A

asunción

 

Amor

Sereno

Unidos

Niños

Como

Inocentes

Obligados a

Nadar en amoroso caldo