Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
LA MORT DE JAUME, EL GERMÀ DEL SENYOR

A través de quatre testimonis

Hegessipus Pseudo-Clementines Segon Apocalipsi d'en Jaume Climent d'Alexandria

En estudiar el motiu de l'execució de Jaume alguns investigadors se centren únicament en el relat de Flavi Josep, ignorant quatre altres fonts cristianes posteriors que es consideren, amb raó, com a llegendàries. No obstant això, aquestes fonts són fonamentals per entendre l'esdeveniment en qüestió, i més encara pel que fa a com aquest esdeveniment és entès pels cristians de lews primeres generacions.

Coneixes ja el relat d'en Flavi Josep?

Segons Hegessipus

La mort de Jaume, el germà del Senyor (que va arribar, sense que ens donin moltes explicacions, a liderar l'anomenada comunitat de Jerusalem), narrada per Hegessipus, ens ha arribat a través d'Eusebi de Cesarea (o Eusebi de Pamfília), a la seva obra historia ecclesiastica (II, xxiii, 5-18).

hegessipus (133K)      Algunes de les set sectes del poble, que he esmentat a les meves Memòries, li van preguntar quina era la porta que conduïa a Jesús, i digué que ell era el Salvador.
james_heges_01 (5K)
Per això alguns van creure que Jesús és el Messies. Però les heretgies esmentades no creien ni en una resurrecció ni que ell hagués vingut per donar cadascun d'acord amb les seves obres.
Els molts que van creure, però, ho van fer a causa de Jaume.
james_heges_02 (5K)
Com que hi havia molts dels dirigents de llavors que creien, es va produir un tumult entre els jueus, escribes i fariseus, dient que hi havia perill que el poble esperés ara Jesús com el Messies.
james_heges_03 (4K)
Jaume vist per Hegessipus

[5] Va ser santificat des del ventre de la seva mare: no va beure ni vi ni beguda embriagadora, no va menjar res que tingués vida; la navalla no li havia passat mai pel cap; mai no es va fer ungir i es va abstenir dels banys. [6] Només a ell se li va permetre entrar al santuari [eivj ta. a[gia]; i els seus vestits no eren de llana, sinó de lli. Entrava sol al temple [eivj to,n nao.n] i allà se'l trobava de genolls demanant perdó pel poble. La pell dels seus genolls s'havia tornat dura com la dels camells, perquè estava constantment postrat adorant Déu i demanant perdó pel poble. [7] La seva justícia eminent, a més, va fer que se'l digués el Just i Oblias, és a dir en grec "muralla del poble i de la justícia", com els profetes ho havien manifestat sobre ell.

*     *     *

Hegessipus segons Brandon

Un cristià del segle II de Palestina que va viure només una generació abans que Orígens. El seu relat, escrit aproximadament un segle després del de la Història Antiga, ens dóna una versió completament diferent de la mort de Santiago, la causa i les circumstàncies. Aquest relat no només mostra una gran confusió de pensament, sinó que també conté moltes inversemblances evidents; tot i així, ens mostra certs trets de caràcter que semblen formar part d'una tradició primerenca.
...i hem vist que aquesta és representativa de la tradició existent a la Palestina del segle II, però també hi hem trobat algunes empremtes d'una tradició anterior.
...llevat que considerem el relat de Hegessipus com a inventat i ho ignorem, ens quedem amb la suposició que Hegessipus ha donat un relat fals d'una situació que no entenia completament.

La validesa del testimoniatge d'aquest membre del segle II de la Església d'Aelia Capitolina per al cristianisme palestí del segle I ha estat objecte de diverses opinions de molts estudiosos.

El punt de vista més sòlid de la qüestió sembla ser el que reconeix a Hegessipus com si hagués recollit certes tradicions eclesiàstiques vigents a Palestina a la seva època, que, encara que evidentment s'inclinaven a elaborar acríticament el prestigi del centre original de la fe cristiana, van conservar, però, alguns records genuïns de la comunitat del primer segle. És obvi que si s'avalua així, l'evidència de Hegesippus només es pot considerar com una font secundària, l'ús de la qual s'ha de limitar a a confirmar i il·lustrar les conclusions extretes de l'estudi de documents més fiables.

