Enigmes

Des de temps molt llunyans l'home ha observat fets que s'escapen de la seva comprensió, d'altra banda la ciència tampoc ha sabut donat una explicació l'ògica davant d'uns fenòmens que no tenen sentit, i que s'aparten del raonament humà.

Aspectes paranormals