Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
ELS JESUÏTES
A "EL PÈNDOL DE FOUCAULT"

La veritat és que "El pèndol de Foucault" em va costar d'acabar-lo i fou gràcies a un viatge en autobús de Berlín a Barcelona que el vaig poder acabar.

Anaven passant, allunyats de l'autopista pobles i ciutats, i jo m'anava preguntant com és que no parlava dels jesuïtes. Més pobles i més ciutats i els jesuïtes seguien sense sortir...

Però, heus aquí, que mentre travessàvem la Catalunya Nord, com última paraula del capítol 87 (dels 120 que té el llibre), a la pàgina 632 (de les 864 de la versió catalana), sortia la paraula: els jesuïtes.

Els jesuïtes a la mateixa "olla" que els Templers, els Rosacrucians, els Trenta-sis...

Tots ells a la recerca del Pla... Tots ells a la recerca dels secrets del Temple de Salomó... Tots ells disposats a dirigir el món... Els jesuïtes, avui dia, parlen de "lideratge"...

Si al Sr. Google li pregunteu per "jesuïtes" i "lideratge" us donarà múltiples respostes. Recomano aquesta: http://www.jesuites.net/cami-ignasia-1

Però abans d'haver pogut respondre a la nova qüestió ens havíem trobat amb un altre grup que no formava part dels trenta-sis invisibles, però que s'havia ficat enmig del joc bastant aviat i n'havia desgavellat en part els projectes. Els jesuïtes.

632

El Templarisme és Jesuitisme (0)

Ens els havíem trobats massa vegades, des del temps dels primers manifestos Rosa-Creu. Ja el 1620 apareix a Alemanya una Rosa Jesuitica (01), on es recorda que el simbolisme de la rosa és catòlic i marià, abans de ser rosacrucià, i s'insinua que els dos ordes són solidaris, i els Rosa-Creu només una de les reformulacions de la mística jesuítica per a ús de les poblacions de l'Alemanya reformada.

Em recordava de les paraules de Salon sobre la rancúnia amb què el pare Kircher havia posat a la picota els Rosa-Creu i precisament mentre parlava de les profunditats del globus terraqüi.

-El pare Kircher -deia- és un personatge central en aquesta història. ¿Per què aquest home, que tantes vegades va demostrar tenir el sentit de l'observació i el gust per l'experimentació, va submergir després aquestes poques bones idees en milers de pàgines que sobreïxen d'hipòtesis increïbles? Estava en correspondència amb els millors científics anglesos, i a més en cadascun dels seus llibres torna als típics temes rosacrucians, aparentment per discutir-los, de fet per fer-los seus, per oferir-ne la versió contrareformista.

En la primera edició de la Fama, aquell senyor Haselmayer, condemnat a les galeres pels jesuïtes a causa de les seves idees reformadores (1), s'afanya a dir que els vertaders i bons jesuïtes són ells, els Rosa-Creu. Bé, Kircher escriu els seus trenta volums i escaig per suggerir que els vertaders Rosa-Creu són ells, els jesuïtes. Els jesuïtes estan intentant posar les mans sobre el Pla. Els pèndols, se'ls vol estudiar ell, el pare Kircher, i ho fa, però a la seva manera, inventant un rellotge planetari per saber l'hora exacta en totes les seus de la Companyia disperses pel món.

-Però, ¿com s'ho feien els jesuïtes per saber que hi havia un Pla, quan els Templers s'havien deixat matar abans de confessar? -preguntava Diotallevi. No s'hi valia a respondre que els jesuïtes sempre la saben més llarga que el diable. Volíem una explicació més seductora.

Més sobre Athanasius Kircher
en El Pèndol de Foucault
en el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesus

La vam descobrir ben aviat. Guillem Postel (2), altra vegada. Fullejant la història dels jesuïtes de Cretineau-Joly (no havíem rigut pas poc amb aquest nom infeliç) vam descobrir que Postel, presa dels seus furors místics, de la seva set de regeneració espiritual, el 1544 s'havia reunit amb sant Ignasi de Loiola a Roma. Ignasi l'havia rebut amb entusiasme, però Postel no havia aconseguit de renunciar les seves idees fixes, als seus cabalismes, al seu ecumenisme; aquestes coses, als jesuïtes, no els podien fer cap gràcia, i encara menys la idea més fixa de totes, sobre la qual Postel no transigia de cap manera, que el Rei del Món havia de ser el rei de França. Ignasi era sant però espanyol.

