CARRERCARABASSA@telefonica.net

 

 

           
           

Amb voluntat d’impedir qualsevol atemptat urbanístic i contra els drets civils al carrer Carabassa, un grup de persones ens hem constituït en Col·lectiu en defensa del carrer Carabassa, recolzats per: l’Associació de Veïns del Casc Antic, Associació de Veïns del Bari Gòtic, Associació de Veïns de la Taula del Raval, Associació en Defensa de la Barcelona Vella, Sos Monuments, Col·lectiu del Forat de la Vergonya, la FAVB (Federació d’Associació de Veïns de Barcelona) i l’ACCA. Aquest és un carrer emblemàtic de Barcelona perquè té un edifici que pertany al conjunt  catalogat i protegit amb categoria B i considerat històric per la ciutat, com es reflecteix al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg IC, element 36. 

L’Ajuntament va aprovar una llei el 27 d’octubre de 2000, Pla especial de Protecció del Patrimoni, que deixa en indefensió tots els edificis que amb anterioritat a aquesta llei estaven protegits davant de qualsevol intervenció, al Catàleg de Patrimoni, amb una ordenança de protecció. Això fa possible que tan sols presentant un Pla Especial de qualsevol edifici protegit, si l’Ajuntament ho considera oportú, pot fer i desfer al seu antuvi. Això és el que està passant al Carrer d’en Carabassa. L’Ajuntament ha aprovat inicialment un Pla Especial per aquest carrer, on sense cap mena d’escrúpols, volen intervenir en un espai que mai ningú s’havia atrevit a tocar . Per què?  

El carrer Carabassa, al barri gòtic de Barcelona, a prop de l’església de la Mercè, és el més lluminós i pintoresc de la zona, i el seu valor artístic i estètic ha estat realçat per tots els textos i tractats d’història de la ciutat, com per exemple “Vuit segles de carrers de Barcelona” de Josep M. Espinàs. També ha estat inspiració de pintors i directors de cinema que han fet d'aquest carrer escenari de les seves pel·lícules, com per exemple la última pel·lícula del director Fernando Trueba "El embrujo de Shanghay". És un espai únic a la ciutat, construït a la Barcelona del segle XVII i poc freqüent en aquests contorns i precisament per la seva peculiaritat urbanística de l’època, s’hauria de preservar tal i com s’ha fet al llarg de gairebé quatre segles. 

Demanem la recuperació d’aquest espai rehabilitant-lo i destinant-lo a serveis per un barri tan necessitat d’escoles bressol, casals d’avis, casals de joves o zones verdes.  

Exigim la rehabilitació de tot el carrer com a conjunt d’interès històric, turístic i/o d’interès local. 

Insistim en la negativa a qualsevol intervenció arquitectònica que modifiqui l’actual volumetria dels edificis protegits, en que el destí dels edificis del carrer Carabassa 8 bis i carrer Avinyó 52 sigui per a equipaments públics consensuats pel barri. Volem la rehabilitació i dignificació de tot el carrer Carabassa.

 

COL·LABORA

La Caixa de Pensions 2100 0546 0200217249