Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
EL "PARENOSTRE"
DE JESÚS I ELS SEUS

NO EL NOSTRE "PARENOSTRE

Ja has llegit la Introducció?

Què reivindicava Jesús i els seus?

¡Reuneix les Dotze tribus d'Israel!

¿Què demanava la sinagoga?

Enaltit i santificat sigui el seu gran nom
en el món que Ell per voluntat seva va crear.

Faci prevaldre el seu Regne
en les vostres vides i els vostres dies
i en la vida de tota la casa de Israel.

De pressa i de seguida.

És el Quaddish: Una de les pregàries més conegudes de la litúrgia jueva.

Si voleu saber més
sobre el Quaddish

Possiblement això no ens agradi massa. ¿Demanem nosaltres, en el segle XXI, el mateix que els camperols de la Palestina d'aquells temps reunits a la seva sinagoga?

¿Què demanava Jesús i els seus?

Mt 6, 9 - 13 Lc 11, 2 - 4
Pare
Pa,ter
nostre del cel    
santifica el teu nom
a`giasqh,tw to. o;noma, sou
vingui el teu Regne
evlqe,tw h` basilei,a sou
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa en el cel
.
   

Recordeu:
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors:

Mozilla Firefox,

GoogleChrome...

*       *       *

Dom Guigó, el cartoixà, desitjós sempre d'una "meditatio" no errònia, ens porta cap el "scriptorium" del seu monestir per fer una "lectio", una lectura, real. Agafa un d'aquells incunables, l'obre per les pàgines del llibre del profeta Ezequiel, busca el capítol 36:

Jo santificaré el meu gran nom...
kai. a`gia,sw to. o;noma, mou to. me,ga

Us prendré d'entre els altres pobles,
us aplegaré de tots els països
i us faré tornar a la vostra terra...

Us donaré un cor nou
i posaré un esperit nou dins vostre...

Posaré el meu esperit dins vostre...

Llavors habitareu en el país
que vaig donar als vostres pares.
Vosaltres sereu el meu poble
i jo seré el vostre Déu...

Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.

Podeu llegir Ez 36, 22-28
i un resum dels caps. 38-39

Santifica el teu nom

Sabia Jesús i els seus
el que això implicava?

Ezequiel, ja ho sabeu, és un dels profetes del segle VI abans de Crist, que viu en carn pròpia la deportació del seu poble a Babilònia. ¿Quin exiliat, quin deportat no somnia en retornar "al país dels seus pares"?

*       *       *

Dom Guigó, el monjo cartoixà, ens fa anar a una altra taula del seu "scriptorium", a on un monjo està acabant de copiar el llibre de Jesus ben Sira, conegut per nosaltres com l'Eclesiàstic o com el Siràcida.

Tingues pietat de nosaltres, Senyor, Déu de l'univers,
i fes-te reconèixer com a Déu per totes les nacions.

Alça la teva mà contra les nacions estrangeres,
i que vegin el teu poder...

Renova els teus prodigis, repeteix les teves meravelles...

Avança el temps que has establert, no t'oblidis del moment que has fixat...

Ajunta totes les tribus de Jacob,
retorna'ls en possessió l'heretat que tenien al principi...

Compleix les promeses que els profetes han fet en nom teu.

Jesús ben Sira, nét d'Eleazar de Jerusalem, és un mestre de saviesa de finals dels segle III i principis del segon.

*       *       *

A dom Guigó, monjo del segle XII, que exigia una "lectio" bona com primer pas de tota contemplació, li hagués agradat viure ara, i tenir la possibilitat de llegir documents antics que en el seu temps encara no s'havien trobat. Per exemple, el Llibre de la guerra, trobat a la cova nº 1 de Qumran.

¡Doncs la batalla és teva!

Amb aquesta tornada, repetint aquesta frase, amb freqüents mencions al "teu nom" poderós, sant, es fa un repàs dels "fets salvífics" de Yahvé a favor del seu poble contra els enemics:

Ens vas salvar moltes vegades,
gràcies a la teva misericòrdia, i no per les nostres obres

.

El "moment" ja està anunciat des dels temps antics:

Lliuraràs a les mans dels pobres
els enemics de tots els països...,

Faràs caure els poderosos...,
donaràs el seu merescut als impius...,
faràs justícia a la teva sentència...,

Procurant-te així fama eterna entre el poble,
per mostrar-te gran i sant
als ulls de la resta dels pobles.