Així que en un punt s'havia arribat a la ruptura, Postel havia deixat els jesuïtes; o els jesuïles l'havien foragitat. Però si Postel havia estat jesuïta, encara que fos durant un període breu, a sant Ignasi (al qual havia jurat obediència perinde ac cadaver) li havia d'haver confiat la seva missió. Estimat Ignasi, devia haver-li dit, sàpiga que agafant-me a mi agafa també el secret del Pla templer del qual indignament sóc el representant francès; i més encara, estem esperant tots el tercer encontre secular del 1584, i tant se val esperar-lo ad maiorem Dei gloriam.

De manera que els jesuïtes, a través de Postel i en virtut d'un moment seu de feblesa, arriben a saber el secret dels Templers. Un secret de tal classe és aprofitat. Sant Ignasi passa a la beatitud eterna (3), però els seus successors vigilen, i continuen tenint posat l'ull en Postel. Volen saber amb qui es trobarà aquell fatídic 1584. Però, ai las! Postel mor abans, i de res no serveix que, com assegurava una de les nostres fonts, un jesuïta desconegut estigués present en el seu llit de mort. Els Jesuïtes no saben qui és el seu sucessor.

Més sobre Guillem Postel
en El Pèndol de Foucault
en el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesus

-Perdoni, Casaubon -havia dit Belbo-, hi ha alguna cosa que no acabo d'entendre. Si les coses estan així, els jesuïtes no han pogut saber que el 1584 l'encontre havia fallat.

-Però no hem d'oblidar -havia observat Diotavelli- que, pel que em diuen els gentils, aquests jesuïtes eren homes de ferro que no es deixaven enredar tan fàcilment.

-Ah, si és per això -havia dit Belbo-, un jesuïta es cruspeix dos Templers per dinar i dos per sopar. També els jesuïtes van ser dissolts, i més d'una vegada, i hi van intervenir els governs de tot Europa, i encara hi són.

Calia posar-se a dins de l'hàbit d'un jesuïta. ¿Què fa un jesuïta quan Postel li fuig de les mans? Jo, una idea, l'havia tinguda de seguida, però era tan diabòlica que ni els nostres diabòlics, pensava, l'haurien digerida: els Rosa-Creu eren una invenció dels jesuïtes!

-Mort Postel -proposava-, els jesuïtes, astuts com són, van preveure matemàticament la confusió dels calendaris i van decidir de prendre la iniciativa. Basteixen la mistificació rosacruciana, calculant exactament el que podia passar. Entre tants d'exaltats que piquen, algú dels nuclis autèntics, agafat per sorpresa, fa un pas endavant. En tal cas, imagineu-vos la ira de Bacon (4) : Fludd (5), imbècil, no et podies estar calladet? Però vescomte, My Lord, semblaven dels nostres... Cretí, no t'havien ensenyat a no refiar-te dels papistes? A tu t'havien de cremar, i no pas aquell desgraciat de Giordano Bruno!

-Però aleshores -deia Belbo-, ¿per què quan els Rosa-Creu passen a França, els jesuïtes, o aquells polemistes catòlics que treballen per ells, els ataquen com a herètics i endimoniats?

-Però no deu pretendre que els jesuïtes treballin linealment; ¿quina mena de Jesuïtes serien?

Havíem discutit llargament sobre la meva proposta, i finalment havíem decidit, de comú acord, que era millor la hipòtesi original: els Rosa-Creu eren l'esquer llançat als francesos pels baconians i pels alemanys. Però els Jesuïtes, només aparèixer els manifestos (6), van entendre de què es tractava. I s'havien llançat immediatament al joc, per confondre les cartes. L'objectiu dels jesuïtes havia estat evidentment d'impedir la reunió dels grups anglès i alemany amb el francès, i qualsevol cop, per baix que fos, valia.

Era segur, els jesuïtes estaven construint l'immens, potentíssim calculador electrònic que hauria hagut de treure una conclusió de l'embolic pacient i centenari de tots els fragments de veritat i de mentida que estaven recollint.

-Els jesuïtes -deia Diotavelli- havien copsat allò que ni els pobres vells Templers de Provins ni l'ala baconiana no havien encara intuït, és a dir, que la reconstrucció del mapa podia aconseguir-se per una via combinatòria, és a dir, amb uns procediments que anticipen els dels moderns cervells elecrtrònics! Els jesuïtes son els primers a inventar-los. El pare Kircher es va rellegir tots els tractats sobre l'art combinatòria, de Llul endavant. I vegin el que publica en la seva Ars Magna Sciendi...

