El Bandoler  "La Pera"

La Pera, el bandoler de Valls de nom Joan Serra  amb el ciri que portava a l'Església del Carme per cadascuna de les seves víctimes