Els relats d'Hegesippus sobre Jaume, que han estat conservats per Eusebi i Epifani, són d'un tipus extremadament elogiós i en molts aspectes són palpablement falsos.5 Com s'ha suggerit més amunt, Hegesippus sembla haver detallat llegendes actuals a l'Església d'Aelia Capitolina sobre el seu predecessor aborígen a la metròpoli jueva, llegendes que es proposaven augmentar la glòria i el prestigi de l'Església de Jerusalem amb l'esperança natural que alguna cosa de la seva reputació única podria reduir en benefici del seu insignificant successor. Tenint en compte aquest factor d'exageració, el registre d'Hegesippus també testimonia el predomini únic de Jaume entre els cristians de Jerusalem, que queda tan clarament indicat després d'un examen, com hem vist, a les fonts anteriors.

     Així doncs, es van reunir i li van dir a Jaume: T'ho preguem, conté el poble, perquè s'enganya sobre Jesús pensant que és el Messies. T'advertim que convencis a tots els que acudeixen a la festa de la Pasqua perquè pensin correctament sobre Jesús, perquè tots confiem en tu. I testimoniem amb tota la gent que ets just i no tens miraments per les persones. [11| Persuadeix, doncs, la multitud de no deixar-se enganyar sobre Jesús; perquè tota la gent i tots nosaltres et creiem.
james_heges_04 (8K)
Aixeca't, doncs, sobre el pinacle del Temple perquè puguis estar en lloc ben visible i les teves paraules siguin escoltades amb facilitat pel poble, perquè totes les tribus han acudit amb motiu de la Pasqua, i també alguns dels gentils.
james_heges_05 (4K)
[12] Així doncs, els esmentats escribes i fariseus, van situar Jaume sobre un pinacle del Temple i li van cridar: "Oh tu, el Just a qui tots hem de creure, des que el poble segueix Jesús que va ser crucificat, declara davant nostre quina és la porta que condueix a Jesús.
james_heges_06 (6K)
[13] Però ell va replicar en veu alta: Per què em pregunteu sobre Jesús, el Fill de l'Home? Éll està assegut ara al cel, a la dreta del Gran Poder, i està a punt de baixar dels núvols del cel.
james_heges_07 (4K)
[14] I com molts es van veure confirmats i glorificats per aquest testimoniatge de Jaume, i van dir: ¡Hosanna al Fill de David!.
Els mateixos escribes i fariseus es van dir entre si: Hem fet malament en permetre tal testimoni en favor de Jesús, però anem ara i agafem-lo perquè ells tinguin por de creure-hi.
james_heges_08 (7K)
[15] I llavors van cridar: ¡Oh, oh, el mateix Just ha estat enganyat!, i van complir allò que està escrit a Isaïes: Traiem al just perquè ens resulta insuportable; llavors menjaran el producte de les seves obres.
james_heges_09 (5K)
Van pujar, doncs, i van precipitar el just. [16] I llavors perseguint-lo es van dir: Lapidem a Jaume el Just. I van començar a lapidar-ho, doncs no va morir en ser llançat a baix, sinó que, tornant-se, es va agenollar i va dir: T'ho suplico, oh Senyor Déu i Pare, perdona'ls, doncs no saben el que fan.
james_heges_10 (6K)
[17] Tanmateix, el van aclaparar amb pedres; i un dels sacerdots, fills de Recab, fill de Recabim, del qual el profeta Jeremies va donar testimoni, va cridar: Atureu-vos!, què feu? El just prega per vosaltres. Llavors, un bataner que hi havia entre ells va agafar el bastó amb el qual batanava la roba i va colpejar al cap de l'home just.
james_heges_11 (7K)

Text castellà

Text bilingüe grec-francès

Text anglès

[18] Va ser així que Jaume va ser martiritzat. Va ser enterrat en un lloc prop del temple, on encara avui es pot veure el seu monument. Va donar als jueus i als grecs el veritable testimoni que Jesús és el Messies. I poc després, Vespasià els va assetjar.
james_heges_12 (5K)

Segons les Pseudo-Clementines

Una altra presentació la trobem a la literatura pseudo-Clementina: una disussió en el temple entre Jaume i Caifàs acaba en un bany de sang, encara que Jaume, que ha estat llançat d'escales avall, en sortirà només coix.

