Agressions als
cristians de l'India.
Perseguits o trepitjats com la sal
que ha perdut el seu sabor?
 
 

 

Aquests darrers mesos de l'any 1998 ens han arribat, a través dels diaris, notícies sobre actes de violència contra cristians a l'Índia. També he rebut, gràcies als bons oficis d'en Francesc Riera i Figueras, un e-mail provinent d'en Gabriel Codina,  Secretari "for Jesuit Education", a on hi ha una llarga relació d'incidents violents, morts incloses, contra cristians a l'Índia. 
He pensat que seria bona la relectura d'aquests dos textos d'en Aloysius PierisNascut a Sri Lanka, el 1934, que ja fa uns quants anys vaig llegir a El rostro asiático de CristoEd. Sígueme. Colección Verdad e Imagen, nº 119 (1991)
 
La universitat Sophia de Tokyo va organitzar, a finals de 1985, un cicle de conferències sobre la temàtica de La teologia de l'alliberament. Van invitar, com a principals conferenciants, un teòleg llatinoamericà molt conegut, Gustavo Gutiérrez, i un teòleg asiàtic pràcticament desconegut, Aloysius Pieris. 

Gustavo Gutiérrez exposà el tema assignat amb la seva acostumada claredat i pathos cristià... Aloysius Pieris va presentar el seu tema amb una claredat en la que no hi faltava una certa ironia i amb una passió continguda, la qual pot ésser considerada com una característica de l'esperit asiàtic. 

La meva reacció personal fou que la conferència de Gustavo Gutiérrez ressonava profundament en la meva ànima "cristiana", però deixava sense resoldre els grans interrogants que, al llarg dels anys, havien anat sorgint dintre de la meva ment "asiàtica". Gutiérrez parlava com cristià a altres cristians des de l'experiència dels pobres. 

Pieris, pel seu cantó, parlava del que ha de fer un (teòleg) cristià quan entra a una cultura/religiositat no cristiana. Pieris era un asiàtic parlant a missioners des de l'experiència de la pobresa i de la religiositat d'Àsia. 
 

Presentació d'en
Juan M. Sánchez-Rivera Peiró
 
De fet, una de les causes de la fallida del cristianisme a Àsia ha estat la seva associació amb Mammon (l'explotació comercial i colonial) i el seu rebuig d'entrar dintre de l'esperit monàstic de les religions no-cristianes. 

Aquest mateix error es repeteix avui dia en els enormes programes de "desenvolupament", mitjançant els quals les esglésies cristianes establertes a Àsia -minories amenaçades de perdre la seva identitat- es consoliden com a oasis occidentals. Ens referim a les grans institucions d'educació privada, de tecnologia i d'agricultura, mantingudes totes elles amb l'ajuda estrangera, que obliguen a una majoria no-cristiana a dependre d'una minoria cristiana en quant el progrés material. 

Aquest ús de Mammon per a estar presents a Àsia, imposant i manipulant, és una continuació, certament sota unes noves formes, de l'obra missionera de conquesta i poder característica de l'era colonial. Quan sorgeix una revolució contra aquestes institucions, les Esglésies parlen de que són perseguides, però en realitat són només trepitjades com la sal que ha perdut el seu sabor (Mt 5,13). 

Cap a una Teologia de l'Alliberament a Àsia:
orientacions religioses-culturals.
Tercera Trobada de Teòlegs del Tercer Món
Sri Lanka, 1979
L'aliança no santa entre missioners, militars i mercaders d'una època anterior continua ara amb una major subtilesa. Perquè les esglésies cristianes, implantades d'aquesta manera a Àsia,  essent encara esglésies locals dels antics pobles colonitzadors, continuen ara per poder sobreviure la seva aliança amb el neo-colonialisme. L'educació colonial de la gran època missionera ha cedit el seu lloc als "projectes de desenvolupament", els quals invoquen evidentment una teoria de desenvolupament elaborada pels "països desenvolupats", els mateixos que causaven aquí el subdesenvolupament. 

Ara, es veritat, el desenvolupament està donant lloc a l'alliberació, i això en el mateix clima de megalomania cristiana. Una petita església minoritària proclama que ofereix l'alliberació a Àsia sense voler entrar dintre dels corrents alliberadors de la religió asiàtica, que té els seus propis remeis contra Mammon.

Una branca del cristianisme llatí, arribada al continent asiàtic en el segle XVI, "inculturitzada" (repintada?) després d'haver estat en un ambient oriental durant quatre segles com l'agent redemptor de Déu, proclama ara alliberar Àsia, sense permetre que aquesta s'alliberi de la seva llatinitat. 

Aquesta és la nostra crida a les esglésies cristianes locals que estan a Àsia: "No enduriu els vostres cors; submergiu-vos dintre del corrent a on la religiositat dels pobres d'Àsia, representats pels camperols, i la pobresa dels asiàtics religiosos, reflectida en els nostres monjos, es troben per a formar la comunitat ideal d'un total compartir: el "socialisme religiós", que, com el comunisme de les primeres comunitats cristianes pot quedar ofegat per tot el conjunt d'ideologies i teologies occidentals. 

Missió de l'Església local 
en relació amb les religions no-cristianes.
Març 1981
 

 

Altres temes de gener: 
 
 

 

 
Aniràs a la pàgina principal d'aquest estiu
Aquí ho trobaràs tot, fins i tot les cites bíbliques
 
 
 
Per dir la teva
Per saber la dels altres