Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
 1. Demanar distància entre Jesús i els evangelis
 2. Què entenem per "pobres"?
 3. Els pobres en els evangelis.
  Analitzats per un professor de gramàtica
 4. Els amics de Jesús. Rics? Pobres?
 1. En l'evangeli de la passió/resurrecció
 2. En l'evangeli sinòptic
 3. En el Document Q
 1. Els pobres a les benaurances
 2. Els pobres a la resposta al Baptista
      
JESÚS VA SER AMIC DELS POBRES
O MÉS AVIAT ELS SEUS AMICS / AMIGUES
EREN MÉS AVIAT RICS?

Segons una lectura imparcial dels evangelis

      

Tema actual:
Els pobres en els evangelis
analitzats per un professor de gramàtica

Vaig acabar -fa nou anys- la meva vida laboral jubilant-me com zelador en l'hospital de la Seguretat Social de Tarragona, el Joan XXIII. I durant aquests anys de "vida laboral" he participat a les reunions anuals dels Capellans Obrers dels Països Catalans. En aquestes reunions -i no només en aquestes-, més d'un cop i per boca de més d'un, he sentit l'afirmació de que "els pobres són el motor de la història, seran ells els subjectes del canvi de les estructures d'aquest món".

I això ho diuen convençuts que són fidels intèrprets, no sols de la lletra, sinó del sentit espiritual i pregon dels evangelis, que no poden fer altra cosa que comunicar-nos el veritable convenciment de Jesús de Natzaret.

Però vaig començar a "guanyar-me la vida" com professor de gramàtica, allò de subjecte-verb-predicat-complement directe-indirecte-circumstancial, etc, etc., una bona manera de col·locar a cadascú i a cada cosa en el lloc que li pertoca.

Havent fet un vot religiós de pobresa, estàvem convençuts que podíem "treballar" i "estudiar" (com tanta gent no tenia més remei que fer-ho). Alguns dels nostres superiors (com el General Pedro Arrupe) no compartien aquesta possibilitat, però d'altres (com en Víctor Codina) ho van creure possible i ens ho van permetre. Eren aquells anys (finals dels 60 - principis dels 70) influenciats per un Concili Vaticà II i per un Maig 68. No discutirem ara quin d'ells dos ens va influenciar més...

L'opinió del General Pedro Arrupe
Xerrada a Granada-Maig 1970

Deixeu-me, doncs, recuperar el meu primer ofici... el de professor de gramàtica.

La paraula "pobra / pobre / pobres", ¿com surt en els evangelis i quantes vegades surt?

Ja hem vist la diversitat i varietat de vocabulari que trobem a la Tanak (l'expressió Antic Testament l'hauríem d'oblidar) per designar "els pobres".

La paraula TaNaK designa el conjunt dels 24 llibres de la Bíblia hebrea segons el Canon Palestinense, que es divideix en tres parts: Instrucció o Torà (T), Profetes o Nevi'in (N) i Escrits o Ketuvim (K).

Aquí teniu la diversitat i varietat de vocabulari de la Tanak:

Recordeu el què són els números Strong (en vermell el nombre de vegades que la paraula és utilitzada en els escrits de la Tanak i a la columna de la dreta les diverses traduccions de cada paraula hebrea segons la versió inglesa de la King James).

BDB: A Hebrew and English Lexicon (Brown-Driver-Briggs)

