Els inicis en la lluita, combinada per les reivindicacions socials i per les llibertats i la democrācia participativa, han marcat el carācter del moviment veīnal:

  • Una gran capacitat d’intervenciķ en els problemes locals de tot ordre.

  • Un enčrgic esperit reivindicatiu.

  • Una incansable voluntat de participaciķ.

De la forta activitat dels seus inicis histōrics ens resta el testimoni dels canvis que s’han produīt a les nostres viles i ciutats durant els primers ajuntaments democrātics.

El principal objectiu de les Associacions de Veīns ha estat sempre el model de ciutat, l’urbanisme; entčs com l’espai des d’on es poden exercir els drets fonamentals de la persona, els drets de ciutadania...

ˇ         El dret a l’habitatge

ˇ         El dret al treball

ˇ         El dret a la salut

ˇ         El dret a l’educaciķ

ˇ         El dret a la mobilitat

ˇ         El dret a la cultura

ˇ         El dret a la natura.

 

Marc jurídic
Confavc