-Una parella de Catalans.

-Una parella de Francessos.

Els majorals del Barri d'avall de Riudoms,van comprar al Sr. Tòfol del carrer dels Gitanos de Reus a l'any 1.928 aproximadament, els quatre Capgrossos.

De l'any 1.928 fins l'any 1.975, van ser custodiats pels majorals del Barri d'Avall i de l'any 1.975 fins l'any 1.982 el responsable dels Capgrossos i Gegants de Riudoms, va ser el Sr. Esteve Fontgivell Cruset.

La Colla Gegantera de Riudoms, dipositària dels Capgrossos i Gegants de Riudoms des de l'any 1.982 fins l'actualitat.

Tots els Capgrossos tenen una mida aproximada de 0,70 x 0,79 metres i un pes aproximat entre 8,5 kg. i 9 kg.