Més informació

TWOT: Theological Wordbook of the Old Testament

Més informació

          Strong/Hebr BDB TWOT Traduït a la King James per
'ebiôn !Ayb.a
034
61
00015 00009#3a needy (35x), poor (24x), beggar (1x), poor man (1x).
dak %D
01790
4
02142 01260#429a oppressed (3x), afflicted (1x).
dal LiD
01800
48
02156 01271#433a poor (43x), needy (2x), weaker (2x), lean (1x).
dallah tL;D
01803
8
02158 01271#433c poor (5x), poorest sort (1x), pinning sickness (1x), hair (1x).
muwk %Wm
04134
5
05178 03125#1159 wax poor (4x), poorer (1x).
micken !Kes.m
04542
4
05590 03257#1221 poor (3x), poor man (1x).
'anaw tL;D
06035
26
07475 04324#1652a meek (13x), humble (5x), poor (5x), lowly (2x), vr meek (1x)
`aniy ynI[
06041
80
07478 04327#1652d poor (58x), afflicted (15x), lowly (1x), man (1x), variant (3x)
ruwsh vr'w"
07326
24
09272 05578#2138 poor (19x), poor man (3x), lack (1x), needy (1x).

Aquesta varietat i pluralitat de paraules hebrees queda reduïda a la traducció grega dels 70 savis d'Alexandria (la LXX), la versió utilitzada pels escriptors neo-testamentaris. A més a més de les paraules gregues ptôjós (unes 106 vegades) i pénes (unes 78 vegades), trobem penijrós, traduint el hebreu dal (2 vegades) i aniv (1 vegada), endees que tradueix ebion (3), tapeinós com traducció de ebion (1), de dal (2), de aniv (5), de ruwsh (2), i de muwk (1).

Aquestes quantitats poden no ser del tot exactes i cal tenir present que les paraules gregues tradueixen altres expressions hebrees que no entren en el nostre estudi.

Podem recordar la diferència que el dramaturg còmic i satíric grec del segle IV, Aristòfanes, establia entre les dues expressions més freqüentment utilitzades (ptôjos i pénes) a una de les seves comèdies (Plutos):

La vida del ptôjós és anar tirant sense posseir res, mentre que la del pénes és anar tirant amb parsimònia, sempre atent als seus treballs, sense avançar realment res, malgrat que no li falti res.

Per uns i altres, la vida és un "anar tirant", els uns recorrent a la mendicitat, d'altres, sotmesos a la maledicció bíblica del "et guanyaràs el pa amb la suor del teu front".

Fem un pas més i mirem quin vocabulari trobem en els escrits del Nou Testament :

BCI: Bíblia Catalana Interconfessional
MM: Nou Testament Monjos de Montserrat
A la segona columna, en vermell les vegades que surt en els evangelis; en verd, a la resta del Nou Testament

     Strong / grec Traduit a la King James per Traduit en català per
evndeh,j
endéês
01729
0 / 1
lack (1x) (Ac 4, 34) BCI: viure en la indigencia
MM: pobre
pe,nhj
pénês
03993
0 / 1
poor (1x) (2Cor 9, 9). BCI: pobres
MM: pobres
penicro,j
penijrós
03998
1 / 0
poor (1x) (Lc 21, 2) BCI: molt pobra
MM: pobra
prosai,thj
prosaitês
04319
4 / 0
beg (3x) (Mc 10, 46; Lc 18, 35; Jn 9, 8) BCI: captaire (2x), demanar caritat (2)
MM: captaire (2), demanar almoina (2),
ptwco,j
ptôjós
04434
24 / 10
poor (30x), beggar (2x) (Lc 16, 20.22), poor man (1x) (Jm 2, 2), beggarly (1x) (Gal 4, 9). pobra / pobre / pobres
Ampliar aquesta paraula
tapeino.j
tapeinós
05011
2 / 6
of low degree (2x) (Lc 1, 52; Jm 1, 9), humble (2x) (Jm 4, 6; 1 Pe 5, 5); base (1x) (2 Cor 10, 1); cast down (1x) (2 Cor 7, 6), of low estate (1x) (Rm 12, 16), lowly (1x) (Mt 11, 29). humils (6x) / de posició humil (1x) / tímid (1x)
Ampliar aquesta paraula

Ja veiem que la paraula ptôjós obté una àmplia majoria absoluta, tant en els quatre evangelis (24 vegades) com a la resta del Nou Testament (10 vegades).