Literatura
Pseudo-Climentina

Una història una mica semblant es presenta al segle II dC a Recognitiones Pseudo-clementines (I. 66-70). En aquest relat, Jaume puja al Temple amb la seva congregació (incloent Gamaliel) i hi troba una gran multitud encapçalada pel gran sacerdot Caifàs. Comença una disputa, moderada per Gamaliel, amb Caifàs sobre la creença en Crist i diverses qüestions bíbliques, una discussió que acaba en vessament de sang quan es produeix una massacre dels cristians al Temple. La persona que ordena la matança entra al Temple i, prop de l'altar, branda un tió d'altar (1.70.1, 6). Aleshores en Jaume és llançat des de dalt de les escales, encara que no es diu que sigui mort (1.70.8).

*     *     *

Als primers segles cristians es va lliurar, pels diversos bàndols, una bona batalla literària: una de les proves d'aquesta batalla és el conjunt de textos que reben el nom de literatura pseudo-Climentina, que són part d'una polèmica contra el cristianisme ortodox, contra la "proto-ortodoxia".
Ferdinand Christian Baur (1792 - 1860) i l'escola de Tubinga (fundada per ell) van considerar tota aquesta literatura "contra" com a textos molt importants, ja que mostraven una etapa primitiva del cristianisme jueu.
S'atribuïen a Climent, bisbe de Roma i suposat autor de la Carta Primera de Climent als corintis, conservant-se dues col·leccions de textos:

 • Un conjunt de vint Homilies en què Climent comenta els seus viatges i aventures, inclosos els seus amplis contactes amb l'apòstol Pere, que l'havia convertit a la fe de Crist.

L'existència de les Homilies és coneguda des del segle XVI (entre 1572-1578), gràcies a la investigació en biblioteques del jesuïta palentí Francisco Torres (Turrianus), que les va treure a la llum.
No obstant això, la versió més coneguda, i probablement diferent de la trobada per Torres, va ser la de Cotelerius, el 1672, a partir d'un manuscrit conservat a París, però faltant el vintè llibre i parcialment el dinovè.

 • Un informe en deu llibres (precedits d'una carta de Pere a Sant Jaume, el germà de Jesús i líder de l'església de Jerusalem) dels viatges de Climent, emmarcats en una recerca dels seus parents perduts, a qui troba (d'aquí el títol de l'obra: Recognitiones.

La relació entre les dues obres és molt complexa i és una de les qüestions més espinoses de l'antiga literatura cristiana.

Ambdós textos es remuntarien a un document més antic, modificat i editat de diverses maneres al llarg dels anys.

Alguns d'aquests escrits adopten una posició pròpia dels cristians jueus (els ebionites) i s'oposen obertament (especialment en certes parts de les Homilies [2, 17.19]) a les formes de cristianisme defensades pels proto-ortodoxos dels segles II-III que van seguir Pau en el seu rebuig de la llei mosaica.

L'evangeli predicat per Pere (vigència i validesa de la Llei per a tots els cristians) és contraposat a les herètiques idees de Pau (mal disfressat darrere de la figura de Simó el Mag), a qui se li atribueix un missatge cristià, literalment, sense Llei.

*     *     *

L'any 1930 Oscar Cullmann va publicar Le problème littéraire et historique du Roman pseudo-clémentin. Étude sur le rapport entre le gnosticisme et le judéo-christianisme.

