Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
MR. STRONG I ELS SEUS NÚMEROS

The Strong's Number


Strong (27K)El Prof. James Strong (1822–1894) i un equip que superava el centenar de col·laboradors van posar un número a cada paraula de la versió King James Bible (KJV), d'acord a la paraula hebrea o grega traduïda. Són 8674 paraules hebrees i 5624 gregas numerades.

Defend <08199> the poor <01800> and fatherless <03490>: do justice <06663> to the afflicted <06041> and needy <07326>.

Deliver <06403> the poor <01800> and needy <034>: rid <05337> them out of the hand <03027> of the wicked <07563>.

If I have seen <07200> any perish <06> for want of clothing <03830>, or any poor <034> without covering <03682>;

Observeu com una mateixa paraula de la versió anglesa (per exemple poor) no correspon sempre al mateix número (això és, no tradueix la mateixa paraula hebrea) i, també, com un mateix número (per exemple, <034>), una mateixa paraula hebrea en l'original, rep diverses traduccionsTrobaràs una versió de la King James amb els números Strongs a: http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs.

Altres programes informàtics (per exemple, BibleWorks o Sword (aquest gratuït) també et donen els números Strong.

Un cop conegut el número Strong d'una paraula, pots anar a www.blueletterbible.org, o potser et sigui més fàcil i ràpid canviar el número als següents links, després d'haver fet un "retalla i enganxa".


Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
8 octubre 2015
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (1012)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)     Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Amb el pretext d'una enquesta (1998)