Aquests som nosaltres durant una classe de Teoria Econòmica, pensant el format de la pàgina que us hem presentat.
Els autors som: Xavier Fàbregas   /   Francesc Piñas  /  Xavier Artola 
xfb.ig@alumne.etse.urv.es
fpd.ig@alumne.etse.urv.es
xam.ig@alumne.etse.urv.es 
fpd@tinet.fut.es

Tornar a la pàgina Principal