Segons ell aquest Roman ens havia arribat sota dues modalitats:

 • Les Homilíes, en grec, precedides de tres documents:
 • Les Recognitiones (en el sentit de "retrobaments"), en una traducció llatina, a partir de un text grec, del segle IV de Rufinus d'Aquilea (mort el 410)

Les tesis d'Oscar Cullmann

 1. Postula l'existència d'una font comuna, Escrit fonamental o Escrit base (Grundschrift) a les Homilíes (que han reproduit més fidelment les doctrines de la font) i a les Recognitiones (que han conservat millor l'esquema general de l'obra), i proposa una reconstitució possible a partir dels fragments comuns.
 2. Aquest Escrit base mostraria l'existencia de tres fonts, que un jueu-cristià, escriptor de talent, hauria barrejat, produint la primera novel·la cristiana.
 1. Les Predicacions de Pere, font jueu-cristiana.
 2. Una Apologia jueva d'origen oriental (discussió sobre el politeisme, sobre el fatalisme i sobre la providència) se adjunta al Itinerari de Pere.
 3. Una trama novel·lesca, seguint la novel·la grega.
 1. Estudia la relació entre el gnosticisme i el jueu-cristianisme

Una valoració

Els descobriments posteriors de Qumrán i Nag-Hammadi no han confirmat totes les hipòtesis de Cullmann, però han fet justícia a la seva intuïció sobre l'extraordinària diversitat de les representacions, expressions, temptatives d'elucidació que havia produït el judaisme en la seva crisi socio-cultural sense precedents i que, tant el judaisme com el cristianisme antic només podien ser compresos en la multiplicitat de les seves manifestacions.

Extractat de
Pierre Geoltrain
Le Roman Pseudo-clémentin
depuis les recherhes
d'Oscar Culmannpublicat a
Le judéo-christianisme
dans tous ses états

*     *     *

EL GRUNDSCHRIFT o ESCRIT BASE

*     *     *

    
LXV. Tumult aturat per Gamaliel
Quan vaig dir això, tota la multitud dels sacerdots es va indignar, perquè els havia anunciat l'enderrocament del temple.
Gamaliel, un cap del poble, que era secretament el nostre germà en la fe, però pel nostre consell es va quedar entre ells, va veure que estaven molt enfurismats i moguts amb una ràbia intensa contra nosaltres, es va aixecar i va dir:
"Calleu-vos una estona, homes d'Israel, perquè no enteneu la prova que teniu a sobre. No us fiqueu, doncs, amb aquests homes; perquè si actuen per consell humà, aviat s'acabarà; però si ve de Déu, per què pecareu sense causa i sense guanyar res? Perquè qui pot dominar la voluntat de Déu?.
Ara, doncs, com que el dia s'acosta cap al vespre, demà,jo mateix, discutiré amb aquests homes, en aquest mateix lloc, davant vostre, perquè pugui oposar-me obertament i refutar clarament tots els seus errors."

