Roger de Llúria - ©LoLa Galicia

Roger de Llúria (Militar)

Els Llúria (o Lloria) eren un llinatge d'origen calabrès, probablement de la localitat de Lauria. Roger de Llúria va néixer a Scalea (Calàbria) vers el 1250, i arribà a terres catalanes el 1262, acompanyant la seva mare, que era dida i dama de Constança de Sicília. L'any 1270 el rei Jaume feu donació a Roger de Llúria de la vall de Seta, a la comarca valenciana del Comtat, i sis anys més tard el nomenà alcaid de Cocentaina i li encarregà el repoblament del lloc. La Mediterrània occidental fou durant anys, el principal escenari de les seves accions victorioses, tot i que lluità també a les illes gregues durant el regnat de Jaume II. Morí a València, el 1305. El monument que Tarragona va dedicar a Roger de Llúria i que es troba a l'extrem oriental de la Rambla Nova és, per la seva concepció, la seva grandària, i l'impacte que ha exercit a l'espai urbà, el més destacat de la ciutat. L'autor de l'escultura, Fèlix Ferrer i Galceran va ampliar la seva formació artística a París i a Roma.----------------------------------------------------------------------------------------------> Los Lauria ( o Lauria ) eran un linaje de origen calabrés , probablemente de la localidad de Lauria . Lauria nació en Scalea ( Calabria ) hacia el 1250, y llegó a tierras catalanas en 1262 , acompañando a su madre , que era nodriza y dama de Constanza de Sicilia . El 1270 el rey Jaime donó a Roger de Llúria del valle de Seta , en la comarca valenciana del Condado , y seis años más tarde lo nombró alcaide de Cocentaina y le encargó la repoblación del lugar . El Mediterráneo occidental fue durante años el principal escenario de sus acciones victoriosas , aunque luchó también en las islas griegas durante el reinado de Jaime II . Murió en Valencia, en 1305 . El monumento que Tarragona dedicó a Lauria y que se encuentra en el extremo oriental de la Nueva es , por su concepción , su tamaño , y el impacto que ha ejercido en el espacio urbano , lo más destacado de la ciudad . El autor de la escultura , Félix Ferrer Galceran , amplió su formación artística en París y en Roma .

1
2
3
cyberlo@cyberlo.com