Grup de Dones el Miracle de Tarragona

 
 
 
 

 

dones

 
 
 
Dibuix realitzat  per Pili Monje
 
 

DOMICILI SOCIAL: Via Augusta, 43    CP 43003 Tarragona.

E-mail: aavvmiracle@wanadoo.es

Finalitat de l'entitat 

Promocio i defensa dels drets fonamentals  segons els criteris  de la contistucio espanyola 1978.

Formacio, Informacio, activitats artistiques, activitats d'esbarjo, activitats sportives, etc.

En queda exclos l'anim de lucre.