Amb aquest discurs seu, la fúria es va frenar fins a cert punt, sobretot amb l'esperança que l'endemà ens condemnessin públicament pels nostres errors; i així va acomiadar el poble pacíficament.
LXVI. Es reprèn la discussió
Ara, quan vam arribar al nostre Jaume, mentre li detallàvem tot el que s'havia dit i fet, vam sopar i ens vam quedar amb ell, passant tota la nit suplicant a Déu Totpoderós, perquè la disputa que s'acostava mostrés la veritat inqüestionable de la nostra fe.
Per això, l'endemà, el bisbe Jaume va pujar al temple amb nosaltres i amb tota l'església. Allà vam trobar una gran multitud, que ens esperava des de mitjanit. Per això ens vam posar a la mateixa posició que abans, per tal que, dempeus en un lloc elevat, poguéssim ser vists per tota la gent.
Aleshores, quan es va fer un profund silenci, Gamaliel, que, com hem dit, era de la nostra fe, però que per una dispensa es va quedar entre ells, perquè si en algun moment intentaven alguna cosa injusta o dolenta contra nosaltres, pogués o per consells hàbilment adoptats, o avisant-nos, per tal que fóssim en guàrdia i poguéssim evitar-los.
Com si actués, doncs, contra nosaltres, mirant primer a Jaume el bisbe, es va dirigir a ell d'aquesta manera:
LXVII. Discurs de Gamaliel
Si jo, Gamaliel, no considero cap deshonor ni al meu saber ni a la meva vellesa aprendre alguna cosa dels nens i dels incultes, si adquirir-la fos en benefici o en seguretat (qui viu raonablement sap que res és més preuat que l'ànima), no hauria de ser objecte d'amor i de desig per a tots, aprendre allò que no sabem i ensenyar allò que hem après?
Perquè és ben cert que ni l'amistat, ni la parentela, ni el poder noble, han de ser més preuats per als homes que la veritat.
Per això, germans, si en sabeu alguna cosa més, no deixeu de manifestar-lo davant del poble de Déu aquí present, i també davant dels vostres germans.
Tot el poble escoltarà de bon grat i en perfecta quietud el que digueu.
Perquè, per què no ho hauria de fer la gent, quan fins i tot em veuen igualment disposat a aprendre de tu, si potser Déu t'ha revelat alguna cosa més?
Però si en alguna cosa sou mancats, no us avergonyiu de ser ensenyats de la mateixa manera per nosaltres, perquè Déu ompli tot el que falta a banda i banda.
Però si ara us agita alguna por a causa d'alguns de la nostra gent que tenen prejudicis contra vosaltres, i si per por de la seva violència no us atreviu a parlar obertament dels vostres sentiments, per tal que us alliberi d'aquesta por, us juro obertament, per Déu totpoderós, que viu per sempre, que no permetré que ningú us posi les mans a sobre.
Com que teniu, doncs, tot aquest poble com testimoni d'aquest jurament meu, i teniu com a penyora adequada el pacte del nostre sagrament, que cadascú de vosaltres, sense cap mena de dubte, declari el que ha après; i nosaltres, germans ,escoltem amb ganes i en silenci
LXVIII. La regla de la fe
Aquestes paraules de Gamaliel no van agradar gaire a Caifàs; i mantenint-lo sota sospita, segons semblava, va començar a insinuar astutament en les discussions: perquè, somrient del que havia dit Gamaliel, el cap dels sacerdots va demanar a Jaume, cap dels bisbes, que el discurs sobre Messies no fos extret sinó de les Escriptures: "Perquè puguem saber", va dir, "si Jesús és el mateix Messies o no".
Aleshores Jaume va dir: "Primer hem de preguntar-nos de quines Escriptures especialment hem de derivar la nostra discussió".
Llavors, amb dificultat, vençut finalment per la raó, respongué, que s'havia de derivar de la llei; i després també va fer esment dels profetes.
LXIX. Dues vingudes de Messies
El nostre Jaume va començar a mostrar-li que tot allò que diuen els profetes ho havien pres de la Llei i el que havien dit era conforme a la Llei.
També va fer algunes declaracions respecte als llibres dels Reis, de quina manera i quan, i per qui van ser escrits, i com s'han d'utilitzar.
I quan va haver parlat més a fons sobre la llei, i va haver, mitjançant una exposició molt clara, posat a la llum tot allò que hi havia sobre Messies, va demostrar amb les proves més abundants que Jesús és el Messies, i que en Ell s'havien complert totes les profecies relacionades amb el seu humil adveniment.
Perquè va mostrar que estan anunciades dues vingudes d'ell: una en humiliació, que ha ja complert; l'altre en glòria, que s'espera que s'acompleixi, quan vindrà a donar el regne als qui creuen en Ell i observen tot allò que Ell ha manat.
I quan va haver ensenyat clarament a la gent sobre aquestes coses, va afegir també això: que si un home no és batejat amb aigua, en nom de la triple benedicció, com va ensenyar el veritable profeta, no pot rebre la remissió dels pecats ni entrar en el regne dels cels; i va declarar que aquesta és la prescripció del Déu no engendrat.
I afegí també això:
"No us penseu que parlem de dos déus no engendrats, o que un es divideix en dos, o que el mateix es fa home i femella.
Però parlem de l'únic Fill unigènit de Déu, no sorgit d'una altra font, sinó inefablement autooriginat; i de la mateixa manera parlem del Paràclit
".
Però quan havia parlat també d'algunes coses sobre el baptisme, durant set dies consecutius va persuadir a tot el poble i al gran sacerdot que s'afanyessin immediatament a rebre el baptisme.
LXX. Tumult provocat per Saül
I en aquell moment en què havien de venir i ser batejats un dels nostres enemics, entrant al temple amb uns quants homes, va començar a clamar i a dir:
"Què voleu dir, homes d'Israel? Per què us apresseu tan fàcilment? Per què us porten de cap els homes més miserables, que són enganyats per Simó, un mag?".
Mentre ell parlava així, i afegia més en el mateix sentit, i mentre el bisbe Jaume el refutava, va començar a emocionar el poble i aixecar un tumult, perquè el poble no pogués escoltar el que es deia.
Per això va començar a confondre tots amb crits, i a desfer el que s'havia arranjat amb molta feina, i alhora a retreure els sacerdots, a enfurir-los amb injuries i maltractaments i, com un boig, a excitar tots, a assassinar, dient:
"Què feu? Per què dubteu? Oh, lents i inerts, per què no els posem les mans a sobre i fem trossos a tota aquesta gent?"
Quan va dir això, primer, agafant un gros tió de l'altar, va donar l'exemple de colpejar. Llavors també altres, veient-lo, es van comportar amb la mateixa disposició.
Llavors es va produir un tumult a banda i banda, dels que colpejaven i dels que eren colpejats. Es va vessar molta sang; es va produir una fugida confusa, enmig de la qual aquell enemic va atacar Jaume, i el va llançar de cap des de dalt de les escales; i suposant-lo mort, no es va preocupar d'infligir-li més violència.