-Em sembla un model per fer puntes de coixí -deia Belbo.

-Que no senyor, que són totes les combinacions possibles entre n elements. El càlcul factorial, el de Séfer Jesirà (7). El càlcul de les combinacions i de les permutacions, l'essència mateixa de la Temurà!

I sobretot una cosa era crear el model abstracte de les combinacions possibles i una altra cosa era pensar en una màquina capaç de posar-les en acte. I ve't ací que ja sigui Kircher ja sigui el seu deixeble Schott (8) projecten uns orguenets mecànics, mecanismes de fitxes perforades, ordinadors ante litteram. Basats en el càlcul binari. Càbala aplicada a la mecànica moderna.

Més sobre Kaspar Schott
en el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesus

Els jesuïtes havien entès que, si hom vol desestabilitzar l'adversari, la millor tècnica és organitzar sectes secretes, esperar que els entusiastes perillosos s'hi precipitin, i en acabat arrestar-los a tots. O també, si tens por d'un complot, organitza'l, i així tots els qui podrien adherir-s'hi cauen sota el teu control.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
25 març 2016
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)
Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)      Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

El pare Kircher.

Diria certament que aquest híbrid monstruós no prové d'un úter matern, sinó segurament d'un Efialt, d'un Íncub, o de qualsevol altra classe de dimoni horrorós, com si hagués estat concebut per un bolet pútrid i metzinós, fill de Faune i Nimfa, més semblant a un dimoni que a un home.

Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus
Amsterdam, Jansson, 1665, II, PP. 279280

Em va ensenyar un gran volum que tenia al damunt d'una altra taula, un infolio relligat amb pergamí antic, amb llaços de cuiro.

598

-Em va costar un ull de la cara, no sóc pas bibliòfil, però aquest volia tenir-lo. És el Mundus Subterraneus d'Athanasius Kircher, primera edició, 1665. Aquí hi ha el drac. Igual, no li sembla? Viu en les anfractuositats dels volcans, deia aquell bon jesuïta, que ho sabia tot, sobre el que es coneix, el que no es coneix i el que no existeix.

-Vostè sempre pensa en els soterranis..

-Si Kircher tenia raó, hi ha més camins pel cor de la terra que no n'hi ha a la superfície. Si alguna cosa passa en la natura, prové de la calor que crema allà dins... i si passa alguna cosa en el món dels homes, és allà a baix on es trama.

-¿Ho diu el pare Kircher?

-No, ell només s'ocupa de la natura... Però és singular que la segona part d'aquest llibre sigui sobre l'alquímia i els alquimistes i que precisament aquí, miri, en aquest punt, hi hagi un atac als Rosa-Creu. Per què ataca els Rosa-Creu en un llibre sobre el món subterrani? La sabia molt llarga el jesuïta aquest, sàpiga que els darrers templers s'havien refugiat en el regne subterrani d'Agarttha.

Seguiràs  llegint el text

Guillaume Postel.

Tot i que la voluntat sigui bona, el seu esperit i les seves profecies semblen ser ben bé il·lusions del dimoni [...] Són en grau de poder enganyar moltes persones curioses i de causar un gran dany i escàndol a l'església de Déu Nostre Senyor.

(Opinió sobre guillem Postel enviada a Ignasi de Loiola pels pares jesuïtes Salmeron, Lhoost i Ugoletto, el 10 de maig de 1545)

Així, doncs, el prior de Saint-Albans (9) és abat de Saint-Martin-des-Champs (10), que esdevé a partir d'aleshores un centre filo-templer. Bacon, a través del seu feu, estableix un contacte iniciàtic amb els druides sequaços de Saint-Albans. Ara escoltin: mentre Bacon comença la seva carrera a Anglaterra, a França acaba la seva Guillem Postel.

569

Postel estudia l'hebreu, intenta mostrar que és la matriu comuna de totes les llengües, tradueix el Zohar i el Bair, té contactes amb els cabalistes, llança un projecte de pau universal semblant al que presentaven els grups rosacrucians alemanys, intenta convèncer el rei de França que faci una aliança amb el soldà, visita Grècia, Síria, l'Àsia Menor, estudia l'àrab, en una paraula, repeteix l'itinerari de Christian Rosencreutz. I no és cap casualitat que signi alguns escrits amb el nom de Rosispergius, aquell que escampa la rosada. I Gassendi en el seu Examen Philosophiae Fluddanae diu que Rosecreuntz no prové de rosa, sinó de ros, rosada.