*       *       *

El "parenostre" de Jesús i els seus (no el nostre) es situa dins d'una trajectòria que va començar Ezequiel i que va ser continuada en el judaisme. El "parenostre" de Jesús i els seus (no el nostre) no és un llistat de peticions a Déu; és, més aviat, parlant en termes sindicals, una "taula reivindicativa". Jesús reivindica allò a què el seu poble té dret. A l'afirmació de Déu

Jo santificaré el meu nom:
us aplegaré de tots els països
i us faré tornar a la vostra terra...

Vosaltres sereu el meu poble
i jo seré el vostre Déu.

Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.

Jesús i els seus reivindica:

Santifica el teu nom,
vingui el teu Regne:
reuneix les tribus d'Israel,
renova el teu poble,
sigues el nostre Déu sobirà.

El "parenostre" de Jesús i els seus no és certament el nostre: qui de nosaltres demana la reunificació de les dotze tribus d'Israel?

Mireu el final de l'evangeli Q, del qual -si no l'heu tirat ja a la brossa- en teniu un exemplar. No parla, com el de Mateu de "anar i convertir tots els pobles"; l'evangeli Q, del qual forma part el "parenostre" de Jesús i els seus acaba parlant de les dotze tribus d'Israel:

Vosaltres, els qui m'heu seguit,
us asseureu en dotze trons
i jutjareu les dotze tribus d'Israel.

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 octubre 2008
Ültima modificació: 6 juny 2012
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)

El Quaddish
Parla en Joachim Jeremias

Las dos peticiones (Santifica el teu nom, Vingui el teu regne)no fueron acuñadas de nuevo por Jesús, sino que proceden de la liturgia judía, a saber del Quaddish o "Santo", con la cual terminaba el culto de la sinagoga, y con la que Jesús se hallaba familiarizado desde niño. El Quaddish es una de las escasísimas oraciones del judaísmo antiguo. Esto se explica por el hecho de que se hacía oración a continuación inmediata del sermón, que se predicaba en arameo... El Quaddish es una oración escatológica. Las dos peticiones significan lo mismo: que Dios se manifieste como Señor... La comunidad judía y los discípulkos de Jesús emplean las mismas palabras para suplicar que se manifieste la gloria de Dios. Y, sin embargo, hay una gran diferencia. En el Quaddish ora una comunidad que se halla aún en el vestíbulo de la esperanza. Pero en el padrenuestro oran personas que saben que ha comenzado ya la obra de la clemencia divina, la gran coyuntura divina.

Joachim Jeremias
Teología del Nuevo Testamento
Pág. 232 ss

Seguiràs llegint el text

Antigüedad del Quaddish
Parla en John P. Meier

La idea de la santificación del nombre de Dios y la del estblecimiento de su reino en un contexto esatológico aparecen sorprendentemente juntas en la antigua oración judía conocida como el Quaddish...Esta antigua forma del Quaddish, independientemente de que tenga o no su origen en la época de Jesús, muestra la persistente trayectoria de un tema lanzado por Ezequiel y continuado en el judaísmo de los siglos I aC. y II dC.: se suplica a Dios que lleve a cabo una manifestación definitiva de su poder, gloria y santidad derrotando a los gentiles, reuniendo en la tierra santa las dispersas tribus de Israel y estableciendo su reinado divino plenamente y para siempre. Dentro de esta trayectoria deben ser entendidas las dos peticiones "tú" del padrenuestro.

  1. Según algunos autores, Jesús habría dependido conscientemente del Quaddish en su formulación del "padrenuestro"
    • Joachim Jeremias: "...recuerdan el Quaddish... con el que Jesús, sin duda, estaba familiarizado desde su infancia"
    • Perrin: asevera (sin detenerse a probarlo con argumentos y datos) que el Quaddish "se utilizaba regularmente en la sinagoga judía en tiempos inmediatamente anteriores a Jesús... La oración de Jesús es una deliberada modificación de la oración del Quaddish"
    • Schlosser expresa su opinión de un modo más cauto y cree que la hipotética forma primitiva del Quaddish data de antes del año 70: no hay en ella alusión alguna a la destrucción del templo
  2. Para la Encyclopaedia Judaica: "La primera mención del Quaddish como parte de las oraciones sinagogales diarias prescritas se encuentra en el tratado Soferim (ca. siglo VI dC)"
  3. Estrictamente hablando, el Quaddish no parece haberse originado como una de las "oraciones reglamentarias" del culto sinagogal, sino como una oración para concluir el sermón público en la "casa de estudio" (o beth midrash)
  4. Heinemann: "el núcleo data del período tanaítico", (el período tanaítico no concluye hasta el año 200 dC. Y añade: "El Quaddish ocupa hoy un lugar prominente entre las oraciones de la sinagoga, pero no fue así hasta el final del período talmúdico, en el siglo V dC.; por eso difícilmente puede ser considerado como un "ejemplo de normas de oraciones judías" del siglo I.