Text anglès

El texto a tres columnes
anglès-castellano-català

    
LXXI. Fugida a Jericó
Però els nostres amics el van aixecar, perquè eren més nombrosos i més poderosos que els altres; però, pel seu temor de Déu, més aviat es van deixar matar per una força inferior, que no matar els altres.
En arribar el vespre, els sacerdots van tancar el temple, i nosaltres vam tornar a casa de Jaume i hi vam passar la nit en pregària. Després, abans de fer-se de dia, vam baixar a Jericó, amb 5.000 homes. Llavors, al cap de tres dies, un dels germans de Gamaliel, a qui hem esmentat abans, va venir a trobar-nos, i ens va comunicar secretament que aquell enemic havia rebut l'encàrrec de Caifàs, el gran sacerdot, perquè arrestés tots els qui creien en Jesús, i anés a Damasc amb les seves cartes, i que allà també, emprant l'ajuda dels infidels, fes estralls entre els fidels. I que s'apressava a Damasc sobretot per això, perquè creia que Pere hi havia fugit.
I uns trenta dies després es va aturar en el seu camí mentre passava per Jericó anant a Damasc. En aquell temps estàvem absents, havent sortit als sepulcres de dos germans que cada any s'emblanquejaven per si mateixos, amb el qual es va frenar la ira de molts contra nosaltres, perquè veien que els nostres germans eren recordats davant Déu.

El Segon Apoalipsi d'en Jaume

Una tercera i encara més obscura descripció de la mort de Jaume la trobem en el segon apocalipsi d'en jaume de la biblioteca de Nag-Hammadi, el quart tractat del còdex V (NHC V), que podria sert anterior al primer apocalipsi d'en jaume.

