Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
ELS "PASTORS" DE L'EVANGELI DE LLUC

Carta a Víctor Codina

Benvolgut Víctor

Agraït per rebre la teva reflexió nadalenca i suposo que per algun conducte t'ha arribat la meva "Nadala" d'aques any.

El Pep Ricart, el dia de l'esmorzar de El Clot, ja em va lliurar el teu escrit que, un cop llegit, ja em van entrar ganes de fer algun comentari.

Més que res perquè veig que no fas massa cas dels meus ensenyaments. Fa un parell d'anys, te'ls vaig donar després de llegir el teu "Fum, Fum, Fum".

Els vols recordar?

Rellegint el teu escrit d'aquest any, potser sí que m'has fet una mica de cas, ja que veig que no hi poses la paraula clau ("només") de fa dos anys.

També el primer Nadal de Jesús a Betlem va ser desconegut per Roma, Atenes i Jerusalem. Només es va revelar el misteri de Nadal a uns pobres pastors, marginats i considerats com antisocials.

Encara que segueixes parlant dels "pastors", com pobres i antisocials:

...sinó a uns pobres pastors que tenien cura del seu ramat, moltes vegades tinguts com a antisocials pels seus contemporanis.

Fa un parell d'anys no m'allargava explicant-te quins eren els "pastors" de l'evangeli de Lluc, ja que aquells mateixos dies ho explicava a l'Oriol Junqueras que, des de la presó, havia enviat un escrit nadalenc. Aquesta explicació també te la feia arribar.

Els pastors de l'evangeli de Lluc

Ara passaré pel sedàs aquesta línia teva:

El naixement de Jesús no s'anuncia als sacerdots de Jerusalem, ni a l'emperador Octavi Cèsar de Roma

Ja vaig dir-te (fa un parell d'anys) que el teu error era no fer cas de la saviesa de l'Església: ella mai ens parla ni de "Jesús" ni de "l'evangeli de Jesús", sinó de "l'evangeli de Jesús segons..."

El teu error ha estat oblidar-te de la pràctica secular de l'església oficial, la qual mai ens parla de Jesús. Ella sempre ens parla "de Jesús segons..." (Mateu, Marc, Lluc, Joan). Si haguéssis dit: "Segons l'evangeli de Lluc el misteri de Nadal només es va revelar a...", jo en aquest matí assolellat de diumenge estaria fent altres coses.

El teu greu error és haver-te oblidat del "...segons Mateu".

L'anunci del naixement de Jesús arriba (amb un cert retard, certament) al palau d'Herodes, el qual, tot seguit, "va convocar tots els grans sacerdots (pa,ntaj tou.j avrcierei/j) i els mestres de la Llei" (kai. grammatei/j) (Mt 2, 1ss).

I què dir de "l'Octavi Cèsar de Roma"?

La narració de Lluc el té ben present. L'anunci angèlic "Us ha nascut un Alliberador" (suposo que, com bon soci de la Teologia de l'Alliberament, acceptes aquesta traducció de la paraula grega swth.r) va dirigit de rebot a l'Octavi Cèsar de Roma.

Al llarg de la teva vida, en els teus sermons de les misses de Nadal, quants minuts has dedicat a parlar d'aquest senyor?

Ja fa anys que dic que un bon sermó de Nadal ha de dedicar, com mínim, tres minuts a parlar de "l'emperador August" (Kai,saroj Auvgou,stou), amb el qual l'evangeli de Lluc comença la seva narració del naixement de Jesús (Lc 2, 1).

Per dir què?

En un any centenari ignasià (vés a saber de quins fets!) no ens pot faltar (bons jesuïtes que som, tu i jo, respectant, això sí, les distàncies que ens imposen les nostres Constitucions) una referència a sant Ignasi: va entendre ell el camí de Lc 2, 4?

...de la Galilea, del poble de Natzaret,
a la Judea, al poble de David, que s'anomena Bet-Lèhem

avpo. th/j Galilai,aj evk po,lewj Nazare.q
eivj th.n VIoudai,an eivj po,lin Daui.d h[tij kalei/tai Bhqle,em

La meva resposta: un NO i un SÍ

Bé, et deixo ja, que em cal començar a preparar-me el dinar. A veure si el proper any rebo alguna cosa teva dient-me, més o menys, el que deies fa un temps:

Después de unos años pienso que Miquel Suñol (sic) tenía razón al afirmar que hay temas teológicos nuevos...

I això ho tens escrit a un llibre i a la vista de tot el món...

Per si algú no s'ho acaba de creure...

Acaba de passar bé aquests dies nadalencs....

Amb tota la cordialitat de sempre...

Miquel

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
8 gener 2022
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)