Fitzmyer recomienda cautela cuando se trata de utilizar el Quaddish como paralelo al "padrenuestro".

John P. Meier
Un judío marginal
II/I, pág. 361 i 435, nota 36)
Editorial Verbo Divino

Seguiràs llegint el text

Ezequiel 36, 22-28

22 Per tant, digues al poble d'Israel
això que els anuncio jo, el Senyor, Déu sobirà:
"No ho faig perquè ho hàgiu merescut, poble d'Israel,
sinó pel meu sant nom,
que vosaltres heu profanat entre les nacions on anàveu.
23 Jo santificaré el meu gran nom,
(kai. a`gia,sw to. o;noma, mou to. me,ga)
que ha quedat profanat entre els altres pobles
per la vostra presència enmig d'ells.
Quan jo faci resplendir en vosaltres
la meva santedat als ulls de les nacions,
sabran que jo sóc el Senyor.

Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.
24 Us prendré d'entre els altres pobles,
us aplegaré de tots els països
i us faré tornar a la vostra terra.
25 Abocaré sobre vosaltres aigua pura
i quedareu purificats de totes les vostres immundícies
i de tots els vostres ídols repugnants.
26 Us donaré un cor nou
i posaré un esperit nou dins vostre;
trauré de vosaltres aquest cor de pedra
i us en donaré un de carn.
27 Posaré el meu esperit dins vostre
i faré que seguiu els meus preceptes,
que compliu i observeu les meves decisions.
28 Llavors habitareu en el país
que vaig donar als vostres pares.
Vosaltres sereu el meu poble
i jo seré el vostre Déu.
Seguiràs llegint el text

Ezequiel 38 - 39

38, 2 Fill d'home, adreça't a Gog,
cap suprem de Mèixec i Tubal, al país de Magog,
i profetitza contra ell.
3 "Això et fa saber el Senyor, Déu sobirà:
Aquí em tens contra tu, Gog,
cap suprem de Mèixec i Tubal.
9 Però tu, amb els teus batallons
i amb tota la multitud de pobles aliats,
arribaràs com una nuvolada que cobrirà el país.
18 Però quan tu, Gog,
atacaràs aquell dia la terra d'Israel,
m'encendré d'indignació.
Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.
19 Ho dic ple de zel, en el foc del meu furor.
Aquell dia, jo t'asseguro
que a la terra d'Israel hi haurà un gran terratrèmol.
21 Per totes les meves muntanyes, Gog,
cridaré l'espasa perquè vagi contra tu;
els teus soldats es giraran els uns contra els altres.
Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.
23 Així faré resplendir la meva grandesa,
i la meva santedat
i faré que em coneguin moltes nacions
llavors sabran que jo sóc el Senyor.
39, 6 Calaré foc al país de Magog
i a les costes llunyanes,
on la gent viu confiada.
Llavors sabran que jo sóc el Senyor.
7 Faré conèixer el meu sant nom
enmig d'Israel, el meu poble,
i no deixaré que el profanin mai més.
Llavors els altres pobles sabran
que jo, el Senyor, el Sant, sóc a Israel.
8 Mira, tot això ja s'acosta i es complirà.
Aquest és el dia de què he parlat.
Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.
10 Espoliaran els qui abans els havien espoliat,
saquejaran els qui abans els havien saquejat a ells.
Ho dic jo, el Senyor, Déu sobrà.
13 ...i serà per a ells memorable
el dia que hauré mostrat la meva glòria.
21 Mostraré a les nacions la meva glòria,
i totes veuran que faig justícia
i descarrego damunt d'elles el poder de la meva mà.
25 Des d'ara tindré misericòrdia del poble d'Israel,
renovaré la vida dels descendents de Jacob
i em mostraré gelós del meu sant nom.
27 Els faré tornar dels altres pobles,
els aplegaré dels països dels seus enemics
i mostraré així la meva santedat davant moltes nacions.
28 Aleshores sabran que jo sóc el Senyor, el seu Déu,
quan, després d'haver-los deportat enmig de les nacions,
els aplegaré a la seva terra,
sense deixar-ne exclòs ni un de sol.
29 No els giraré mai més l'esquena,
perquè hauré infós el meu esperit al poble d'Israel.
Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà."
Seguiràs llegint el text

