple, acceptaven que els altres grups jueus que també anaven al Temple i al seu culte sacrificial, eren objecte igualment de les benediccions de Yahvé
MISTERI I MIRACLE DE NADAL (gener 2009)
Un text (ja superat?) d'en Karl Barth
Una lectura apropiada per a aquests dies nadalencs seguida d'un diàleg amb Xavier Melloni sobre Teologia del pluralisme religiós
LA PARÀBOLA DELS TALENTS (novembre 2008)
Al qui no té, li prendran fins allò que li queda
Sense voler donar cap explicació de la paràbola dels talents, dono algunes pistes perquè cadascú pugui donar-se'n una explicació
"DÉU US HA PORTAT A COLL". ÉS UNA BONA TRADUCCIÓ? (28 octubre 2008)
A vegades les traduccions bíbliques, que poden dependre d'una lletra grega, poden donar-nos diverses imatges de Déu. En homenatge a la germana vedruna Àngels Soques
TROSSEJAR LA PARAULA DE DÉU? ESMICOLAR-LA? (juliol 2008)
Una reflexió sobre les lectures bíbliques de les litúrgies dominicals per acabar dient el mateix que ja deia l'any 1523 en Thomas Müntzer a la seva "Ordenació i raó de la litúrgia alemanya d'Allstedt"
LA PARÀBOLA DEL FILL PRÒDIG. ¿ERA REALMENT UN "FILL PRÒDIG"? (abril 2008)
La capacitat creadora de l'evangelista "Lluc" és indiscutible: és realment un autor. No està, doncs, fora de lloc preguntar-nos com la coneguda paràbola del "fill pròdig" fou explicada per Jesús i quina és la part que debem agrair a l'evangelista. ¿Va parlar Jesús d'un jove de vida dissoluta, penedit i perdonat pel seu pare o d'un jove camperol obligat a emigrar a la ciutat?
LA RESPOSTA DE JOSÉ GODOY, EL POPE (setembre 2006)
Les seves anotacions a Mantenir les distàncies entre Jesús i els Evangelis
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/resp_pope_ct.htm
Si Lucas se permite el lujo de crear una escena ... el que nosotros pretendamos recrearla, me parece bastante legítimo y hasta deseable, aunque va a ser siempre un intento provisional y fragmentario.
MANTENIR LES DISTÀNCIES ENTRE JESÚS I ELS EVANGELIS (setembre 2006)
Necessitat de seleccionar, dintre del pluralisme evangèlic ofert pal Nou Testament, la nostra personal "foto" de Jesús. Una reflexió en diàleg amb José Godoy, "el Pope", a partir dels Exercicis de Lamiarrita 2006
JUDES, UN TRAÏDOR? QUI VA ENTREGAR JESÚS (juliol 2006)
Una "relectura" de l'evangeli de Marc a partir de la teologia de Pau
LES PRESSES DE PAU PER ESTAR A JERUSALEM LA DIADA DE LA PENTECOSTA (juny 2006)
Una hipòtesi que ens ajuda a explicar el fet que Lluc posés el dia de la Pentecosta com el "moment fundacional" de l'Església
ESCATOLOGÍA... ESCATOLÓGICO... APOCALÍPTICO (gener 2006)
Una "confusió terminològica"
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/escatologia_sp.htm
Amb l'ajut de Marcus J. Borg, N. Thomas Wright, John Dominic Crossan, John P. Meier
ALLIBEREM JOAN, EL BAPTISTA DE LES MASMORRES CRISTIANES (gener 2006)
Joan, el profeta del Jordà, anomenat el Baptista, ¿va dir alguna cosa sobre Jesús de Natzaret?
QUINES POLÍTIQUES ENFRONT DE L'IMPERI (juliol 2005)
"Taula rodona" amb la participació d'en Jeremies d'Anatot, del rabbí Jeshoua ben Josef de Natzaret i d'en Saule de Tars
COM POT DONAR-NOS AQUEST LA SEVA CARN PER A MENJAR? (juny 2005)
L'Eucaristia, un ritual de l'Edad de Pedra? Un sermó a la festa del Corpus Christi
UN SERMÓ PER A LA NIT DE NADAL (desembre 2004)
¿Una lectura política de les narracions evangèliques de la infància de Jesús? És possible? ¿És l'única correcta?
QUELCOM D'HISTÒRIC A LA RESURRECCIÓ DE JESÚSla resurrecció de Jesús? (setembre 2004)
Una reflexió a partir del llenguatge de la "resurrecció" en l'antic món mediterrani
LA PARAULA DE DÉU, PARAULA VIVA? O PARAULA MORTA? (gener 2004)
Un repte per a la vida religiosa
És un sermó a la celebració dels seixanta anys de vida consagrada d'una religiosa de Jesús i Maria
EL CRISTIANISME PRIMITIU ¿VA EXISTIR UN CRISTIANISME PRIMITIU? (marÇ 2003)
Intent d'esquerdar una visió esquemàtica i monolítica de "els primers cristians".
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/plural_ct.htm
Seguint a E.W. Stegemann - W. Stegemann en Historia social del cristianismo primitivo
¿I SI JESÚS NO VA FER UNA OPCIÓ PEL CELIBAT? (desembre 2002)
A partir d'una advertència d'en Raymon E. Brown, una reflexió sobre el celibat a la vida religiosa "per causa del Regne de Déu"
És una carta a José Luis Sicre, després dels Exercicis de Lamiarrita
REGNE I ESGLÉSIA (novembre 1999)
Sobre la famosa frase del abbéAlfred Loisy: Jesús anunciÀ el Regne i va venir l'Església
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/loisy_ct.htm
Molts pocs l'han entesa
LA FOTO COMPROMESA DE JESÚS (octubre 1999)
La concepció bíblica de Déu, com el Déu- gelós, foc que devora, que no suporta rivals, amb les seves exigències de ser l'únic, té alguna cosa a veure amb el nostre racisme sempre latent i amb la violència religiosa?
SORTIR D'UN SILENCI. UNA CATEQUESI PASQUAL (maig 1999)
Els antics mites de mort-ressurrecció, reelaborats en la teoria cristiana de la mort-resurrecció de Jesús de Natzaret, continuen mantenint la seva vigència simbòlica avui dia.
LA BÍBLIA, "PARAULA DE DÉU" O "PARAULES D'HOMES"? ¿I D'ALGUNES DONES? (abril 1999)
He fet alguns canvis sobre un text de Josune Arregui, carmelita de la caritat vedruna.
http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/vedru_ct.htm
Publicat en Vedrunas, mujeres hoy en la Iglesia, nº 2 de la colección CUADERNOS CCV
LA PASQUA ÉS QUELCOM TERRIBLE (abril 1999)
Reflexió sobre la violència després d'assistir als oficis litùrgics de Setmana Santa
JESÚS I ELS SEUS, HAGUESSIN ESTAT ADMESOS COM MONJOS BENEDICTINS (abril 1999)
El capítol primer de la Regla de Sant Benet i un text d'en Gerd Theissen (Sociología del moviniento de Jesús) sobre els profetes, apòstols itinerants i carismàtics ambulants de la primera església.
SOLIDARITAT MINERA I L'AMOR FRATERN A LES COMUNITATS JOÀNIQUES (febrer 1999)
Reflexions després d'una visita a una mina d'Astúries. Les limitacions de l'amor fratern segons el manament nou de l'evangeli de Joan i de les cartes de Joan.

 


  En construcció

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 novembre 2008
Actualitzat: juliol 2022
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)