Federació d’Associació de Veïns de Valls i Pedanies

 Orígens Federació

 Creació de la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Valls i Pedanies el 14 d’octubre de 1982.

La creació d’un coordinadora d’associacions de veïns sorgeix arrel d’uns debats que es realitzaven mensualment al Teatre Principal de la ciutat que s’anomenaven l’Ajuntament informa, on precisament  el més assidus eren les AA VV, les quals exposaven i sol.licitaven les seves mancances.

Allí es va comprovar que totes les associacions de veïns patien dels mateixos mals i es va decidir crear una coordinadora que aglutinés tots els interessos de les diverses AA VV, representant a aquestes associacions i respectant sempre els estatuts d’aquestes, la veu la portaria el president i es va crear una Junta: amb un vice-president, tresoreria, secretaria i una vocalia per cada AA VV que en formés part i s’anaven mantenint reunions periòdiques en les diverses àrees i àmbits.

El primer president fou en Jaume Bonet i Vallvey, Qui fou nomenat vallenc de l’any 1989,  -corresponent a l’any 1988-

Els barris fundadors foren:

  • Barri comarques,

  • Vivendes Clos

  • Blocs Muñoz

  • Colla Vella

  • La Xamora

  • Verge de la Candela,

  • Santa Úrsula.

  • La Fraternal

  • Rocabruna de Picamoixons.

 Es va arribar a tenir 16 associacions de veïns que formaven part de la coordinadora.

Fins l’any 1989 fou president el Sr. Bonet, juntament amb el Sr. Jesús Lavín i Sr. Joan Solé en la vice-presidència i el tresorer era el Sr. Fèlix Martí.

Posteriorment la presidència fou ocupada pel Sr. Cèsar Pau, qui substituí el Sr. Jaume Bonet.

La Federació s’engega amb un nou president l’any 1998, el Sr. Xavier Boltà.

El succeeix el Sr. Ramon Abellà a partir del dia 23 de maig de 2000, d’acord amb l’assemblea general ordinària es nomena una nova junta que es encapçalada pel Sr. Amadeu Traguany i Masoni.

Aquest any se celebraran els 20 anys de la F AA VV des de la seva craació com a Coordinadora d’Associació de Veïns.

La F AA VV forma part de la CONFAV i de la CVCT