Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
ENSENYAR A L'IGNORANT...

La primera de les "set espirituals"
obres de misericòrdia

ignorant2_ct (270K)
ENSENYAR A LEONARDO BOFF...

Tots seran ensenyats per Déu
Jn 6, 45

Se deja tocar y ungir los pies
por una conocida prostituta, Magdalena.

(Lc 7,36-50).
Las mujeres en la vida de Jesús
y su compañera Miriam de Magdala

Su artículo semanal del 02.03.2018
Si lo queréis leer...
 1. Com vaig conèixer Leonardo Boff?
 2. Reivindicant el reconeixement d'una "teologia de l'alliberament" europea anterior a la llatinoamericana nascuda el 1972.

 3. La dona sense nom
 4. Com la dona profetessa (sense nom) de Mc / Mt, que ungeix el cap de Jesús (unció messiànica, unció reial) no és acceptada per l'evangeli de Joan ni, molt menys, per l'evangeli de Lluc

 5. ¿Com es va arribar a la identificació?
 6. El camí que va dels “set dimonis” de Lc 8, 1-3 al sermó del papa Gregori el Gran

 7. I la dona de Lc 7, 36ss ¿era una prostituta?
 8. La paraula “pecadora” no necessàriament ha de ser traduïda per “prostituta

 9. Maria Magdalena en el santoral i a la litúrgia
 10. Tant a l'església occidental com a l'oriental. Els canvis (que semblen ser desconeguts per Leonardo Boff) introduïts a l'església occidental a partir del concili Vaticà II.

 11. Maria Magdalena, ¿la "canònica" versus la "gnòstica?
 12. Intent de diferenciar bé la figua de “Maria Magdalena” presentada pels diversos documents neo-testamentaris de la figura de “Maria Magdalena” que els documents gnòstics (de manera diversa) ens ofereixen.

Anar al primer capítol

Com vaig conèixer Leonardo Boff?

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 abril 2018
Última actualització: agost 2018
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)