Ir a la versión castellana
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
SANTA TECLA JA NO ÉS SANTA

LES RAONS VATICANES


¿Ja has llegit?
Santa Tecla ya no es santa


Extracte del llibre d'Anne Jensen
Thekla - die Apostolin,
Güterslohe Verlagshaus 1999.
Traducció d'em Hans Schmidt

L'església catòlica ha suprimit de la seva llista de sants i santes a una dona que a l'església antiga (i encara avui a l'església d'Orient) havia estat (i està) venerada amb els títol de "protomàrtir" (primera màrtir) i "igual als apòstols". El nom de Tecla desapareixia del missal i del martirologi romà (el llibre sants i santes -no només màrtirs- de l'església catòlica-romana) després del Concili Vaticà II.

Em vaig quedar sorpresa que fos precisament el Concili Vaticà II, que volia renovar i modernitzar l'església qui fora el responsable de la desaparició de la més gran figura femenina dels inicis del cristianisme. No volia sospitat massa ràpidament de l'antifeminisme dels pares del concili i dels responsables de portar endavant les reformes d'aquest concili.

Així, doncs, vaig escriure a Roma per conèixer les causes d'una tal supressió del nom de Tecla del calendari dels sants per la Comissió encarregada de la reforma de la litúrgia.

Malauradament no me les van dir. Em van comunicar que Tecla havia estat suprimida sense indicar-me les causes, encara que aquestes causes fossin molt clares.

Encara que semblava que havia existit d'alguna manera (de quina manera?) una Tecla, era massa insegur per establir una festa per a tota l'església. El Relator (Ambrosius Eszer OP., en la carta del 22 març 1986) de la Congregació Romana per les canonitzacions afegia al informe oficial un dictamen personal sobre l'obra que parla de Tecla:

Segons la meva opinió es tracta en aquesta novel·la d'un escrit que en el fons volia justificar la Syneisaktenpraxis d'alguns ascetes, atribuint quelcom similar a sant Pau.

Es tractava de la convivència entre una asceta i un asceta (també anomenat "matrimoni espiritual"), que ens és coneguda per molts documents antics cristians, un conviure lliure de sexualitat, però no d'erotisme.

¿Tenia Pau una amiga? ¿una amant? Certament que en aquesta obra es diu: "Aleshores Pau prengué Tecla al seu costat", una frase que recorda l'avís de l'àngel a Josep: "No tinguis por de prendre Maria, la teva dona, al teu costat" (Mt 1, 20). I també és veritat que aquests ascetes syneisakten invocaven les figures de Pau i Tecla per a justificar i legitimar la seva relació.

Però, ¿quina és aquesta obra que ens explica aquesta història tan increïble? És l'obra coneguda a la literatura teològica com "Els Fets de Pau".

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
21 setembre 2013
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Teologia Indígena           Catequesi nadalenca          Catequesi eucarística          Coses de jesuïtes
Amb el pretext d'una enquesta           Spong el bisbe episcopalià           Altres temes

Anne Jensen

Efectivament, Anne Jensen, patròloga i promotora de la teologia feminista i ecumènica, morí el 2008. Em cal precisar la meva informació: nascuda a Hamburg (1941) i inicialment protestant, es passà al catolicisme i fins i tot fou benedictina uns pocs anys de la seva vida. Treballà a l'institut ecumènic de Tübingen sota la direcció de Hans Küng i el Vaticà mostrà certes reticències a l'hora de ser promocionada a la docència de la facultat catòlica de Münster. (Informació d'en Valentí Fàbrega).

Seguir llegint el text
o