ADVERTIMENT:

Depenent de la configuració de seguretat del vostre navegador, pot avisar que aquesta WEB és insegura o perillosa.    El Col·legi es compromet a auditar aquesta WEB per demostrar que no existeix cap actuació de recollida de dades, ni cap actuació perillosa o de virus.

Si accepteu aquesta WEB com de confiança, no us ha sortirà més.


Escut Col·legi
COL·LEGI  DE  DELINEANTS  PROJECTISTES
I  TÈCNICS  SUPERIORS  EN  DESENVOLUPAMENT  DE  PROJECTES
DE   TARRAGONA.

E N T R A R