El Siràcida (Eclo 36,1ss).

36, 1-2 Tingues pietat de nosaltres, Senyor, Déu de l'univers,
i fes-te reconèixer com a Déu per totes les nacions.
3 Alça la teva mà contra les nacions estrangeres,
i que vegin el teu poder.
4-5 Així com, castigant-nos, has mostrat la teva santedat als pagans,
mostra'ns també la teva grandesa castigant-los a ells.
Que reconeguin, com també nosaltres ho hem reconegut,
que no hi ha cap altre Déu fora de tu, Senyor.
6-9 Renova els teus prodigis, repeteix les teves meravelles,
manifesta la teva glòria i el poder del teu braç;
desvetlla la teva indignació i escampa el teu enuig,
destrueix els nostres adversaris i extermina els nostres enemics.
10 Avança el temps que has establert,
no t'oblidis del moment que has fixat.
Que es contin arreu les teves obres grandioses.
11 Que el foc del teu enuig devori els supervivents,
que els qui fan mal al teu poble trobin la perdició.
12 Esclafa el cap dels governants enemics,
que gosen dir: "Fora de nosaltres no hi ha ningú"
13a Ajunta totes les tribus de Jacob,
retorna'ls en possessió l'heretat que tenien al principi.
17-18 Tingues pietat, Senyor, del poble que porta el teu nom,
d'Israel, que has tractat igual que un primogènit.
Tingues pietat de la teva ciutat santa,
de Jerusalem, el lloc del teu repòs.
19 Omple Sió del relat de les teves gestes!
Omple el temple de la teva presència gloriosa!
20-21 Dóna testimoni a favor del teu poble, creat al principi,
compleix les promeses que els profetes han fet en nom teu.
Dóna la recompensa als qui esperen en tu,
que els teus profetes siguin trobats dignes de confiança.
22 Senyor, escolta la pregària dels teus servents
i mostra't benvolent amb el teu poble,
perquè tothom, arreu de la terra,
reconegui que tu ets el Senyor, el Déu etern.
Seguiràs llegint el text

El rollo de la Guerra (1QM, Col. XI)

1 ¡Pues la batalla es tuya!
2 A Goliat el Gatita, gigante valeroso,
tú lo entregaste en manos de David, tu siervo,
pues confió en tu nombre poderoso y no en espada o lanza.
¡Pues la batalla es tuya!
3 A los filisteos los humilló muchas veces
por tu nombre santo.
También por manos de nuestros reyes
nos salvaste muchas veces
4
gracias a tu misericordia,
y no por nuestras obras, con las que hicimos mal
ni por nuestrras acciones pecadoras.
¡Pues la batalla es tuya!
5 No es la fuerza nuestra
ni el vigor de nuestras manos
quien obra las proezas
salvo por tu gran fuerza
y por tus grandes acciones victoriosas.
10 Los tratarás como al Faraón,
comoa los oficiales de sus carros en el mar Rojo.
11 De antiguo anunciaste el momento
del poder de tu mano contra los Kittim:
"Assur caerá por la espada de nadie,
la espada de un no-hombre le devorarà".
13 Pues entregaràs en mano de los pobres
los enemigos de todos los países,
y por mano de los postrados en el polvo
harás caer los poderosos de los pueblos,
darás su merecido a los impíos,
14 en cabeza de[...]
harás justicia a tu sentencia verdadera
en todo hijo de hombre,
procurándote fama eterna entre el pueblo,
15 [...] las guerras,
para mostrarte grande y santo
a los ojos del resto de los pueblos,
para que sepan [...]
14 [...]ejecutarás sentencia contra Gog
Y contra toda su asamblea [...]
[...] pues guerrearás contra ellos desde el cielo [...]
Seguiràs llegint el text