how to build your own website

Convenis de col·laboració

En aquest espai "Convenis de Col·laboració" l'ACE vol donar-se a conéixer a altres institucions de carácter acadèmic, cultural, artístic, del món del col·leccionisme, etc.


A mida que es vagin signant aquests convenis de col·laboració mutua els hi donarem publicitat.


L'objectiu és compartir coneixements a través dels nostres respectius espais web.


Aquí us deixem el model de conveni: Exemple conveni de col·laboració