Ir a la versión castellana
Necessitaràs l'Acrobat Reader
Si encara no el tens... Per a obtenir el Acrobat Reader 
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
¿PER QUÈ TANTES PRESSES EN CANONITZAR-LO
ABANS QUE S'OBRIN ELS ARXIUS?

Punt final a una investigació?

Als deu anys de la mort del P. Arrupe (ocorreguda el 6 de febrer de 1991) el General Peter Hans Kolvenbach, en una carta a tota la Companyia de Jesús, ens va "animar a fer present" la seva figura. Els Provincials d'Espanya van promoure "L'any arrupe" (publicacions i estudis, presència mediàtica, guions de reflexió personal, àudios i vídeos, etc...) i a Catalunya, a una reunió de superiors (03/02/2001), també volgueren "posar fil a l'agulla" veient la conveniència de "testimonis vius" que arribessin a "a les comunitats i especialment als més joves que no van viure l'etapa Arrupe".

Jo, fidel fill d'obediència, em vaig posar a la feina. Vaig pensar que podríem recollir "els testimonis vius" de "les reaccions que s'hi havien produït en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe en el seu viatge de maig del 70 faria una visita a Franco". D'aquestes reaccions jo no havia participat, ja que no pertanyia a Missió Obrera: era un estudiant de tercer curs de teologia, que ja havíem començat a "estudiar i treballar".

Ho vaig proposar al grup a l'estiu del 2001 (durant els Exercicis de Lamiarrita), però el grup no en va voler saber res. I jo, portat per la santa obediència (al menor deseo del superior), vaig engegar, tot sol, la maquinària. A finals del 2002/principis del 2003 començaria la publicació a la meva web d'aquest estudi (una simple recogida de documentos y de retazos de memoria)...

franco1.gif (9K)

MAIG 1970

pedro1.jpg (6KB)

ELS JESUÏTES DE
LA MISSIÓ OBRERA
ENTRE DOS GENERALS

General Franco
"Caudillo de España
por la gracia de Dios"
Pedro Arrupe
Prepòsit General
dels jesuïtes
Un estudi de les reaccions que es van produir en el col·lectiu jesuític de Missió Obrera al saber que el P. Arrupe -en el seu viatge a Espanya del maig del 70- faria una visita a Franco

...que s'aniria allargant, resseguint etapa per etapa el seu viatge per Espanya, fins a l'abril de 2011.

Ara podeu fer una ullada a l'índex general d'aquest estudi i llegir (opció recomanada) A manera de pròleg i A manera de Nihil obstat.

Un dels meus interessos en tot aquest estudi havia estat fer veure que aquestes "reaccions" no foren una exclusiva dels "quatre esbojarrats" de Missió Obrera (1), sinó que des de diversos sectors jesuítics van sorgir reaccions sobre aquesta visita al dictador.

Un bon exemple és la doble carta dels VIP (very important person) de Catalunya: la primera carta, la segona carta.

Per això considerava molt interessant "el previsible haz de cartas que el General recibe", del què parla Alfonso Álvarez Bolado (2).

A on podria jo trobar aquestes cartes? A Roma, a l'Arxivum Romanum Societatis Iesu, del que jo ja suposava que tenia les seves pròpies normes d'accessibilitat.

El 10 de maig de 2010 ja vaig escriure al P. General, Adolfo Nicolás, sol·licitant el permís per poder consultar aquest "haz de cartes".

Considero que "las reacciones que se produjeron en el colectivo jesuítico de Misión Obrera" quedarían mejor contextualizadas y serían más comprensibles si las situáramos dentro de este "previsible haz de cartas" del que habla Alvarez Bolado. Es por ello que me gustaría poder consultar el archivo correspondiente de esta época (enero-mayo 1970) para poder dar una breve exposición de estas otras reacciones.

Llegir tota la carta

La resposta portava la data del 7 de juny:

En este momento no puedo acceder a su petición, pendiente de que se definan y hagan públicos los criterios que van a regir a partir de ahora. No se trata sólo de corregir algunos errores habidos, sino de buscar el mejor modo posible de servir a todos los estudiosos que se interesan por nuestra historia y, al mismo tiempo, de cumplir la normativa habitualmente vigente en instituciones similares, civiles y eclesiásticas.

Llegir tota la carta

He deixat passar temps suficient per corregir errores i definir criterios. I també -no cal dir-ho- per viatjar sense les amenaces del coronavirus. També he vist que l'Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI] havia reobert les seves portes a finals de setembre 2020.

Welcome to all users of ARSI

After clousure for necesssary building upgrading, we are delighted to welcome researchers to ARSI once again from September 2020

Benvinguda a tots els usuaris de l'ARSI

Després del tancament per a millores necessàries de l'edifici, estarem contents de donar la benvinguda als investigadors de l'ARSI de nou a partir del 21 de setembre 2020.