El coòdex V
de Nag Hammadi

En aquest còdex trobem dos Apocalipsis d'en Jaume, l'un a continuació de l'altre, amb el mateix títol, precedits per l'Eugnoste el Benaurat i per l'Apocalipsi de Pau i seguits per l'Apocalipsi d'Adam. El text copte (en el dialecte sahídic) dels dos escrits seria una traducció de l'original grec. La secció d'aquest còdex està molt deteriorada.
Els dos escrits són apocalipsis en el sentit gnòstic, és a dir, revelacions especials del Senyor, especialment del Senyor ressuscitat.

La figura de Jaume
a la literatura gnòstica

Ja molt honrada en els cercles jueu-cristians, la figura de Jaume es convertiria a la literatura gnòstica en la figura elegida. Seria el representant per excel·lència del pas del judaisme i del cristianisme tradicional a la gnosi. En els dos escrits del còdex V és presentat com el depositari i guardià d'una revelació rebuda de Jesús.

El Segon Apocalipsi d'en Jaume es presenta com "El discurs que ha pronunciat Jaume el Just a Jerusalem" (44,13-15). Jaume queda identificat com aquell que "ha rebut la revelació de part del pleroma incorruptible" (46,6-8) i el seu paper com beneficiari i mediador de la revelació i de la salvació és fortament posat en evidència.

El Segon Apocalipsi
d'en Jaume

La part principal d'aquest escrit està dividida en dues parts: la primera narra la trobada de Jaume amb el Senyor abans de la passió, i la segona la trobada després de la resurrecció. Una revelació secreta i suprema es dona a la segona trobada i va acompanyada d'un petó del Senyor a Jaume. Tanmateix, no són dos diàlegs, sinó dos discursos del Senyor a Jaume, que aquest mateix relata en un discurs a la multitud al Temple. El tema central és el tema de la salvació entesa com a victòria sobre els arconts i el retorn al pleroma. Una gran part de la revelació posterior a la resurrecció està dedicada a la superioritat del Pare celestial sobre el Demiürg.

Al final de l'Apocalipsi, Jaume anima la multitud a renunciar a "aquest camí dur (que) és canviant" (59:1-2) i a seguir el Senyor a través d'ell. Els sacerdots decideixen llavors matar-ho: el fan fora del Temple i l'apedreguen. Jaume mor pregant "Déu i Pare meu" (62,12) perquè l'alliberi d'aquest món i el porti a la vida veritable.

     Per això, us dic: Heus aquí, us he donat la vostra casa, que dieu que Déu ha fet, aquella casa en què va prometre que us donaria una herència per mitjà d'ella.
Aquesta casa la condemnaré a la destrucció i a la burla dels que estan en la ignorància. Perquè vet aquí, els qui jutgen deliberen...
Aquell dia, tot el poble i la multitud es van molestar, i van demostrar que no s'havien convençut. I es va aixecar i va sortir havent parlat d'aquesta manera.
I va entrar de nou aquell mateix dia i va parlar unes hores.
I jo estava amb els sacerdots i no vaig revelar res de la relació de parentiu,
perquè tots deien a una veu: Vine, apedregem el Just.
I es van aixecar i van dir: Sí, matem aquest home perquè sigui pres d'entre nosaltres. Perquè no ens servirà de res.
I ells eren allà i el van trobar dret al costat de les columnes del temple, al costat de la pedra angular. I van decidir tirar-lo avall des de l'altura, i el van fer caure.
I ells, en mirar-lo, veieren que encara vivia. Ells [...].
El van agafar i el van colpejar mentre l'arrossegaven pel terra.
El van estirar i li van posar una pedra a l'abdomen. Tots van posar els seus peus damunt d'ell, dient: Has errat!
De nou el van aixecar, ja que era viu, i el van fer cavar un forat. El van fer posar-hi.
Després d'haver-lo tapat fins a l'abdomen, el van apedregar d'aquesta manera.
I va estendre les mans i va dir aquesta pregària, no la que acostumava a dir:

Mon Déu i mon Pare,
que m'has salvat d'aquesta esperança sense vida
i que m'has vivificat per un misteri de la teva bondat,
no permetis que s'allarguin per mi aquests dies d'aquest món
i fes que el dia de la teva llum, a on no hi resta cap mos de nit, brilli sobre mi.

