Ir a la versión castellana
Necessitarás l'Acrobat Reader
Si encara no el tens... Per a obtenir el Acrobat Reader 
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
UN ALTRE CAS DE "PAPA-LATRIA"?

LATRIA: Mot que significa 'adoració ' i forma part d'expressions com ara culte de latria
DULIA: En el catolicisme, 'veneració ' donada als àngels i als sants.

Ja sé que surto amb avantatge: no tots heu tingut una tia que, per la Primera Comunió, us regalés la Imitació de Crist, el famós Kempis, aquell petit llibre que un bon amic, seguint el model de les qualificacions morals de les pel·lícules dels nostres joves temps, el qualificava -encertant del tot- amb un 3R, és a dir, per "a mayores con reparos".

kempis_ct (1122K)

De molt jovenet, doncs, vaig aprendre...

Non quaeras quis hoc dixerit,
sed quid dicatur attende


Ni cerques qui es lo qui ha compost lo libre,
mas que es lo que diu discretament considera.

(segons la traducció de Miquel Peres de 1482)

...que no calia "mirar qui ho diu, sinó què es diu".

Per si no has tingut una tia de tal mena
i ara vols llegir el Kempis
en versió llatina
en versió catalana

Veig que la gent no acostuma a seguir un consell que fa un cert temps em van donar i que jo procuro seguir: no cal llegir ni encícliques ni discursos papals perquè un papa repeteix el que altres ja fa temps que han dit.

I això ho vinc a dir perquè aquests dies he vist la portada de la revista

quetzal (4750K)

i he vist com segueix repetint-se un fenomen que podríem anomenar de "papa-latria" o, almenys, de "papa-dulia", (donar culte al papa actual): coses més que repetides s'atribueixen al papa Francesc com si ell fos el primer a haver-les dites.

quetzal_papa (44K)

Dels escrits i discursos papals (o millor dit: dels escrits i discursos que li preparen) no cal ni mirar (¡que Tomas de Kempis em perdoni!) el que escriu o diu, sinó mirar el que no ha escrit o no ha dit de les coses ja escrites o dites per altres.

En Jaume Botey, quan ens va fer una exposició sobre l'encíclica laudato si d'aquest mateix papa, va reservar un apartat a les coses que no diu de les ja dites i intentava esbrinar per què no les deia.

ECOLOGIA
El que el papa no diu

Sense saber d'on surt aquest paràgraf atribuït al "PAPA FRANCISCO" i sense saber què poden amagar els punts suspensius, m'arrisco a dir el que el papa no diu:

Els pobles indígenes eren custodis
de relacions úniques amb "la divinitat",
a qui anomenaven sota diversos noms (1),
relacions destruïdes per la conquesta,
per l'espasa i per la creu de gent cristiana,
en aquell procés
que Bartolomé de las Casas va anomenar
"La destrucción de las Indias"

Podeu veure:
Sacerdot catòlic kuna
Armando Marileo recorda paraules d'en Pedro Huenchuleo, lonko mapuche (1986)

M'arrisco una miqueta més? El papa no diu:

El papat,
i no només en la persona d'Alexandre VI,
tingué greus responsabilitats
en aquesta "destrucció"

Podeu veure:

mania_papa (21K)

Certament,
sempre m'arriben motius
per seguir mantenint
algunes "manies"...

Si vols tafanejar-les...
en .pdf        en .pub

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
maig 2021
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

(1) "Paba y Nana tienen atributos muy kunas. Pasa lo mismo con Gnechen para los mapuches, o con Kimpuxinakan para los totonacas, o Ankoré para los emberás, o Mayra para los guaranies, Hunab Ku para los mayas, o Racha'anu para los mixtecos..." (Aiban Wagua en el Primer Encuentro Taller Latinoamericano de Teología India, 1990)