NOVA TERMINOLOGIA BURSÀRIA


 

El lèxic de les persones que exerceixen la seva professió en el món borsàtil és ple de termes provinents fonamentalment de l'anglès. Les relacions internacionals de les economies i la seva projecció transfronterera serveixen moltes vegades com a excusa per a utilitzar innecessàriament veus angleses.

Cal tenir també present que alguns es creuen més importants si formen part de l'equip de brokers d'una societat que si són "únicament" intermediaris dels mercats financers.

Sovint, doncs, oblidem que en català tenim alternatives per traduir una denominació d'un altre idioma i optem per usar l'estrangerisme, la qual cosa suposa un empobriment de l'idioma.

L'objecte d'aquest treball es donar noves alternatives a l'ús d'anglicismes que encara no s'han traduït a la nostra llengua.
Tornar Terminologia proposada