La paraula pénes en el conjunt dels escrits neo-testamentaris, només surt una vegada a 2Cor 9, 9, citant el salm 112, a on es fa una lloança, no dels pobres, sinó de l'home que venera el Senyor, a la casa del qual "hi ha riquesa i abundància".

Si ens volem concentrar en els evangelis, la nostra feina no serà massa feixuga, ja que aquests -en el text grec original- només tenen, pràcticament, una paraula per designar aquest ampli col·lectiu: ptôchos.

Pràcticament, doncs trobem una vegada l'adjectiu penijrós (derivat de pénes) a Lc 21, 2 (una vidua molt pobra), i quatre vegades prosaites (en les seves diverses formes) per referir-se a un captaire (Mc 10, 46; Lc 18, 35; Jn 9, 8bis).

Les dues vegades de tapeinós (Lc 1, 52 i Mt 11, 29) no tenen directament una significació de penúria material.

T: En els escrits de la Tanak
D: En els escrits deuterocanònics

     T D Quatre evangelis Resta Nou Testament TOTAL
ptwco,j 30 1 1 Lc 16, 20 2 Jm 2, 2
Ap 3, 17
34
ptwch, 0 0 3 Mc 12, 42
Mc 12, 43 || Lc 21, 3
0     3
ptwcou/ 17 3 0     0     20
ptwcw/ 10 1 0 Lc 16, 22; 1 Jm 2, 6 27
ptwco,n 22 3 1     1 Jm 2, 3 12
ptwcoi, 10 0 4 Mt 5, 3 || Lc 6, 20
Mt 11, 5 || Lc 7, 22
1 2Cor 6, 10 15
ptwcw/n 10 0 1 Jn 12, 6 1 Gal 2, 10 12
ptwcoi/j 3 0 9 Mc 10, 21 || Mt 19, 21 || Lc 18, 22
Mc 14, 5 || Mt 26, 9 || Jn 12, 5;
Lc 4, 18
Lc 19, 8
Jn 13, 29
0     12
ptwcou,j 14 0 5 Mc 14, 7 || Mt 26, 11 || Jn 12, 8
Lc 14, 13
Lc 14, 21
3 Rm 15, 26
Jm 2, 5
Ap 13, 16
22
ptwca, 0 0 0     1 Gal 4, 9 1
TOTAL 116 8 24     10     158

El professor de gramàtica constata que, en el conjunt dels quatre evangelis, la paraula ptôchos, en les seves variants morfològiques, surt 24 vegades, que, un cop descomptades les repeticions, es redueixen a 15 vegades, repartides en 10 episodis.

 • dues vegades en el Document Q
 • benaurances / malaurances (Mt 5, 3 || Lc 6, 20)
 • resposta als deixebles del Baptista (Mt 11, 5 || Lc 7, 22)
 • una vegada en el text sinòptic comú a Marc, Mateu i Lluc
 • el jove ric (Mc 10, 21 || Mt 19, 21 || Lc 18, 22)
 • dues vegades (però dintre de la mateixa seqüència) en un text comú a Marc i Mateu que Joan segueix de ben a prop i que, al fer una reflexió personal, torna a repetir la paraula "pobre".
 • unció a Betània (Mc 14, 5 || Mt 26, 9 || Jn 12, 5; Mc 14, 7 || Mt 26, 11 || Jn 12, 8) i la reflexió personal de Joan contra Judes (Jn 12, 6)
 • Possiblement, l'escena inicial del primitiu evangeli de la passió / resurrecció

 • en l'evangeli de Joan la trobarem un cop més.
 • quan Judes abandona el darrer sopar (Jn 13, 29)
 • dues vegades en una mateixa seqüència en un text de Marc i Lluc.
 • l'almoina de la vidua (Mc 12, 42; Mc 12, 43 || Lc 21, 3)

  en el verset paral·lel a Mc 12, 42, Lluc utilitza penijrán, traduïda a la BCI per "molt pobre".

 • el material propi de Lluc és més generós: 6 vegades
 • a la presentació programàtica de Jesús citant a Is 61 (Lc 4, 18)
 • a la paràbola del ric i del pobre Llàtzer (2) (Lc 16, 20. 22)
 • en l'episodi amb Zaqueu (Lc 19, 8)
 • a la paràbola dels convidats al gran banquet (2) (Lc 14, 13; Lc 14, 21)

Tenim, doncs, deu episodis en què els evangelis parlen de pobre/pobres. Alguns poden començar a pensar que el tema pobre/pobres no és tan important en els evangelis i que alguns en parlen més del que caldria.

El professor de gramàtica es pregunta ara quantes, d'aquestes 15 vegades, la paraula "pobre / pobres" surt en nominatiu (singular o plural), indicant així que són els subjectes, els autors de l'acció, motors d'un procés que pot portar a aquest "altre món és possible". I donarà una resposta mirant, cada vegada que trobi la paraula ptôjos (pobre / pobres), les seves darreres lletres.

ptwco,j
ptôjós
el / un pobre
Nominatiu,
singular, masculí
Subjecte actiu 1 vegada (1 episodi)
Lc 16, 20
ptwch,
ptôjé
la / una pobra
Nominatiu,
singular, femení
Subjecte actiu 2 vegades (1 episodi)
Mc 12, 42
Mc 12, 43 || Lc 21, 3
ptwco,n
ptôjón
el / un pobre
Acusatiu,
singular, masculí
Subjecte actiu d'una oració d'infinitiu 1 vegada (repeteix episodi)
Lc 16, 22
ptwcoi,
ptôj
pobres
Vocatiu,
plural, masculí
    1 vegada (1 episodi)
Mt 5, 3 || Lc 6, 20
ptwcoi,
ptôj
pobres
Nominatiu,
plural, masculí
Subjecte passiu 1 vegada (1 episodi)
Mt 11, 5 || Lc 7, 22
ptwcw/n
ptôjôn
dels pobres
Genitiu,
plural, masculí / femení
    1 vegada (repeteix episodi)
Jn 12, 6
ptwcoi/j
ptôjoís
pels / als pobres
Datiu,
plural, masculí
Complement indirecte 5 vegades (5 episodis)
Mc 10, 21 || Mt 19, 21 || Lc 18, 22
Mc 14, 5 ||Mt 26, 9 || Jn 12, 5
Lc 4, 18
Lc 19, 8
Jn 13, 29
ptwcou,j
ptôjoús
pobres
Acusatiu,
plural, masculí
Complement indirecte 3 vegades (2 episodis)
Mc 14, 7 || Mt 26, 11 || Jn 12, 8
Lc 14, 13; Lc 14, 21

El "pobre Llàtzer" (Lc 16, 20) està en nominatiu, però la seva figura -recordem que és una paràbola- no ajuda gaire a la tesi de que els pobres són els motors del canvi històric. Més aviat s'afirma que el canvi és "després de la mort" (esdevingué que el pobre va morir / el ric també morí) (Lc 16, 22).

"Esdevingué que el pobre va morir" és la traducció de evge,neto de. avpoqanei/n to.n ptwco.n, [egéneto dè apozaneîn tòn ptôjòn], a on "el pobre" [tòn ptôjòn] està en acusatiu, per ser el subjecte d'una oració subordinada amb el verb en infinitiu [apozaneîn].

També està en nominatiu la "pobre viuda" de Marc 12, 42, a qui Lluc anomena "penigra" [penicra.n], que la versió catalana dels Monjos de Montserrat tradueix per "pobra" i la BCI per "molt pobra". L'acció que ella fa (l'ofrena de dues petites monedes de coure) és certament lloada per Jesús, però seria anar massa lluny dir que els evangelis la consideren "motor del canvi històric".

