Ir a la versión castellana
Vols veure les cites bíbliques
en el seu text hebreu i grec?
Si no les veus,
doble click...click2 (1K)
Internet Explorer no mostra bé el text grec.
Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...
Només text
Explorador recomanat: Mozilla Firefox Consells de lectura I uns consells del segle XIV... Si és la teva primera visita...
L'EUCARISTIA DE LA DIDAJÉ

O Doctrina dels Dotze Apòstols

Un cop estigueu saciats, donareu gràcies d'aquesta manera:
En primer lloc, en el moment de la copa.
Et donem gràcies, Pare sant, pel teu sant Nom,
que vas fer habitar en els nostres cors,
i també pel coneixement,
i la fe i la immortalitat,
que ens has donat a conèixer
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.

Es passa la copa de vi entre els participants

I en el moment del tros de pa:
Et donem gràcies, Pare nostre,
per la vida i pel coneixement
que ens has donat a conèixer.
Tu, que has creat totes les coses
per causa del teu nom,
menjar i beguda per a fruir-ne
has donat als homes,
a fi de què et donessin gràcies;
però a nosaltres ens has regalat
menjar espiritual
i beguda i vida eterna
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.

Es distribueix el pa entre els participants

Recorda't, Senyor, de la teva Església
Com aquest pa trossejat
estava dispersat per les muntanyes
i, un cop reunit, s'ha fet un,
així, doncs, que la teva església,
feta perfecta en l'amor,
sigui santificada i reunida
des de les extremitats de la terra
cap el teu regne.
Aclamació final
Perquè teva és la glòria
i el poder
per Jesús el Messies
pels segles.

Que vingui la gràcia
i passi aquest món!
Hosanna al Déu de David!
Maran ata! (Vine!). Amen

Si ho vols recordar:
L'eucaristia a la Didajé

*     *     *

Temes relacionats ja publicats

COM POT DONAR-NOS AQUEST LA SEVA CARN PER MENJAR?
L'Eucaristia, un ritual de l'Edat de Pedra?
Un sermó a la festa del Corpus Christi
LES DIVERSES EUCARISTIES
Una catequesi eucarística
L'existència de diverses maneres de celebrar "eucaristies" en els primers anys posteriors a la mort de Jesús, ens condueix a pensar que el "darrer sopar" dels nostres menjadors és una representació més d'allò que les pintures rupestres de les coves prehistòriques ja ens volien dir
SALVATS, DE QUÈ?
Una reflexió pasqual en forma de sermó
Començant a donar una explicació a una de les meves ja antigues afirmacions: "que la història de salvació és un bon muntatge fílmic".
UN HOME VA MORIR PER TOTS
Quin sentit té avui dia?
Sermo in Dominica XII (21 juny)
¿SALVATS? SÍ. PERÒ ¿DE QUINA MANERA?
La interpretació sacrificial de la mort de Jesús, però en tenim d'altres...
Sermo in Dominica XXIX (18 octubre)
¿UNA SALVACIÓ UNIVERSAL?
¿DE MOLTS?      ¿DE TOTS?
A partir d'un sermó a la festa litúrgica de "Tots Sants"
LA TEOFÀGIA: MENJAR LA DIVINITAT
Els rituals sacrificiales de Dionís
Resumint a Georges Morel
¿UNA EUCARISTIA SACRIFICIAL?
Si no tens una teologia sacrificial
¿per què ens fas una eucaristia sacrificial?
Reflexions sobre una eucaristia celebrada al final d'una reunió de jesuïtes
Jesús de Natzaret, ¿l'únic redemptor universal?
Com un home,
situat en unes coordenades històriques i greogràfiques molt precises,
pot "salvar" a tota la humanitat?
Seguint el pensament de Georges Morel
Fragment d'una carta a Andrés Torres Queiruga
Esgarrifances em van agafar quan ens vas fer "oferir la sang del teu Fill".
*     *     *
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol

sscu@tinet.cat
28 juny 2020
Per dir la teva Pàgina principal de la web

Altres temes

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)       Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)
Fragments de n'Alfredo Fierro       Resumint pàgines de Georges Morel    Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)      Sants i santes segons Miquel Sunyol
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)