Em vaig animar, doncs, a enviar un correu al Director Acadèmic de l'ARSI, el P. Brian Mac Quarta SJ, l'autor d'aquesta carta de benvinguda:

Petición de consulta
Remitent: Miquel Sunyol
Destinatari: arsi-info@sjcuria.org
Data: 20-11-2022 11:56

Con fecha de 10 de mayo de 2010 me dirigí al P. General Adolfo Nicolás (me dijeron que era el camino a seguir) para solicitar poder consultar el -en opinión de Alvarez Bolado- "previsible haz de cartas que el General [Pedro Arrupe] recibe", al hacerse público que su viaje a España de 1970 incluiría una visita al Jefe del Estado Francisco Franco.

Considero que esta consulta a la correspondencia recibida por el P. Arrupe desde diversos sectores jesuíticos de España contextualizaría mi estudio sobre "las reacciones que se produjeron en el colectivo jesuítico de Misión Obrera al saber que el P. Arrupe -en su viaje a España de mayo de 1970- haría una visita a Franco", que fui publicando -por entregas- en mi web durante unos años a partir de 2002.

Adjunto mi carta al P. Adolfo Nicolás

.

En su respuesta del 7 de junio de 2010 el P. Adolfo Nicolás me decía que "en este momento no puedo acceder a su petición" ya que se estaba haciendo "un replanteamiento tanto sobre el Archivo como sobre el Instituto Histórico de la Compañía".

Adjunto la carta del P. Adolfo Nicolás

.

Supongo que, superados tanto este "momento de replanteamiento" como los obstáculos para viajar motivados por la pandemia, podré realizar esta consulta, que podría abarcar la correspondencia recibida sobre este tema entre los meses de enero y mayo de 1970, sin olvidar que ya en 1968 recibió cartas sobre este tema.

Ignorando el "modo de proceder" le agradecería me pudiera especificar los pasos a seguir para llevar a efecto tal consulta.

La resposta no es va fer esperar, venint d'un subordinat del Director Acadèmic:

RE: Petición de consulta
Remitent: arsi-seg
Destinatari: sscu@tinet.cat
Data: 21-11-2022 15:13

Dear Mr. Sunyol,

thank you for contacting us, we will be happy to do what we can in this occasion, which is rather little, I am afraid.

Our Academic Director wants me to inform you that:

Unfortunately, that is just about the extent of the assistance I can provide in this occasion.

Gràcies per contactar amb nosaltres, estarem encantats de fer el que puguem en aquesta ocasió, que és més aviat poc, em temo.
El nostre Director Acadèmic vol que us comuniqui que:

Malauradament, aquest és gairebé l'abast de l'ajuda que puc oferir en aquesta ocasió.

El subordinat, Dario Scarinci (Secretary and administrative assistant), omet la darrera frase del seu Director Acadèmic:

You may also let him know that this response is from me so that he does not bother to make another appeal.

També podeu fer-li saber que aquesta resposta és meva perquè no es molesti a fer una altra apel·lació.

Veure tota la resposta

La veritat és que si hagués llegit tota la carta de benvinguda del Director Acadèmic ja no m'hauria calgut fer cap "apel·lació".

Father General has decided to extend the limit of access for most ARSI materials to 1958 (comes into effect from 7 January 2021), following the opening of the Vatican Apostolic Archives for the pontificate of Pius XII (1939- 1958).

El Pare General ha decidit ampliar el límit d'accés per a la majoria dels materials ARSI fins al 1958 (entra en vigor a partir del 7 de gener de 2021), després de l'obertura de l'Arxiu Apostòlic Vaticà per al pontificat de Pius XII (1939-1958).

No em toca ara discutir aquests criteris ni posar-me a fer comparacions amb altres arxius, però sí que em permeto fer una pregunta

¿Per què tantes presses en canonitzar-lo
abans que s'obrin els arxius?

No seria més lògic esperar una mica?

Naturalment, el més lògic-més lògic seria no fer "canonitzacions". Encara podem aprendre de la Reforma del segle XVI. Quins són els fonaments teològics d'una canonització? S'aguanten avui dia? No demanaven un parell de miracles? La nostra relació amb "Déu" ha de passar per intermediaris?

Tot això no toca avui; potser ho tocaré un altre dia. Mentrestant, si voleu, podeu mirar:

Un "Oscar" per a Monseñor Romero

Víctimes de la pròpia església

I si no la tens encara llegida seria quasi una obligació aquesta carta al P. Arrupe:

Jo també ja m'he jubilat

La vaig escriure quan em vaig jubilar el febrer del 2005.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
30 novembre 2014
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Coses de jesuïtes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Alfred Loisy i el modernisme     Spong, el bisbe episcopalià (2000)
    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

(1) És la impressió que poden treure els que llegeixin la relació oficial del P. Manuel Alcalá, secretari i cap de premsa durant aquest viatge. Veure la meva pregunta als cinquanta anys del viatge.
(2) La Compañía de Jesús en España entre 1936 y 1989 (II), Estudios eclesiásticos, abril-junio 2001, vol. 76, nº 297, p. 387