En un dels manuscrits parla d'un secret que cal custodiar fins que arribin els temps i diu: "Perquè les perles no siguin llençades als porcs". ¿I sabeu on apareix aquesta cita evangèlica? En el frontispici de les Bodes Quimiques. I el pare Mersenne (11), en denunciar el rosacrucià Fludd, diu que és de la mateixa mena que l'atheus magnus que és Postel.

D'altra banda sembla que Dee (12) i Postel es van trobar en 1550, i potser no sabien encara ni haurien pogut saber fins trenta anys més tard, que ells dos eren els grans mestres del Pla destinats a trobar-se el 1584. Llavors Postel declara, sentin, sentin, que com a descendent directe del fill gran de Noè, i tenint en compte que Noè és el fundador de la nissaga cèltica i per tant de la civilització dels druides, el rei de Franca és l'únic legítim pretendent del títol de Rei del Món. Precisament així, el Rei del Món d'Agarttha, però ho diu tres segles abans.

Deixem de banda el fet que s'enamori d'una velleta, Joana, i la consideri la Sophia divina, a l'home devia mancar-li un bull. Fixem-nos bé que tenia enemics poderosos, el van tractar de gos, de monstre execrable, de claveguera de totes les heretgies, posseït per una legió de dimonis. Tot i això,:àdhuc amb l'escàndol de Joana, la Inquisició no el considera herètic, sino amens, una cosa així com tocat del bolet. Això vol dir que ningú no gosa destruir l'home perquè hom sap que és el portantveu d'algun grup bastant poderós.

Assenyalo a Diotallevi que Postel també viatja a l'orient i que és contemporani d'Ishaq Lúria (13), tregui'n les conseqüències que li semblin millors. Bé, el 1564 (l'any que Dee escriu la Monas Ierogliphica (14)) Postel es retracta de les seves heretgies i es retira... A veure si endevinen on? Al monestir de Saint-Martin-des-Champs!

I què espera? Evidentment, espera el 1584.

Més sobre John Dee
en El Pèndol de Foucault

-Evidentment -va confirmar Diotallevi.

Vaig tirar endavant:

-No ho tenim prou clar? Postel és el gran mestre del nucli francès, que espera el contacte amb el grup anglès. Però mor el 1581, tres anys abans de l'encontre. Conclusions: primera, l'incident del 1584 ocorre perquè en el moment precís falta una ment desperta com la de Postel, que hauria pogut adonar-se del que estava passant amb la confusió dels calendaris; segon, Saint-Martin era un lloc on els Templers eren a casa seva des de sempre i on es refugia l'home encarregat d'establir el tercer contacte. Saint-Martin-des-Champs era el Refuge!

-Tot es va posant en el seu lloc com un mosaic.

-Ara segueixin-me. En l'època de la cita mancada Bacon només té vint anys. Però el 1621 esdevé vescomte de Saint-Albans. Què hi troba, en les possesssions pairals? Misteri. El fet és que precisament aquell mateix any algú l'acusa de corrupció i el fa tancar un quant temps a la presó. Bacon havia trobat alguna cosa que feia por. A qui? Doncs és segurament aquella època que Bacon comprèn que Saint-Martin ha de ser posat sota control, i concep la idea de realitzar allà la seva Casa de Salomó, el laboratori en què hom pugui arribar, per mitjans experimentals, a descobrir el secret.

Seguiràs  llegint el text

John Dee.

Es tractava de trobar a Paris l'ala franca dels Templers i ajuntar dues parts d'un mateix mapa. Hi havia d'anar Dee i Spenser (15), acompanyats de Pedro Nuñez. A Bacon i a mi ens va confiar alguns documents, sota jurament, per obrir en cas que no tornessin els expedicionaris.

553

Van tornar, cobrint-se mútuament d'insults.

-No és possible, -deia Dee-, el Pla és matemàtic, té la perfecció astral de la meva Monas Ierogliphica. Havíem de trobar-los allí, era la nit de Sant Joan.

Odio ser subestimat. Vaig dir:

-La nit de Sant Joan, per a nosaltres o per a ells?

