Ir a la versión castellana
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
ECOLOGIA

El que el papa no diu

A la família teníem una tia que per la Primera Comunió ens regalava la Imitació de Crist, el famós Kempis, aquell petit llibre que un bon amic, seguint el model de les qualificacions morals de les pel·lícules dels nostres joves temps, el qualificava -encertant del tot- amb un 3R, és a dir, per "a mayores con reparos".

kempis_ct (1122K)

De molt jovenet, doncs, vaig aprendre...

Non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende

Ni cerques qui es lo qui ha compost lo libre,
mas que es lo que diu discretament considera.

(segons la traducció de Miquel Peres de 1482)

...que no calia "mirar qui ho diu, sinó què es diu".

Per si no has tingut una tia de tal mena
i ara vols llegir el Kempis
en versió llatina
en versió catalana

Més recentment he sentit a dir que no calia llegir les encícliques dels papes, ja que una encíclica només diu coses que ja estan dites i redites per molta gent. No diuen res de nou.

No diré ara el que el papa diu perquè són coses ja sabudes abans que ell les digués, però sí que pot ser interessant dir les coses que el papa no diu de les coses que ja es diuen en el debat ecològic. I més interessant encara poder esbrinar per què no les diu.

No he llegit, doncs, la "Laudato si..." del papa Francesc...

Però si tu la vols llegir...

...però no he pogut evitar escoltar, a alguna reunió, la seva exposició.

botey1 (11K)Assistint a una reunió de capellans obrers no vaig poder evitar escoltar l'exposició que de l'encíclica ens va fer en Jaume Botey...

Si vols veure tot el text d'aquesta exposició...

...i d'aquesta exposició em va interessar el darrer apartat, el 5, en què parlava d'algunes "Aparents deficiències"

Tot i que és comprensible que en una encíclica no s'ha de tractar tot, sorprèn l'absència d'alguns temes-clau en el debat actual sobre l'ecologia, per exemple:

Sabem que l'itinerari del text ha sigut difícil i objecte de múltiples pressions.

En Jaume Botey es preguntava:

Serà que aquests temes han "caigut" per les pressions dels poders fàctics? Per exemple,

No sé si les esperances d'en Jaume Botey s'hauran acomplert:

En qualsevol cas és obvi que l'encíclica és un avenç i és d'esperar que tingui les seves repercussions en les pròximes cimeres sobre medi ambient, especialment en la de principis de desembre a París.

Quines repercussions reals ha tingut aquest document papal a la cimera de Paris?

JAUME BOTEY
a la meva web
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
26 gener 2016
Última actualització: abril 2022
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
In memoriam     Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)