Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
Qui és en Georges Morel?


El que va publicar le monde a la mort de Georges Morel.


La crítica de Paul Valadier, jesuïta, redactor en cap de la revista Études (1981-1989), a Georges Morel a la seva obra jésus-christ ou dionysos, publicada el 1979.
UN TEXT D'EN GEORGES MOREL
PERQUÈ SÓN
I SEGUEIXEN SENT PA I VI...

Trencar amb el sistema cristià dels seus signes no és necessàriament trencar amb algunes qüestions plantejades en aquest sistema. Per contra, és solidaritzar-se amb l'experiència de Jesús, en allò que aquesta té per nosaltres de permanent.

Per exemple, a propòsit del pa i del vi "eucarístics".

És perquè són i segueixen sent pa i vi que a través d'ells l'Altre ens pot assenyalar i que nosaltres, per la nostra part, podem dirigir-nos vers ell.

De fet, homes i dones encara poden retrobar-se avui en memòria d'aquest home la vida i la mort del qual segueixen sent molt significatives. La vida i la mort d'un príncep i d'un pobre a la recerca de l'amor de l'Altre i de l'amor dels altres.

Al voltant d'una taula, al final d'un àpat, poden refer els gestos que va fer: prendre pa, trencar-lo, compartir-lo, beure a la mateixa copa i, per aquests gestos, donar gràcies a l'Amor.

No és un acte de representació retrospectiva, sinó un acte de presència, un estar junts, un aquí i un ara que implica la decisió renovada de buscar, sense paraules buides, estimar una mica menys mal a l'Altre i als altres, en la mort al jo egocèntric -i qui sap? - en el do de la vida física.

Perquè són i segueixen sent el pa i el vi materials, ens recorden tot seguit que la fraternitat no és més que una mentida, si no lluita diàriament per un món on les nocions de llibertat i igualtat deixin una mica de ser ideologies pures, és a dir, subterfugis.

La traducció és meva:
si podeu ajudar a millorar-la:
sscu@tinet.cat

Rompre avec le système chrétien des signes, ce n'est pas nécessairement rompre avec certaines questions posées sous ce système. C'est au contraire se montrer solidaire de l'expérience de Jésus en ce qu'elle a pour nous de permanent.

Ainsi à propos du pain et du vin "eucharistiques".

C'est parce qu'ils sont et resten du pain et du vin que par eux l'Autre peut nous faire signe et que de notre côté nous pouvons nous tourner vers lui.

Des hommes en effet peuvent aujourd'hui encore se réunir dans la mémoire de cet homme dont la vie et la mort demeuren hautement significatives. La vie et la mort d'un prince et d'un pauvre à la recherche extrême de l'amour de l'Autre et de l'amour d'autrui.

Autour d'une table, à l'issue d'un repas, ils peuvent refaire les gestes qu'il a fait: prendre du pain, le rompre, le partager, boire à la même coupe, et par ces gestes rendre grâces à l'Amour.

Ce n'est pas un acte de représentation rétrospective, mais un acte de présence-ensemble, un ici et maintenant qui im plique la décision renouvelée de chercher, sans se payer de mots, à aimer un peu moins mal l'Autre et autrui dans la mort au moi égocentrique -et qui sait?- dans le don de la vie physique.

Parce qu'ils sont et resten du pain et du vin matériels, ils nous rappellent immédiatement que la fraternité n'est que mensonge, si elle ne combat quotidiennement pour un monde où les notions de liberté et d'égalitté cessent un peu d'être de pures idéologies, d'est-à-dire des alibis.

Georges Morel
Questions d'homme:
Jésus dans la théorie chrétienne

P. 216
Ed. Aubier (1977)

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
9 octubre 2019
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes