En Siscu
EN EL XXV ANIVERSARI
DE LA MORT
D'EN FRANCESC VINYES I SABATÉ

FALSET 11 d'abril 1949 - 16 desembre 1986 TARRAGONA

1

Imatge i lletra

Una presentació en power-point. A escollir: Office 2003 / Office 2007
(power_siscu.pps /power_siscu.ppsx)

2

Un testimoni i una esperança

Els records d'amigues i amics en el Primer Aniversari de la seva mort que vam reunir en un fullet.
(/fulleto1/fulleto.pdf)

Necessitaràs l'Acrobat Reader
Si no el tens...
Doble click...       Para obtener el Acrobat Reader

3

Dos anys de correspondència

Entre Francesc Vinyes i Josep Farràs (juliol 1974 - juliol 1976)
(/cartes/siscu_farras.pdf)

4

Els aniversaris successius

15 anys de convocatòries. Sempre hi havia un tema per a parlar-ne tot recordant-lo
(/anivers/aniversaris.pdf)

5

Àlbum de fotos

Si estàs connectat a internet
Si no estàs connectat a internet
(/fotos)

6

Alguns documents

Carta del Dr. Pont i Gol als capellans obrers dels Països Catalans reunits a La Selva en la seva 4 Trobada i la resposta signada pel Siscu i per l'Agustí.
(pontigol.pdf)

Esbós de prèdica d'en Siscu per la festa de la Mare de Déu d'agost (any 1975)
(sermo_maria.pdf)

Carta del Dr. Ramon Torrella als "Estimats mossens Ricard i Agustí" en el primer aniversari de la mort d'en Siscu
(torrella.pdf)

7

Les "manualitats" d'en Siscu

¿Un Jesús sacerdot? (/manualitats/sacerdot.pdf)

Un sant Francesc d'Assís (/manualitats/sant_francesc.pdf)

Esbós d'estil mironià preparat per a un previst mural al barri d'Icomar. (/manualitats/miro.pdf)

Sopa de lletres política (/manualitats/sopa_lletres.pdf)

L'argument empressarial. Publicat a la farola nº 7 (febrer 1984) (/manualitats/empressari.pdf)

Un esbós... Vés a saber què tenia en el cap (/manualitats/esbos_01.pdf)

I un altre del mateix estil... (/manualitats/esbos_02.pdf)

8

Punt de llibre
(punt_llibre.pdf)

I si en vols fer més
(punt_llibre.pub)

9

Carta oberta a un amic
(poema_joan.pdf)

Poema d'en Joan Roig i Montserrat. (Només text)
(poema_joan.doc)

En el XXV aniversari de la seva mort amigues i amics es van tornar a reunir per recórrer junt una vida que encara té sentit. Aquesta fou la participació d'en Miquel Sunyol.

11

diari de tarragona

Edició del 17 de desembre de 1986