Temes teològics
Temes bíblics
Temes eclesials
Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)
Catequesi eucarística (2006)
Catequesi sobre el Parenostre (1012)
Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2015)
Fragments de Alfredo Fierro a Después de Cristo (2015- )
Resumint pàgines de Georges Morel
Alfred Loisy i el modernisme
Spong, el bisbe episcopalià (2000)
Què diuen de Jesús les Teologíes Indígenes? (2001)
Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Amb el pretext d'una enquesta (1998)
Sants i santes segons Miquel Sunyol
Temes sorgits a Lamiarrita
In memoriam

  En construcció

Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 novembre 2008
Actualitzat: juliol 2022
Per dir la teva Pàgina principal de la web