Climent d'Alexandria

De la mort d'en Jaume també en parla Titus Flavius Clemens, un dels homes més erudits del segle II, més conegut com Climent d'Alexandria. Va dirigir l'Escola Catequètica d'Alexandria a partir de l'any 190, a on tinguè com alumne a Orígenes.

climent_00 (282K)
`Upotu,pwsej

Ho sabem gràcies a Eusebi que, a la historia ecclesiastica, ens ha conservat alguns fragments de les Hypotyposes d'en Climent, una obra d'exègesi bíblica, ara perduda.

Més sobre Jaume segons Climent
a través d'Eusebi (Hist. Eccles II, i)

[3] Clément, en el sisè llibre de les seves Hypotyposes, ho indica així:
En efecte, diu que Pere i Jaume i Joan, després de l'ascensió del Salvador, encara que havien estat honrats més que els altres per ell, no van reclamar aquesta glòria, sinó que Jaume el just va ser escollit bisbe de Jerusalem.

[4] El mateix escriptor, al llibre setè de la mateixa obra, també diu d'ell:
El Senyor, després de la resurrecció, va donar coneixement a Jaume el just, a Joan i a Pere, i aquests el van donar a la resta dels apòstols, i aquests als setanta deixebles, un dels quals era Bernabé.

    
Eusebi, Hist. Eccles, II, i
[5] Hi havia dos Jaume; l'un, el just, que, llançat des de dalt del temple, va ser colpejat amb un bastó de batanista fins a la mort i l'altre al qual li van tallar el cap.
climent_02 (7K)
Eusebi, Hist. Eccles, II, xxiii
Les circumstàncies de la mort d'en Jaume ja han estat indicades a una cita de Climent. Aquest explica que fou precipitat des de dalt del temple i rematat a cops de bastó.
climent_01 (10K)

A manera de conclusions

Hegessipus, les Recognitiones Pseudo-Clementines, el Segon Apocalipsi d'en Jaume i Climent d'Alexandria tenen similituds com diferències. En primer lloc, tots quatre depenen, directament o indirectament, d'una font de principis del segle II, o almenys d'una tradició antiga comuna que mantingués restes d'una jueva. Com aresultat, les quatre narracions inclouen dos trets bàsics comuns: la predicació al/sobre el Temple i la lapidació de Jaume.

Totes aquestes fonts situen el conflicte entre Jaume i els seus oponents (ja siguin el gran sacerdot, els sacerdots, els escribes i fariseus, o simplement la multitud) al Temple. Jaume hauria pogut cometre diversos actes prohibits:

 • Hegesippus argumenta que Jaume entra al santuari (naos) quan prega pel perdó del poble, la qual cosa implica que actua com un sacerdot, cosa que seria considerada una transgressió greu contra el culte del Temple.
 • El Segon Apocalipsi d'en Jaume esmenta específicament que Jaume predica que el Temple està "condemnat a la destrucció i la burla"
 • Tant a Hegesippus com a Recognitiones, Jaume predica sobre la creença en el Messies al Temple.
 • Hegesippus, Recognitiones i el Segon Apocalipsi d'en Jaume assumeixen un interès per part de Jaume per assistir a la Muntanya del Temple (Hegesippus fins i tot el descriu com actuant com un (gran?) sacerdot), sigui com a lloc de culte o com a lloc de predicació.

És important constatar que aquests autors ja no valoren el sistema de culte jueu.

 • Només el Segon Apocalipsi d'en Jaume descriu una posició explícita anti-Temple explicant la profecia de Jaume sobre la seva destrucció com el càstig de Déu als jueus per la seva "ignorància" (del Messies).

I algunes preguntes que ens queden...

Com va arribar Jaume a liderar la comunitat de Jerusalem?

Maniobrà Maria perquè el seu altre fill seguís liderant el grup?

Per què en van condemnar?

Per què els Fets dels Apòstols no diuen res de la mort d'en Jaume?