Seguiràs  llegint el text
(0) "El baró von Hund, el Cavaller Ramsay […] i molts d'altres que van fundar els Graus en aquests ritus treballaven seguint les instruccions del General dels Jesuïtes". (Carta a Mme. Blawatsky de Charles Sotheran) (pag. 633)
(01) https://archive.org/details/rosajesuiticaode00them
(1) El 1614 va aparèixer a Alemanya un escrit anònim Allgemeine und general Reformation, o sigui Reforma general i comuna de l'univers sencer. Seguit de la Fama Fraternitatis de l'Honorable Confraternitat de la Rosa-Creu, adreçat a tots els sapiens i sobirans d'Europa. Junt amb una breu resposta del Senyor Haselmeyer, que per aquest motiu ha estat posat a la presó pels Jesuïtes i sota els ferros en una galera. Ara donat a l'estampa i fet conèixer a tots els cors sincers. Editat a Cassel per Wilhelm Wessel (p. 258)
(2)
postel (39K)
Guillaume Postel (25 March 1510 - 6 September 1581) was a French linguist, astronomer, Cabbalist, diplomat, professor, and religious universalist. Born in the village of Barenton in Basse-Normandie, Postel made his way to Paris to further his education. While studying at the Collège Sainte-Barbe, he became acquainted with Ignatius of Loyola and many of the men who would become the founders of the Company of Jesus, retaining a lifelong affiliation with them. […] Postel was also a relentless advocate for the unification of all Christian churches, a common concern during the period of the Reformation, and remarkably tolerant of other faiths during a time when such tolerance was unusual. This tendency led him to work with the Jesuits in Rome and then Venice, but the incompatibility of their beliefs with his prevented his full membership in their order.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Poste
(3) Ignasi de Loiola mor a Roma el 31 de juliol de 1556
(4) "Que Bacon fos l'autor dels manifestos Rosa-Creu, ja ho havia trobat en algun lloc. Però em va sorprendre un indici: que Bacon fos el vescomte de Saint-Albans" (pàg.567)
(5) Robert Fludd, also known as Robertus de Fluctibus (17 January 1574 - 8 September 1637), was a prominent English Paracelsian physician. He is remembered as an astrologer, mathematician, cosmologist, Qabalist and Rosicrucian apologist.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd
(6) Els tres manifestos dels Rosa-Creu són: Fama Fraternitatis publicat el 1614, Confessio Fraternitatis publicat el 1615 i The Chymical Wedding [Les Bodes Químiques] publicat el 1616.
Cfr. https://51dfe7d861b7ba94af5e-14cee6607d0a8a012f7e4ba696f24ff7.ssl.cf5.rackcdn.com/03_rebisse.pdf
(7) Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Sefer_Yetzirah
i http://www.girolle.org/telechargements/rs/sepher_yetsirah.pdf
(8) Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Schott
(9) "Quan el 1164 sant Bernat llança la idea d'un concili de Troyes per legitimar els Templers, entre els encarregats d'organitzar l'afer hi ha el prior de Saint-Albans, que entre alters coses porta el nom del primer màrtir anglès, evangelitzador de les illes britàniques, nascut precisament a Verulam, que va ser el feu de Bacon. Sant Albà, celta I sense cap mena de dubte druida, iniciat com sant Bernat" (pàg. 567s)
(10) "Abadia en què serà instal·lat el Conservatoire des Arts et Métiers... Conservatoire que va ser pensat com a homenatge a Bacon... lloc en què estarien acumulats tots els invents tècnics de la humanitat" (pàg.568)
(11) Marin Mersenne, Marin Mersennus or le Père Mersenne (8 September 1588 - 1 September 1648) was a French theologian, philosopher, mathematician and music theorist, often referred to as the "father of acoustics". Mersenne, an ordained priest, had many contacts in the scientific world and has been called "the center of the world of science and mathematics during the first half of the 1600s." It is sometimes incorrectly stated that he was a Jesuit. He was educated by Jesuits, but he never joined the Society of Jesus.
Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne)
(12) John Dee (13 July 1527 - 1608 or 1609) was an English mathematician, astronomer, astrologer, occult philosopher, imperialist, and adviser to Queen Elizabeth I. He devoted much of his life to the study of alchemy, divination, and Hermetic philosophy.
Cfr. http://www.johndee.org/
i https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee
(13) Rabbi Ishaq Luria (1544-1572), who inspired the second major school of Kabbalah, centered in Palestine. Cfr. http://www.islamicpluralism.org/1188/the-last-jewish-sufi
(14) Cfr. http://www.johndee.org/reviews/Monad.html
(15) Edmund Spenser (1552/1553 - 13 January 1599) was an English poet best known for The Faerie Queene, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. He is recognized as one of the premier craftsmen of nascent Modern English verse, and is often considered one of the greatest poets in the English language. Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Spenser