El tema de que els rics no donen i els pobres ho donen tot suposo que és un tema recorrent de la literatura universal. La figura de la vídua de Sarepta que acull Elies (1Re 17, 7ss) en podria ser un exemple.

A l'episodi de "la resposta als deixebles de Joan" els pobres també estan en nominatiu plural com subjectes d'una oració passiva: són els que reben una acció (els pobres són evangelitzats = reben l'anunci de la bona nova) [ptwcoi. euvaggeli,zontai].

La resposta que el Document Q posa en llavis de Jesús és una barreja del salm 146, 7-9, del tercer llibre d'Is 61, 1-2 i d'un dels escrits de Qumran, el 4Q521

Si ho vols veure...

El text hebreu d'Isaïes utilitza l'expressió anavin <06035>. La versió dels Monjos de Montserrat diu: "els desventurats". El professor Josep Vives ens deia un dia que una bona traducció seria: "…i tot això és una bona noticia pels pobres".

Alguns capgiren aquesta frase i diuen: "els pobres ens han evangelitzat". Pel setembre de 1986, després d'un any d'estada per alguns països d'Amèrica Llatina, escrivia:

Dos sermons m'agradaria fer. El primer sobre aquella frase amb la qual alguns volen tergiversar l'evangeli: "Els pobres ens han evangelitzat".

Normalment, me la volien fer entendre com si "els pobres" ens ensenyessin totes aquelles actituds de solidaritat, d'hospitalitat, confiança en Déu, despreniment, capacitat de compartir... Com jo, en els meus anys del Txad, no havia tret aquesta idea de la meva experiència amb la gent més pobra de la terra i com els mateixos pobres quan es posen a demanar van als carrers de la burgesia i no als barris, mai havia fet massa cas d'aquesta frase, i més quan m'adonava que només érem capaços d'aprendre d'ells el que nosaltres ja sabíem.

No ens feia res aprendre d'ells la solidaritat, però que no ens vinguessin a ensenyar que el celibat és un anti-valor o que amb la mort tot s'acaba.

Reconec que en Ion Sobrino (cristología desde américa latina, pàg 166) m'ha fet entendre aquesta frase: els pobres ens evangelitzen quan ens trenquen la imatge que tenim de Déu i quan acceptem que aquest trencament és una "bona nova".

Els pobres (oi` ptwcoi,) de les benaurances / malaurances (Mt 5, 3ss || Lc 6, 20ss) no estan en nominatiu (no són subjectes actius), sinó en vocatiu. Una traducció bona seria:

¡Eh, vosaltres, els pobres!
Benaurats!
Vostre és el Regne de Déu.

Però aquest "Regne de Déu" no és l'obra d'ells, dels pobres, sinó és el regal que Déu fa als pobres. El verset següent

¡Eh, vosaltres, els humils!
Benaurats!
Heretareu la terra.

La traducció catalana, tant la de la BCI com la dels Monjos de Montserrat (posseir la terra) no és massa bona: el text grec (klhronomh,sousin) [kleronomésousin] indica rebre alguna cosa en herència, un matís que no va passar desapercebut als traductors de la Fundació Bíblica Catalana dels anys 20 del segle passat: "perquè ells en herència hauran la terra".

Aquest sermó -de "la muntanya" (Jesús pujà a la muntanya) a Mateu, de "la plana" (s'aturà en un indret pla) a Lluc- que alguns presenten com l'inici programàtic d'una revolució espiritual, no és més que un "refrito" de textos de salms i de profetes.

Si ho vols veure...

En aquest cas del salm 37, 11

Aquest verset a la versió grega dels LXX:

oi` de. praei/j klhronomh,sousin gh/n

El text grec de Mateu:

oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin th.n gh/n

Però els humils en herència hauran la terra

Els "humils" del salm són els anawin <06035>

Per veure el significat d'"heredar", mireu <03423> y <2816>.

