ÈXTASI LÍQUID - GHB

Es tracta d’una substància anestèsica, amb efecte depressor del sistema nerviós i per tant molt diferent a l’èxtasi (pastilles) i també molt més perillosa.

En medicina s’ha deixat d’utilitzar pels seus efectes secundaris.
Normalment es troba en forma líquida. També es pot aconseguir en pastilles o en pols.

Efectes: A dosis baixes té efectes similars a l’alcohol: eufòria, desinhibició, relaxació, calmant...

Pot produir: Més sensibilitat a la pell, somnolència, disminució de les pulsacions, ansietat i pèrdua del coneixement.

La sobredosi es pot produir per error en la dosificació, ja que el límit entre una dosi segura i la sobredosi és petit.

PRECAUCIONS IMPORTANTS:
- Si s’obté en el mercat il·legal és difícil saber la concentració i la quantitat real que se n’ha pres. A partir d’1,5 grams el perill de sobredosi i pèrdua de consciència és alt.
- Si es barreja amb l’alcohol, tranquil·litzant o derivats opiacis el risc es multiplica.
- Assegurar-se que algú pugui demanar ajuda en cas necessari.
- Convé distanciar-ne els consums per evitar la tolerància i la dependència.
- Cal abstenir-se’n si s’ha de conduir i durant l’embaràs.

Índex