Si vols llegir les cites bíbliques en el seu text grec... ¿Ja tens la "Bwgrkl.ttf"?

Per a veure el text en grec,
pitja amb el botó dret del ratolí sobre

Bwgrkl.ttf

i guarda'l en el teu ordinador,
en el subdirectori corresponent,
per exemple: c:/windows/fonts


I si encara no ho has fet
aprofita per copiar la

Bwhebb.ttf

i així podràs llegir també l'hebreu.

Internet Explorer no mostra bé el text grec. Utilitzeu altres exploradors: Mozilla Firefox, GoogleChrome...

També podeu obtenir-les de:

Download the BibleWorks Greek and Hebrew fonts for Windows

I si ets del clan Macintosh...

Download the BibleWorks Greek and Hebrew fonts for Macintosh