No és el mateix rebre una cosa per herència que guanyar-la, conquerir-la, fer-te-la teva pel teu propi esforç. Els evangelistes semblen oblidar el savi advertiment del Senyor Yahvé a Moisés, segons Ex 3, 19:

Ja sé que el rei d'Egipte
no us deixarà sortir
si no és per la força.

Ens queden ara per analitzar 9 textos que responen a 8 episodis, centralitzats en "donar-ho als pobres" (do.j toi/j ptwcoi/j), en datiu. Els "pobres" passen a ser els objectes de beneficència, els receptors de les almoines dels rics, i són considerats com aliens al grup de Jesús i els seus, els quals també poden donar als pobres (Jn 13, 29). En el sopar de Betània es parla dels pobres, però ells no participen -com subjectes- de "la comensalia" de Jesús.

No sé ara fins a quin cert punt hauria de modificar el tema, escrit ja fa uns anys, sobre "Els dinars oberts de Jesús", un dels capítols de la meva catequesi eucarística, a on -seguint a John Dominic Crossan- parlava de la "comensalia oberta de Jesús". Deixo al lector les oportunes modificacions…

Si el vols rellegir...
Els dinars oberts de Jesús

L'autor o autors d'aquesta escena inicial de l'evangeli de la passió/resurrecció (és una hipòtesi) posa en boca de Jesús una frase del Deuteronomi (15, 11)

Mai no faltaran pobres en el país

...que cal llegir-la en contraposició a l'escrita uns pocs versets abans (15, 7)

No hi haurà pobres entre vosaltres

Frase que expressaria l'ideal de l'Aliança. En pocs versets s'ha passat de l'ideal (cap pobre) a la crua realitat (mai no faltaran pobres): no sembla que Jesús ens sigui presentat com un d'aquests somniadors "d'un altre món és possible".

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
8 març 2014
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

BDB: A Hebrew and English Lexicon (Brown-Driver-Briggs)

Per llegir-lo online

https://archive.org/stream/hebrewenglishlex00browuoft#page/n1/mode/2up

Title: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the Biblical Aramaic

Author: written by Francis Brown, Samuel Rolles Driver (1846-1914) and Charles Augustus Briggs (1841-1913), based on the Hebrew lexicon of Wilhelm Gesenius (3 February 1786 - 23 October 1842) as translated by Edward Robinson (April 10, 1794 - January 27, 1863)

Year:first edition 1906; impression of 1936; scanned in 2008

Publisher: Oxford, Clarendon Press

Source: djvu

Despite its popularity, BDB has definite weaknesses. It is out of date and its etymologies are often misleading. In addition, because it lists nouns under their (supposed) verbal roots it is not always easy to locate some words. The edition listed above, however, is a reprint of the original A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by F. Brown, S. R. Driver, and C. A. Briggs (Clarendon Press, 1907; corrected impression 1952). Hendrickson's reprint includes an alphabetical index of all entries, and has corrections and additions at the bottom of each page. It also codes each word according to Strong's Concordance. B. Einspahr has also compiled a useful index that arranges all biblical citations in BDB according to their canonical order.

Seguir leyendo el texto

TWOT: Theological Wordbook of the Old Testament

By: R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke

This extensive, scholarly work, dealing with the Hebrew/Aramaic words in the Old Testament that have a theological significance, includes discussions of every Hebrew word of theological significance in the Old Testament, plus brief definitions of all other words found in Brown, Driver and Briggs Hebrew Lexicon: it gives a short definition to every Old Testament word, but goes theologically in-depth on the words that would be necessary. Keyed to Strong's Concordance, the Theological Wordbook of the Old Testament (TWOT) has been a longtime favorite of serious students of the Bible -pastors and laypeople alike. The busy pastor or earnest Christian worker who has neither the time nor the background for detailed technical study yet desires to understand important terms will enjoy this practical resource.

Seguir leyendo el texto